Gå til indhold
Rikke Lawsen og Henrik Stockfleth Olsen

Workshop: Skab et godt fundament for kollegalederne

Styrk samarbejdet mellem ledere og kollegaledere. Arbejd aktivt sammen og få etableret rammerne for kollegaledelse i eget team.

Det får du ud af workshoppen

I får styrket jeres samarbejde mellem ledere og kollegaledere fra samme organisation og går fra workshoppen med en bæredygtig rammesætning af samarbejdet og fundamentet for kollegaledernes arbejde.

Det faglige indhold

Ledelse af kolleger er en særlig ledelsesposition med en vigtig strategisk betydning, og som bidrager betydeligt til resultaterne i arbejdet med kerneopgaven. Derfor er det væsentligt, at vi giver kollegalederne de rette betingelser for at udøve ledelse.

Vi arbejder med udgangspunkt i stærke rammesætningsværktøjer, som vi har udviklet gennem årene i arbejdet med at skabe bæredygtig kollegaledelse i velfærdssektoren.

Ledelse af kolleger kan tage mange former som fx projektleder, koordinator, facilitator eller teamleder. Fælles for kollegaledere er jeres særlige dobbeltfunktion, hvor I både fungerer som ledere og kolleger. Det er en position, som giver nogle helt særlige muligheder for indflydelse. Men som også kan give udfordringer – som bedst kan løses i samarbejdet mellem leder og kollegaleder.

Vel mødt til en dynamisk og aktiv workshop, der beriger jeres samarbejde og organisation.

Program

 • Del 1

  Ledelseslandskabet med kollegaledere – terræn og kort: Oplæg og opstart af teamproces.

 • Del 2

  Hvordan navigerer og rammesætter vi det fælles og uddelegerede ledelsesrum: Oplæg og teamproces.

 • Del 3

  Etablering af rammebetingelser og opmærksomheder for at understøtte kollegalederen: Oplæg, proces og opsamling, hvor I lander med at have skabt et godt fundament for kollegalederne i jeres egen organisation.

 • Afrunding

  Tak for i dag!

Undervejs vil der være kaffepause i egen organisation, og små korte interaktioner på tværs af deltagerne, så videndeling bliver mulig.

Forbehold for justeringer i programmet.

Om undervisningen

På workshoppen rammesætter vi i løbet af de 3 timer en række oplæg og processer for de deltagende, som alle leder frem mod workshoppens mål.

For at mindske udfordringer med logistikken gennemføres workshoppen virtuelt via Zoom. Hvert deltagende team kan altså deltage ’hjemmefra’ fra egen organisation. Kravet er blot, at teamet er samlet i et lokale, så der både er mulighed for fysisk at arbejde sammen om processerne og deltage som team på de fælles videndelingsseancer i webinaret.

Vi tager afsæt i vores nyeste bog: Parat til ledelse, og inddrager vores erfaringer med at arbejde med, undervise og coache ledere og kollegaledere.

Deltagere på workshoppen er teams bestående af ledere og kollegaledere fra samme organisation eller organisatoriske enhed, som under workshoppen arbejder sammen om at skabe jeres fælles fundament for kollegaledelse.

OBS: Der er kun plads til deltagelse af 20 teams.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Workshop: Skab et godt fundament for kollegalederne

Start- og slutdato

02.10.24

Tilmeldingsfrist

04.09.24

Nummer

0941440

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

1.875 kr.

1.500 kr. ekskl. moms

Hvor

Online

Hvornår

En kursusdag kl. 13.00-16.00 d. 02.10.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Rikke Lawsen

Lektor

+45 41 89 74 03

Henrik Stockfleth Olsen

Lektor

+45 41 89 89 18