Gå til indhold

Det personlige lederskab og forandring – parat til ledelse

Overvejer du at blive leder? Få udviklet dine kompetencer, og få afklaret, om ledelse er noget for dig

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Forløbet er en tonet version af det første modul på diplomuddannelsen i ledelse og er særligt tilrettelagt for dig, der overvejer at blive leder. Det betyder, at modulet også er et afklaringsforløb, hvor du i dialog med dine medstuderende og din underviser diskuterer, reflekterer over og forholder dig til forskellige ledelsesidentiteter og relationelle og etiske dimensioner i lederrollen.

Gennem modulet får du:

 • Viden og kompetencer til at håndtere ledelsesopgaver i en organisation
 • Adgang til at arbejde med egne ledelseskompetencer og egen ledelsesprofil
 • Redskaber til at facilitere og indgå i forskellige kommunikationsfora
 • To individuelle coachingsamtaler med fokus på dine overvejelser om at blive leder

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der overvejer at blive leder, og som måske allerede er konsulent, koordinator, ressourceperson eller medarbejder i en offentlig organisation.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med en række teorier, strategier og metoder til belysning af det professionelle lederskab og lederskabets kommunikative dimensioner. Vi undersøger sammen forskellige teorier og metoder til styrkelse af det personlige og faglige lederskab. Hensigten er at udvikle din forståelse af og refleksioner over, hvordan forskellige ledelsesteoretiske og kommunikative tilgange har betydning for, hvordan forskellige ledelsesidentiteter kan blive iagttaget og skabt. Dette ses i relation til den helhed, som lederen er en del af.

Forløbet ’Parat til ledelse’ består af:

 • Modulet: ”Det personlige lederskab og forandring”
 • To individuelle coachingsamtaler.

I undervisningen bliver du knyttet til en studiegruppe, hvor I drøfter og arbejder med undervisningens temaer og støtter hinanden i udviklingen af jeres lederkompetencer.

Om undervisning og eksamen

Forløbet løber over et semester. Det gennemføres på 12 dage, der afvikles som 8 undervisningsdage á 6 timer (kl. 9-15), 2 studiegruppedage og 2 vejledningsdage. Desuden to individuelle coachingsamtaler hhv. midt i forløbet og ved forløbets afslutning. Undervisningsdagene ligger som regel på samme ugedag.  Eksamen er en kombinationsprøve, hvor du går til mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave.

Efter forløbet ”Parat til ledelse” kan du fortsætte og fuldføre en hel diplomuddannelse i ledelse, eller du kan fortsætte inden for uddannelsesretningen ”Projektledelse og organisationsudvikling” på den pædagogiske diplomuddannelse.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2023

Det personlige lederskab og forandring - Tonet mod Parat til ledelse - Onsdage

Start- og slutdato

01.02.23 - 16.06.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.12.22

Pris

18.100 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0449532

Efterår 2023

Det personlige lederskab og forandring - Tonet mod parat til ledelse

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

01.06.23

Pris

19.100 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0452424

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Rikke Lawsen

Lektor

+45 41 89 74 03