Gå til indhold

Information om coronavirus

Professionserfaring, internationalt, FYN

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Dette valgfri element retter sig mod en videreudvikling af tidligere opnået praksiserfaring og professionelle færdigheder inden for et selvvalgt klinisk felt.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

At den studerende:

 • bygger videre på sin tidligere praksiserfaring og udvikler sin erfaringsbaserede viden inden for et selvvalgt klinisk felt
 • udvikler forøget faglig sikkerhed i relation til de professionelle færdigheder inden for et selvvalgt klinisk felt
 • udvikler sin professionelle identitet og evne til at indgå i et tværfagligt og/eller interkulturelt samarbejde
 • udvikler sin evne til at redegøre for og anvende kliniske ræsonnementer inden for det selvvalgte kliniske felt.

Tema

Centralt står ønsket om at styrke samspillet mellem uddannelser og arbejdsmarked og mellem teori og praksis. I dette valgfri element har man mulighed for at omsætte teori til praksis inden for et selvvalgt klinisk felt og blive yderligere forankret i professionen.

Målet er, at den studerende bliver i stand til at bidrage til sundhedsvæsnet internationalt med et nuanceret fysioterapeutisk perspektiv i en tværprofessionel kontekst.

Det valgfri element retter sig mod kritisk undersøgelse, behandling og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på internationalt plan.

Læringsudbytte

At den studerende erhverver sig:

Viden

 • redegøre for viden om det selvvalgte kliniske område
 • viden om det selvvalgte områdes organisationskultur og struktur.

Færdigheder

 • gøre brug af specifikke fysioterapeutiske færdigheder inden for det selvvalgte kliniske felt
 • indgå i en kritisk diskussion af erfaringsbaseret og evidensbaseret viden inden for det selvvalgte kliniske felt
 • indgå i en kritisk diskussion af det selvvalgte kliniske felts fysioterapeutiske fags udøvelse i et internationalt/globalt perspektiv.
 • kunne reflektere over muligheder og barrierer for den relevante fysioterapeutiske intervention i forhold til en enkelt patient/borger eller en patient-/borgergruppe

Kompetencer

 • at identificere og reflektere over egen praksisudvikling inden for det selvvalgte kliniske felt
 • at analysere problemstillinger og udviklingsbehov i den fysioterapeutiske praksis
 • at beherske relevante kommunikationsmetoder til formidling af kliniske problemstillinger til såvel patient/borger som egen og relaterede faggrupper
 • at beherske ligeværdigt samarbejde med mono- og tværfaglige samarbejdsparter.

Læringsaktiviteter

Praksisudøvelse inden for eget selvvalgt felt samt portfolioarbejde og refleksion over egen praksis.

 • Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, behandling, rådgivning og vejledning samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag
 • Varetagelse af patient-/borgerforløb
 • Indgå i monofagligt og tværfagligt samarbejde
 • Udarbejde skriftlig dokumentation efter praksisstedets retningslinjer
 • Søgning, analyse og vurdering af viden relateret til det selvvalgte kliniske felt
 • Under praksisopholdet skal den studerende arbejde med sit portfoliobidrag.

Bedømmelse/prøve

Kommer

Praktisk information

Det kliniske valgfri element retter sig mod fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

Det er en forudsætning, at den studerende har bestået alle tidligere interne kliniske prøver.

Der er intet minimim eller maksimum for antal deltagere.

I udlandet og på fysioterapeutuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Den studerende skal være i professionserfaring 5 x 30 timer/uge samt 2 dage a 6 timer, det vil sige i alt 162 timer på det kliniske sted.

Fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Der skal udfyldes en kontrakt, hvor forsikringsbetingelser og formål skal være opfyldt.

Når du starter - Litteratur

Al obligatorisk litteratur til og med 6. semester på fysioterapeutuddannelsen plus relevant patient-/borgerrelateret litteratur.

Kontakt

Lif Hanne Larsen

Lektor

+45 51 38 06 21