Gå til indhold

Teknologi og etik – Hvad kan vi? Hvad skal vi?

Hvordan påvirkes vi af teknologi, og hvordan påvirker teknologien mennesket?

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Der er en eksplosiv udvikling inden for al tænkelig teknologi, herunder sundhedsteknologi og velfærdsteknologi, og som sundhedsprofessionel kombinerer du sundhedsteknologi med sundhedsfaglig viden og forståelse. På dette valgfri element arbejdes der med forskellige perspektiver i forhold til teknologi.

Avanceret udstyr bruges i stigende grad på sygehusene og i resten af sundhedssektoren, hvor det i sidste ende skal kunne redde liv. Det stiller store krav til de sundhedsprofessionelle med et stigende krav om at følge med teknologien. Har du sans, eller interesserer du dig for teknologi, computere, robotter og velfærd og ikke mindst mennesker, så er dette valgfri element noget for dig. Forløbet er på 10 ECTS-points.

Formål og indhold

Formålet med dette valgfri element er at øge den studerendes interesse for sundhedsteknologi for derigennem at blive i stand til selv både at forfølge og forholde sig kritisk til den teknologiske udvikling. Forståelse for udviklingen i sundhedsteknologi med sin tværfaglige baggrund er vigtig for at kunne samarbejde med andre sundhedsprofessionelle.

Viden om og kompetencer inden for sundhedsteknologi er vigtig for at kunne udvikle og implementere ny teknologi på sygehusene samt at kunne forske i nye måder at forbedre diagnoser og behandling. Desuden må sundhedsprofessionelle aktivt forholde sig til skiftet fra at være teknologibrugere til at være teknologiudviklere.

Temaer

Forløbet vil du komme igennem følgende temaer

Historisk filosofisk perspektiv

Der arbejdes på oversigtsniveau med teknologiens udvikling sideløbende med en historisk betinget fremskridtstro og de tilhørende filosofiske overvejelser. Der påtænkes inddragelse af eksterne undervisere.

Fremtidsperspektiv

Indeholdende nyeste perspektiver på sundhedsteknologier; hvad står lige for at kunne implementeres? Hvad kunne være på vej? Idégenerering om fremtidens teknologier. Der påtænkes inddragelse af eksterne undervisere.

Etisk ansvarlighedsperspektiv

Indeholdende overvejelser om de udfordringer, sundhedsteknologi stiller både lægfolk og sundhedsprofessionelle over for. Alle sundhedsfaglige forhold er moralske anliggender; glemmer vi dette i vores bestræbelser på at omfavne ny teknologi?

Klinisk/praktisk perspektiv

Indeholdende præsentationer af forskellige professioners teknologier. Praksisbesøg.

Læringsudbytte

Viden om:

 • Udvikling af og forskellige opfattelser af teknologi og sundhedsteknologi
 • Man – Machine Interaction -> Human – Computer Interaction -> Human – Technology Interaction
 • Teknologi og apparatur, herunder forskellige eksempler på sundhedsteknologi
 • Ansvarlighed og etiske problemer og udfordringer i implementering og omgang med teknologi

Færdigheder i:

 • Forholde sig til mange forskellige perspektiver i analyser af de valgte sundhedsteknologier
 • Deltage i diskussioner

Kompetence til at:

 • Kunne veksle mellem en åbenhed og en konstruktiv kritisk forholden sig til teknologi
 • Integrere overvejelser og analyser, relateret til sundhedsteknologier eller outputtet af sundhedsteknologier i samspillet med mennesket, i fremtidige projekter

Læringsmetoder

 • Forelæsninger
 • Dialogbaseret undervisning med quiz/video/TED-talks/backchannels
 • Diskussionsgrupper
 • Studenterinitierede præsentationer og fremlæggelser
 • Klinikbesøg/praksishus

Bedømmelse/prøve

Studerende ved KP udprøves i forbindelse med det valgfri forløb. Radiografstuderende fra UCN og UCL udprøves ligeledes i forbindelse med det valgfri forløb. Alle andre studerende udprøves hjemme på egen uddannelsesinstitution.

Prøveformen er intern. Prøven er et produkt (Poster, PP, film og/eller billeder af produkter, fremvisning af konkrete produkter og lignende) udformet i grupper og afleveret på WISEflow inden eksamensdagen. Datoen vil fremgå i IntraPol. Eksamen foregår som gruppeeksamen med individuel vurdering.

Praktisk information

 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Radiograf
 • Global nutrition and health

Dette forløb kan også ønskes af studerende fra andre skoler, f.eks. Absalon, Diakonissen og Lillebælt.

Min. 15 og maks. 27.

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro, og i klinisk praksis.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Radiografuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger. Fordelt på 8½ ECTS teori og 1½ ECTS klinik.

How are we affected by technology, and how does the technology affect us?

Når du starter - Litteratur

 • Birkholm, K (2015). Efter mennesket. På vej mod homoartefakt. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Bondorf, S. W., & Strømstad, J. (Red.). (2014). Sundhedsinformatik – en grundbog (1., Bd. 2014). København: Munksgaard.
 • Bushberg, J. T., Seibert, J. A., Boone, J. M., & Leidholdt, E. M. (2012). The Essential Physics of Medical Imaging (3rd udg.).
 • Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
 • Gonzalez, R. C. (2008). Digital image processing (3rd ed). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall.
 • Huniche, L., & Olesen, F. (2014). Teknologi i sundhedspraksis. Kbh.: Munksgaard.
 • Jonas, H (1999). Ansvarets princip. Udkast til en etik for den teknologiske civilisation. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Søndergaard, K. D. og Hasse, C. (2012): Teknologiforståelse – på skoler og hospitaler. Aarhus Universitetsforlag.
 • Van De Pol, Ibo and Royakkers, (2011): Ethics, Technology and Engineering. An Introduction. Wiley-Blackwell.
 • Verbeek, P-P (2011). Moralizing Technology. Understanding and Designing the Morality of Things. The University of Chicago Press.

Kontakt

Line Wedfall
Lektor, MSc.MI
liwe@kp.dk

Birgitte Lindvang Samsøe
Lektor, cand.pæd. i pædagogisk filosofi
bisa@kp.dk

Joakim A. Oldenskov
Lektor, master i IKT og Læring
jool@kp.dk