Gå til indhold

Information om coronavirus

Teknologi og etik – Hvad kan vi? Hvad skal vi?

Hvordan påvirkes vi af teknologi, og hvordan påvirker teknologien mennesket?

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Der er en eksplosiv udvikling inden for al tænkelig teknologi, herunder sundhedsteknologi og velfærdsteknologi, og som sundhedsprofessionel kombinerer du sundhedsteknologi med sundhedsfaglig viden og forståelse. På dette valgfrie forløb arbejdes der med forskellige perspektiver i forhold til teknologi.

Avanceret udstyr bruges i stigende grad på sygehusene og i resten af sundhedssektoren, hvor det i sidste ende skal kunne redde liv. Det stiller store krav til de sundhedsprofessionelle med et stigende behov om at følge med teknologien. Har du sans for, eller interesserer du dig for teknologi, computere, robotter og velfærd og ikke mindst mennesker, så er dette valgfrie forløb noget for dig.

Formål

Formålet med dette valgfrie forløb er at øge den studerendes interesse for teknologi for derigennem at blive i stand til selv at både at forfølge og forholde sig kritisk til den teknologiske udvikling. Forståelse for udviklingen i teknologi med sin tværfaglige baggrund er vigtig for at kunne samarbejde med andre, såvel borgere, sundhedsprofessionelle og applikationsspecialister som teknologiudviklere.

Viden om og kompetencer inden for sundhedsteknologi er vigtig for at kunne udvikle og implementere ny teknologi på sygehusene samt forske i nye måder at forbedre diagnose og behandling. Desuden må sundhedsprofessionelle aktivt forholde sig til skiftet fra at være teknologi-brugere til at være teknologi-udviklere.

Indhold

Temaerne vil være et historisk filosofisk perspektiv, et fremtidsperspektiv, et etisk ansvarlighedsperspektiv og en pædagogisk praktisk tilgang. Der arbejdes med selvvalgte teknologier, for eksempel bioteknologi, relations- og kommunikationsteknologier, og der præsenteres introduktioner til eksempelvis Machine Learning, ”Big Data” relateret til sundhedsområdet.

Læringsudbytte

Viden om

 • Udvikling af og forskellige opfattelser af teknologi og sundhedsteknologi
 • Man – Machine Interaction à Human – Computer Interaction à Human – Technology Interaction
 • Teknologi, herunder forskellige eksempler på sundhedsteknologi
 • Ansvarlighed og etiske problemer og udfordringer i implementering og omgang med teknologi.

Færdigheder i at

 • Forholde sig til mange forskellige perspektiver i analyser af de valgte sundhedsteknologier
 • Deltage i diskussioner.

Kompetence til at

 • Kunne veksle mellem en åbenhed og en konstruktiv kritisk forholden sig til teknologi
 • Integrere overvejelser og analyser, relateret til sundhedsteknologier eller outputtet af sundhedsteknologier, i samspillet med mennesket i fremtidige projekter.

Læringsmetoder

 • Forelæsninger
 • Dialogbaseret undervisning med quiz/videoer/TED-talks/backchannels
 • Diskussionsgrupper
 • Studenterinitierede præsentationer og fremlæggelser
 • Exploratorium
 • Hands-on i Praksis- og Innovationshuset.

Der er obligatorisk undervisning og fremmøderegistrering. Undervisningen foregår på Nørrebro.   

Bedømmelse/prøve

Studerende ved KP udprøves i forbindelse med det valgfrie forløb. Radiografstuderende fra UCN og UCL udprøves ligeledes i forbindelse med det valgfrie forløb. Alle andre studerende udprøves i egen uddannelsesinstitution.

Prøveformen er intern. Prøven er et produkt (Poster, PP, film og/eller billeder af produkter, fremvisning af konkrete produkter og lignende) udformet i grupper, afleveret på WISEflow inden eksamensdagen. Eksamen foregår som gruppeeksamen med individuel vurdering.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Praktisk information

 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Radiograf
 • Global nutrition and health
 • Sundhedsteknologistuderende fra DTU

Dette forløb kan også ønskes af studerende fra andre skoler, f.eks. Absalon, Diakonissen og Lillebælt.

Min. 15 og maks. 27.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Radiografuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

How are we affected by technology, and how does the technology affect us?

Når du starter - Litteratur

Birkholm, K (2015). Efter mennesket. På vej mod homoartefakt. Frederiksberg. Samfundslitteratur

Bondorf, S. W., & Strømstad, J. (Red.). (2014). Sundhedsinformatik – en grundbog (1., Bd. 2014). København: Munksgaard.

Gonzalez, R. C. (2008). Digital image processing (3rd ed). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall.

Huniche, L., & Olesen, F. (2014). Teknologi i sundhedspraksis. Kbh.: Munksgaard.

Jonas, H (1999). Ansvarets princip. Udkast til en etik for den teknologiske civilisation. København Hans Reitzels Forlag.

Søndergaard, K D og Hasse, C (2012): Teknologiforståelse – på skoler og hospitaler. Aarhus Universitetsforlag

Van De Pol, Ibo and Royakkers, (2011): Ethics, Technology and Engineering. An Introduction. Wiley-Blackwell

Verbeek, P-P (2011). Moralizing Technology. Understanding and Designing the Morality of Things. The University of Chicago Press

Kontakt

Birgitte Lindvang Samsøe

Lektor

+45 51 38 03 38

Joakim Anders Oldenskov

Lektor

+45 51 38 05 23