Gå til indhold

Etik og teknologien. Hvad kan vi? Hvad skal vi?

Om det valgfrie element

Der er en eksplosiv udvikling inden for al tænkelig teknologi, herunder sundhedsteknologi og velfærdsteknologi, og som sundhedsprofessionel kombinerer du sundhedsteknologi med sundhedsfaglig viden og forståelse.

På dette valgfrie element arbejdes der med nye tilgange til etik, set i forhold til konkrete teknologier.

Har du sans for, eller interesserer du dig for teknologi, computere, robotter og velfærd og ikke mindst mennesker, er dette forløb noget for dig.

Selv om udgangspunktet er sundhedsteknologi, kan også andre teknologier gøres til genstand for etiske overvejelser.

Praktisk information

Alle studerende fra Københavns Professionshøjskole og andre professionshøjskoler samt bachelorstuderende fra universiteter.

Min. 15 og maks. 27.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Prøveformen er intern. Prøven er en kombination af en individuel skriftlig aflevering og gruppefremstillet produkt (Poster, PP, film og/eller billeder af produkter o.l.), afleveret på WISEflow inden eksamensdagen. Det gruppefremstillede produkt afprøves i grupper med individuel vurdering.

Der er obligatorisk undervisning og fremmøderegistrering.

Ethics and the Technology. What is possible and should we do it?

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Temaerne vil være et historisk filosofisk perspektiv, fremtidsperspektiver, etiske perspektiver inden for ansvarlighed og design samt en pædagogisk praktisk tilgang. Der arbejdes med selvvalgte teknologier, fx bioteknologi samt relations- og kommunikationsteknologier, og der præsenteres introduktioner til fx teknologisk beslutningstagning, bioteknologi, machine learning samt ”Big Data” relateret til sundhedsområdet.

Læringsudbytte

 • Udvikling af og forskellige opfattelser af teknologi og interaktionen med mennesker
 • Ansvarlighed og etiske problemer og udfordringer i implementering og omgang med teknologi
 • Forholde sig til mange forskellige perspektiver i analyser af de valgte sundhedsteknologier
 • Deltagelse i diskussioner og vekslen mellem en åbenhed og at forholde sig konstruktiv kritisk til teknologi
 • Integration af fremtidsrettede overvejelser og analyser, relateret til sundhedsteknologier eller outputtet af sundhedsteknologier, i samspillet med mennesket.

Læringsmetoder

 • Forelæsninger
 • Dialogbaseret undervisning med quiz/videoer/TED-talks/backchannels/store sprogmodeller, fx ChatGPT
 • Diskussionsgrupper
 • Studenterinitierede præsentationer og fremlæggelser
 • Exploratorium
 • Hands on i Praksis- og innovationshuset.

Kontakt

Gitte Lindvang Samsøe

Lektor

+45 51 38 03 38

Joakim Anders Oldenskov

Lektor

+45 51 38 05 23