Gå til indhold

Kvalitet i professionspraksis

Om det valgfrie element

Vil du vide mere om, og vil du kunne arbejde med metoder til kvalitetsvurdering og -udvikling af din kliniske praksis, er dette valgfrie element noget for dig. Ud over tematikker og metoder relateret til kvalitetsarbejde arbejdes der med metoder til systematisk litteratursøgning til undersøgelse af en problemstilling og metoder til kritisk vurdering af forskningsartikler.

Bliv inspireret til emnerne af den studerende i videoen:

Kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og implementering - video

Praktisk information

Studerende ved Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole og sygeplejestuderende fra UC Diakonissen

Min. 30 og maks. 90 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Intern, skriftlig prøve, der består af en fællesdel og en individuel del, som bedømmes samlet efter 7-trinsskalaen

Quality in professional practice

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Indholdet er en ligelig fordeling mellem temaviden relateret til kvalitetsbegreber og -metoder og emner relateret til metoder for litteraturstudier, det vil sige udarbejdelse af problemstilling, systematisk litteratursøgning og metoder til kritisk vurdering af forskningsartikler.  

Det temaspecifikke fokus omfatter viden og metoder inden for: 

 • sammenhængende patientforløb
 • status på kvalitetsbegreber og -metoder 
 • patienttilfredshedsundersøgelser  
 • patient-/borgerinddragelse 
 • patientsikkerhed  
 • audit
 • kliniske retningslinjer
 • implementering af forandringer. 

Læringsudbytte

 • Du kan selvstændigt opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af egen profession.
 • Du kan selvstændigt beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.
 • Du kan reflektere over professionens teorier, metoder og praksis.

Læringsmetoder

Forløbet består af undervisning og en del gruppearbejde. I undervisningen inddrages undervisere med specialkompetencer fra klinisk praksis.  

I forlængelse af hvert gruppearbejde er der tilbud om vejledning, hvor arbejdet fra grupperne perspektiveres, diskuteres og vurderes.  

Hele forløbet er bygget op om de kriterier, der indgår i den afsluttende interne prøve. Der gennemføres tre workshops, hvor fokus er på hvert af de specifikke opgavekriterier, og der arbejdes her med peer-feedback på hinandens opgaver samt med vejledning fra underviser.

Kontakt

Birgitte Bennich

Lektor

+45 51 63 24 77