Gå til indhold

Selvtilrettelagt forløb, ERG

Om det valgfrie element

Det selvtilrettelagte forløb giver de studerende mulighed for enten at gennemføre deres valgfrie element i udlandet eller i Danmark inden for et ergoterapifagligt relevant område.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af ergoterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole.

Ingen nedre eller øvre grænse. Den studerende skal selv finde en egnet plads.

På det praktiksted, den studerende har indgået aftale med.

Individuel skriftlig prøve, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Tager du til udlandet i forbindelse med dit selvtilrettelagte forløb, skal du registrere dig i MoveOn, og du skal gennemføre et rejseprogram (rejsesikkerhedskursus og rejseerklæring) via central international enhed.

Self-planned elective module

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Den studerende formulerer selv læringsmål, forventet læringsudbytte samt relevans for den fremtidige professionsudøvelse i en ansøgning, som skal forhåndsgodkendes af den ansvarlige for det valgfrie element.

Kontakt

Betina Ada Rasmussen

Lektor

+45 51 38 03 27