Gå til indhold

Selvtilrettelagt forløb, ERG

Selvtilrettelagt forløb for ergoterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole.

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

I dette forløb beskæftiger du dig med et emne, som du synes er særlig interessant inden for et bioanalytikerfagligt relevant område. Du indgår selv aftale med det sted, hvor forløbet skal gennemføres. Aftalen skal godkendes af 7. semester-ansvarlig på bioanalytikeruddannelsen. Forløbet er på 10 ECTS-points.

Formål og indhold

Selvvalgt emne giver de studerende mulighed for enten at gennemføre deres valgfri element i udlandet eller i Danmark inden for et ergoterapifagligt relevant område.

Læringsudbytte

Selvvalgt emne skal godkendes af kontaktpersonen for det valgfri element på baggrund af den studerendes formulerede læringsmål, forventede læringsudbytte samt relevans for den fremtidige professionsudøvelse.

Bedømmelse/prøve

Den studerende bedømmes efter ergoterapeutuddannelsens retningslinjer. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af ergoterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole.

Ingen nedre eller øvre grænse.
Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Det sted, den studerende har indgået aftale om valgfrit element med.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Ergoterapeutuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Annette Stenlov
Lektor
anst@kp.dk