Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt forløb, ERG

Selvtilrettelagt forløb for ergoterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole.

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Formål

Selvvalgt emne giver de studerende mulighed for enten at gennemføre deres valgfri element i udlandet eller i Danmark inden for et ergoterapifagligt relevant område.

Læringsudbytte

Selvvalgt emne skal godkendes af kontaktpersonen for det valgfri element på baggrund af den studerendes formulerede læringsmål, forventede læringsudbytte samt relevans for den fremtidige professionsudøvelse.

Bedømmelse/prøve

Den studerende bedømmes efter ergoterapeutuddannelsens retningslinjer.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af ergoterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole.

Ingen nedre eller øvre grænse.
Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Det sted, den studerende har indgået aftale om valgfrit element med.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Ergoterapeutuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Betina Ada Rasmussen

Lektor

+45 51 38 03 27