Gå til indhold

Vurdering og analyse i radiografien

Om det valgfrie element

Der fokuseres på anvendelsen af billeddannende modaliteter inden for de kliniske specialer stråleterapi, nuklearmedicinsk billeddiagnostik og radiologisk billeddiagnostik.

Praktisk information

Elementet udbydes kun til studerende på radiografuddannelsen.

Min. 8 og maks. 30 deltagere.

Københavns Professionshøjskole (Campus Nørrebro) samt på hospitaler i nærområdet.

Mundtlig eksamination på baggrund af et skriftligt produkt.

Prøven bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Evaluation and analysis in the field of radiography

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

  • Perception, herunder mønstergenkendelse og ”eye tracking”
  • Jura, herunder disciplinærnævnet
  • Fortolkning af udvalgt billedmateriale af det perifere og axiale skelet samt thorax
  • Fortolkning af udvalgt billedmateriale fra CT-kolografier
  • Fortolkning af udvalgt billedmateriale fra CT af cerebrum
  • Fortolkning af udvalgt billedmateriale fra ultralydsundersøgelser, ultralyds fysik samt hands on-ultralyd
  • Vurdering af billedkvalitet og dosis ved CT-øvelser
  • Vurdering og analyse af videnskabelige artikler.

Læringsudbytte

Udvidet viden om vurdering og analyse af billedmateriale anvendt i det danske sundhedssystem.

Læringsmetoder

Teoretiske oplæg, gruppearbejde, øvelser og hands on, fremlæggelser og selvstudie.

Kontakt

Line Wedfall

Lektor

+45 51 38 06 23