Gå til indhold

Vurdering og analyse i radiografien

Om det valgfrie element

Radiografprofessionen er i konstant udvikling. Arbejdsopgaver skifter karakter og form, og forskning spiller en større rolle i dagligdagen. Derfor vil du på dette valgfrie element få mulighed for i en længere periode at fordybe dig selvstændigt i forsøg, analyser og fortolkning af radiografisk billedmateriale.

Der vil også være mulighed for retningsspecifik klinik i noget af forløbet.

Praktisk information

Elementet udbydes kun til studerende på radiografuddannelsen.

Studerende fra andre radiografskoler i Danmark og Norden er velkomne.

Min. 8 og maks. 30 deltagere.

Københavns Professionshøjskole (Campus Nørrebro) samt på hospitaler i nærområdet.

Mundtlig fremlæggelse i gruppe på baggrund af udført eksperiment.

Prøven bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Evaluation and analysis in the field of radiography

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Der fokuseres på beskrivende radiografi samt efterprøvning af forskningsresultater med relevans for stråleterapi, nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik. Den studerende stifter bekendtskab med forskellige former for diagnosticering og beskrivelser af radiografisk billedmateriale og opnår derigennem øget forståelse for parameterhåndtering.

Læringsudbytte

Den studerende lærer/trænes i

  • At arbejde fokuseret med forskningslitteratur
  • At planlægge, opstille og udføre forsøg/eksperimenter
  • Databearbejdning og analyse af forsøgsresultater
  • Fortolkning af udvalgt billedmateriale af det perifere og axiale skelet, thorax, CT-kolografier samt CT-cerebrum
  • Vurdering af billedkvalitet og dosis ved CT-øvelser.

Læringsmetoder

Undervisningen består af teoretiske oplæg og workshops fra nationale og internationale undervisere samt selvstudie. Udarbejdelse af eksperimenter planlægges som gruppearbejde, der også ligger til grund for den afsluttende fremlæggelse.

Kontakt

Line Wedfall

Lektor

+45 51 38 06 23