Gå til indhold

Information om coronavirus

Vurdering og analyse i radiografien

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Dette valgfri element fokuserer på anvendelsen af billeddannende modaliteter inden for de kliniske specialer stråleterapi, nuklearmedicinsk billeddiagnostik og radiologisk billeddiagnostik. Forløbet er på 10 ECTS-points.

Formål og indhold

At den studerende erhverver sig udvidet viden om vurdering og analyse af billedmateriale anvendt i det danske sundhedssystem.

Der fokuseres på anvendelsen af billeddannende modaliteter inden for de kliniske specialer stråleterapi, nuklearmedicinsk billeddiagnostik og radiologisk billeddiagnostik.

Der vil være teoretisk undervisning på dansk og engelsk i alle 6 uger.

Læringsudbytte

Viden om:

 • Perception, herunder mønstergenkendelse og ”eye tracking”
 • Jura, herunder disciplinærnævnet
 • Modaliteternes anvendelse i kliniske specialer, herunder eksempelvis MR-verificering i forbindelse med stråleterapi, PET-MR og respirationsgating med CT

Færdigheder i:

 • Fortolkning af udvalgt billedmateriale af det perifere og axiale skelet samt thorax
 • Fortolkning af udvalgt billedmateriale fra CT-kolografier
 • Fortolkning af udvalgt billedmateriale fra CT af cerebrum
 • Fortolkning af udvalgt billedmateriale fra ultralydsundersøgelser
 • Vurdering af billedkvalitet og dosis ved CT-øvelser

Læringsmetoder

 • Teoretiske oplæg
 • Gruppearbejde
 • Øvelser og hands on
 • Fremlæggelse
 • Selvstudium

Bedømmelse/prøve

Kommer

Praktisk information

 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Radiograf
 • Global nutrition and health

Min. 15 og maks. 27 deltagere.

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro, og i klinisk praksis.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Radiografuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Assessment and analysis in radiography

Når du starter - Litteratur

Vi bruger faglitteratur, som vil være tilgængelig på IntraPol senest to uger før forløbsstart, for eksempel: Bushberg, J.T. et al., 2012. The Essential Physics of Medical Imaging 3rd ed., Lippincott Williams and Wilkins

Kontakt

Line Wedfall
Lektor, MSc.MI
liwe@kp.dk