Gå til indhold

Kvantitativ forskningsmetode og statistik

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Vil du gerne kunne måle og analysere virkningen af sundhedsfaglige interventioner? Vil du gerne klædes bedre på til at kunne læse og kritisk vurdere kvantitative forskningsartikler og fx forstå baggrunden for kliniske retningslinjer eller overvejer du at arbejde med kvantitative undersøgelser i dit bachelorprojekt?
Så er dette kursus noget for dig. Kurset giver dig kvalifikationer til at arbejde med kvantitative forskningsmetoder i forbindelse med dit fag, i dit professionelle virke og giver dig et forspring, hvis du vil læse videre efterfølgende. Der kræves ingen særlige matematiske forudsætninger for at deltage, blot din interesse og lyst til at dygtiggøre dig indenfor kvantitativ metode.

Overordnede struktur og indhold for de seks uger
Uge 1: Introduktion til kvantitativ metode, målingsprotokol og statistikprogram
Uge 2: Deskriptiv statistik, brug af online databaser
Uge 3: Analytisk statistik, kvantitative forskningsdesign og testning,
Uge 4: Det klinisk kontrollerede forsøg (RCT). Egen effektundersøgelse.
Uge 5: Selvstændigt arbejde med egen undersøgelse, mulighed for vejledning.
Uge 6: Afsluttende analyser, abstract og præsentation af resultater (opponance).

Formål og indhold

Den studerende vil opnå nedenfor beskrevne viden, færdigheder og kompetencer i det valgfrie element. Disse er medvirkende til, at den studerende opfylder læringsudbytterne på 7. semester af sin uddannelse.

Viden
Den studerende har efter endt valgfagsforløb viden om:

 • det naturvidenskabelige forskningsparadigme og statistikkens plads i dette
 • grundlæggende begreber indenfor deskriptiv og analytisk biostatistik
 • forskningsdesign, herunder hypotesegenerering og protokoludarbejdelse i relation til kvantitative studier
 • kvalitetskriterier i kvantitative studier, herunder reliabilitet og validitet.
 • statistiske databehandlingsprogrammer

Færdigheder
Den studerende kan efter endt valgfagsforløb:

 • udarbejde en forsøgsprotokol, herunder opstille testbare hypoteser
 • indsamle og registrere data
 • hente data fra online databaser og indlæse dem i statistikprogram
 • ved benyttelse af statistikprogram behandle og præsentere data deskriptivt
 • ved benyttelse af statistikprogram foretage simple statistiske analyser

Kompetencer
Den studerende kan efter endt valgfagsforløb:

 • udvælge relevante kvantitative metoder til konkrete problemstillinger
 • tolke og vurdere kvantitative undersøgelser
 • indsamle, behandle, analysere og præsentere data
 • designe og gennemføre en simpel effektundersøgelse
 • indgå i faglig diskussion af egne og andres resultater og undersøgelsesdesign.

Læringsmetoder

Oplæg ved undervisere, hands-on arbejde med statistikprogrammer, tværfagligt gruppearbejde, læsning af forskningsartikler og peer-to-peer vejledning.

Et væsentligt element i kurset er at de studerende i grupper selvstændigt gennemfører en empirisk, kvantitativ undersøgelse af en selvvalgt faglig relevant problemstilling og analyserer undersøgelsens resultater med statistiske metoder. I kursets sidste del er det
således egne data, man kommer til at arbejde med. Rammen for effektundersøgelsen præsenteres ved forløbets start og tilstræbes relevant for både psykomotorik-, fysioterapi- og sygeplejerskestuderende. Der er mulighed for vejledning på undersøgelsen undervejs i forløbet.

Bedømmelse/prøve

Forløbet afsluttes med en intern prøve, hvor grupperne præsenterer resultater og konklusion fra deres egen undersøgelse i form at et ’udvidet abstract’ (baggrund, metode, resultater, konklusion) på 1½-2 s. (3600 – 4800) anslag, inkl. mellemrum, men ekskl. referenceliste). Se ”Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver ved Sundhedsuddannelserne UCC” vedr. kildehenvisninger og sideopsætning. Besvarelsen udarbejdes i grupper og uploades individuelt i Wiseflow fredag kl. 12:00 i uge 11 i forårssemesteret og fredag kl. 12:00 i uge 40 i efterårssemesteret.

Forud for aflevering af abstractet i wiseflow er der opponance, hvor grupperne udveksler foreløbigt abstract og i mundtlig form præsenterer deres undersøgelser og resultater for hinanden/underviser og opponerer på hinandens projekter. Dette er ikke en del af prøven, men en mulighed for at videndele og få feedback inden aflevering af abstractet. Dato for opponance, samt procedurer omkring aflevering af foreløbigt abstract vil fremgå af studieaktivitetsplanen. Nærmere beskrivelse følger ved forløbets start.

Praktisk information

 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut

mellem 12-26 studerende

Campus Nordsjælland (Hillerød)

6 uger (uge 6-11 i forårssemestret og uge 35-40 i efterårssemesteret)

Mangler

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Når du starter - Litteratur

Valgfagets grundbog er Habicht, A. (2017). Medicinsk statistik. Kbh.: Munksgaard.

Grundbogen suppleres med forskningsartikler og anden litteratur, som vil fremgå af studieaktivitetsplanen, der bliver tilgængelig i kursusrummet for det valgfrie element.

Kontakt

Anders Bech Christiansen

Lektor

+45 41 89 81 56