Gå til indhold

Information om coronavirus

Kvantitativ forskningsmetode og statistik

Lær at gennemføre kvantitative undersøgelser og at forstå statistikken bag

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Vil du gerne kunne måle og analysere virkningen af sundhedsfaglige interventioner? Vil du gerne klædes bedre på til at kunne læse og kritisk vurdere kvantitative forskningsartikler og fx forstå baggrunden for kliniske retningslinjer? Eller overvejer du at arbejde med kvantitative undersøgelser i dit bachelorprojekt?

Så er dette valgfrie element noget for dig. Forløbet giver dig kvalifikationer til at arbejde med kvantitative forskningsmetoder i forbindelse med dit fag i dit professionelle virke og giver dig et forspring, hvis du vil læse videre efterfølgende.

Der kræves ingen særlige matematiske forudsætninger for at deltage, blot din interesse og lyst til at dygtiggøre dig inden for kvantitativ metode.

Undervisningen foregår i Hillerød.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

At gøre dig i stand til at gennemføre mindre kvantitative undersøgelser af selvvalgte problemstillinger inden for dit fag – fra dataindsamling til statistisk analyse og formidling af resultater – og at træne dig i basale statistiske teknikker og læsning af kvantitativ forskningslitteratur.

Indhold

Det valgfrie element er tilrettelagt som et tværprofessionelt forløb rettet mod sundhedsfaglig praksis og er relevant for både psykomotorik-, sygeplejerske- og fysioterapistuderende. Forløbet indeholder undervisning og praktiske øvelser i statistik, anvendelse af statistikprogrammer, forskningsmetode/design og som et væsentligt element, at de studerende i grupper selvstændigt gennemfører og analyserer resultater fra en undersøgelse af en selvvalgt faglig problemstilling.

I forløbets sidste del er det således egne data, man kommer til at arbejde med, og denne del vil foregå uden underviser, men med mulighed for vejledning undervejs.

Den overordnede struktur for de 6 uger er:

Uge 1: Introduktion til kvantitativ metode, målingsprotokol og statistikprogram
Uge 2: Deskriptiv statistik og design af spørgeskemaer
Uge 3: Analytisk statistik, kvantitative forskningsdesign og testning
Uge 4: Det klinisk kontrollerede forsøg (RCT) og egen effektundersøgelse
Uge 5: Selvstændigt arbejde med egen undersøgelse med mulighed for vejledning
Uge 6: Afsluttende analyser, abstract og præsentation af resultater (opponance).

Bemærk, at vi på dette valgfrie element tager udgangspunkt i statistiksoftware og kun i begrænset omfang arbejder med matematiske formler.

Læringsudbytte

Viden om

 • Grundlæggende begreber inden for deskriptiv og analytisk biostatistik
 • Kvalitetskriterier i kvantitative studier, herunder reliabilitet og validitet
 • Forskningsdesign, herunder hypotesegenerering og protokoludarbejdelse i relation til kvantitative studier.

Kompetence til at

 • Indsamle, behandle, analysere og præsentere kvantitative data
 • Udvælge relevante kvantitative metoder til konkrete problemstillinger
 • Designe og gennemføre en mindre kvantitativ undersøgelse
 • Tolke og vurdere kvantitative undersøgelser
 • Indgå i faglig diskussion af egne og andres resultater og undersøgelsesdesign
 • Anvende statistiksoftware.

Læringsmetoder

 • Oplæg ved underviser
 • Hands on-arbejde i statistikprogram
 • Arbejde med egne kvantitative data
 • I grupper: Gennemføre en mindre kvantitativ undersøgelse af en selvvalgt faglig relevant problemstilling fra dataindsamling til analyse og formidling
 • Læsning af kvantitative forskningsartikler.

Bedømmelse/prøve

Forløbet afsluttes med en intern skriftlig prøve, hvor de studerende i grupper præsenterer resultater og konklusion fra deres egen undersøgelse i form af et ”udvidet abstract”.

Derudover skal de studerende individuelt gennemføre en kritisk vurdering af en selvvalgt forskningsartikel.

Forud for aflevering af den skriftlige del er der opponance, hvor grupperne i mundtlig form præsenterer deres undersøgelser og resultater for hinanden/underviser og opponerer på hinandens projekter. Opponancen er ikke en del af prøven, men en mulighed for at vidensdele og få feedback inden aflevering af den skriftlige del.

Praktisk information

Fysioterapeut-, psykomotorik- og sygeplejerskestuderende ved KP

Min. 12 og max. 26 studerende.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Psykomotorikuddannelsen

10 ECTS-point

Når du starter - Litteratur

Valgfagets grundbog er Habicht, A. (2017). Medicinsk statistik. Kbh.: Munksgaard. (http://munksgaard.dk/Medicin/Medicinsk-statistik/9788762815520).

Grundbogen suppleres med forskningsartikler og anden litteratur, som vil fremgå af studieaktivitetsplanen, der bliver tilgængelig i kursusrummet for det valgfrie element.

Kontakt

Anders Bech Christiansen

Lektor

+45 41 89 81 56