Gå til indhold

Information om coronavirus

Kvantitativ forskningsmetode og statistik

Lær at gennemføre kvantitative undersøgelser og at forstå statistikken bag

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Vil du gerne kunne måle og analysere virkningen af sundhedsfaglige interventioner? Vil du gerne klædes bedre på til at kunne læse og kritisk vurdere kvantitative forskningsartikler og fx forstå baggrunden for kliniske retningslinjer eller overvejer du at arbejde med kvantitative undersøgelser i dit bachelorprojekt? Så er dette kursus noget for dig. Kurset giver dig kvalifikationer til at arbejde med kvantitative forskningsmetoder i forbindelse med dit fag, i dit professionelle virke og giver dig et forspring, hvis du vil læse videre efterfølgende. Der kræves ingen særlige matematiske forudsætninger for at deltage, blot din interesse og lyst til at dygtiggøre dig indenfor kvantitativ metode.

Formål

At gøre dig i stand til at gennemføre mindre kvantitative undersøgelser af selvvalgte problemstillinger indenfor dit fag, fra dataindsamling til statistisk analyse og formidling af resultater. At træne dig i basale statistiske teknikker og læsning af kvantitativ forskningslitteratur.

Indhold

Faget er tilrettelagt som et tværprofessionelt forløb rettet mod sundhedsfaglig praksis og er relevant for både psykomotorik-, sygeplejerske- og fysioterapistuderende. Forløbet indeholder undervisning og praktiske øvelser i statistik, anvendelse af statistikprogrammer, forskningsmetode/design – og som et væsentligt element, at de studerende i grupper selvstændigt gennemfører og analyserer resultater fra en undersøgelse af en selvvalgt faglig problemstilling.

I kursets sidste del er det således egne data, man kommer til at arbejde med, og denne del af forløbet vil foregå uden underviser, men med mulighed for vejledning undervejs.

Den overordnede struktur og indhold for de 6 uger er:

Uge 1: Introduktion til kvantitativ metode, målingsprotokol og statistikprogram
Uge 2: Deskriptiv statistik, design af spørgeskemaer
Uge 3: Analytisk statistik, kvantitative forskningsdesign og testning,
Uge 4: Det klinisk kontrollerede forsøg (RCT). Egen effektundersøgelse.
Uge 5: Selvstændigt arbejde med egen undersøgelse, mulighed for vejledning.
Uge 6: Afsluttende analyser, abstract og præsentation af resultater (opponance).

Bemærk, at vi på dette kursus tager udgangspunkt i statistiksoftware og arbejder kun i begrænset omfang med matematiske formler.

Læringsudbytte

På dette kursus vil du bl.a. opnå viden om

 • grundlæggende begreber indenfor deskriptiv og analytisk biostatistik
 • kvalitetskriterier i kvantitative studier, herunder reliabilitet og validitet.
 • forskningsdesign, herunder hypotesegenerering og protokoludarbejdelse i relation til kvantitative studier

Efter kurset vil du være i stand til:

 • indsamle, behandle, analysere og præsentere kvantitative data
 • udvælge relevante kvantitative metoder til konkrete problemstillinger
 • designe og gennemføre en mindre kvantitativ undersøgelse
 • tolke og vurdere kvantitative undersøgelser
 • indgå i faglig diskussion af egne og andres resultater og undersøgelsesdesign
 • Anvende statistiksoftware

Læringsmetoder

 • Oplæg ved underviser
 • ’Hands-on’ arbejde i statistikprogram
 • Arbejde med egne kvantitative data
 • I grupper: gennemføre en mindre kvantitativ undersøgelse af en selvvalgt faglig relevant problemstilling, fra dataindsamling til analyse og formidling.
 • Læsning af kvantitative forskningsartikler

Bedømmelse/prøve

Forløbet afsluttes med en intern skriftlig prøve, hvor grupperne præsenterer resultater og konklusion fra deres egen undersøgelse i form at et ’udvidet abstract’ (baggrund, metode, resultater, konklusion) på 2-2½ s. (4800-6000 anslag). Besvarelsen udarbejdes i grupper.

I tillæg skal den studerende individuelt gennemføre en kritisk vurdering af en selvvalgt forskningsartikel. Den samlede besvarelse uploades individuelt i Wiseflow fredag kl. 12:00 i uge 11 i forårssemesteret og fredag kl. 12:00 i uge 40 i efterårssemesteret. Et mere detaljeret prøveoplæg gives ved kursusstart.

Forud for aflevering af den skriftlige del er der opponance, hvor grupperne i mundtlig form præsenterer deres undersøgelser og resultater for hinanden/underviser og opponerer på hinandens projekter. Opponancen er ikke en del af prøven, men en mulighed for at videndele og få feedback inden aflevering af den skriftlige del.

Praktisk information

 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut

Min 12, max 26 studerende

KP Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

6 uger (uge 6-11 i forårssemestret og uge 35-40 i efterårssemesteret)

Københavns Professionshøjskole
Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Når du starter - Litteratur

Valgfagets grundbog er Habicht, A. (2017). Medicinsk statistik. Kbh.: Munksgaard. (http://munksgaard.dk/Medicin/Medicinsk-statistik/9788762815520).

Grundbogen suppleres med forskningsartikler og anden litteratur, som vil fremgå af studieaktivitetsplanen, der bliver tilgængelig i kursusrummet for det valgfrie element.

Kontakt

Anders Bech Christiansen

Lektor

+45 41 89 81 56