Gå til indhold

Kvantitativ forskningsmetode og statistik

Om det valgfrie element

Vil du kunne måle og analysere virkningen af sundhedsfaglige interventioner? Vil du klædes bedre på til at kunne læse og kritisk vurdere kvantitative forskningsartikler? Eller overvejer du at arbejde med kvantitative undersøgelser i dit bachelorprojekt?

Så er dette valgfrie element noget for dig. Forløbet giver dig kvalifikationer til at arbejde med kvantitative forskningsmetoder i forbindelse med dit fag i dit professionelle virke og giver dig et forspring, hvis du vil læse videre efterfølgende.

Praktisk information

Ernæring og sundhed-, fysioterapeut-, psykomotorik- og sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole

Min. 12 og maks. 30 studerende.

Københavns Professionshøjskole
Campus Hillerød
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Intern, skriftlig prøve, der består af en fællesdel og en individuel del, som bedømmes samlet efter 7-trinsskalaen.

Quantitative research methods and statistics

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Det valgfrie element er tilrettelagt som et tværprofessionelt forløb rettet mod sundhedsfaglig praksis. Forløbet indeholder undervisning og praktiske øvelser i statistik, anvendelse af statistikprogrammer og forskningsmetode/design. Undervejs gennemføres en empirisk, kvantitativ undersøgelse af en selvvalgt faglig problemstilling.

Der kræves ingen særlige matematiske forudsætninger for at deltage, blot din interesse for og lyst til at dygtiggøre dig inden for kvantitativ metode. Undervisningen leder dig på tryg og sikker vis igennem det, du har brug for at vide/kunne for at bestå forløbets afsluttende prøve og for selv at gennemføre kvantitative undersøgelser, eksempelvis i dit bachelorprojekt.

Vælg til gengæld ikke dette valgfrie element, hvis du planlægger ikke at deltage i undervisningen, da den afsluttende prøve så kan være svær at bestå. Det skyldes, at der for de fleste studerende vil være meget nyt i faget, for eksempel hvordan man laver beregningerne i statistikprogrammet, og det er svært at sætte sig ind i på egen hånd.

Læringsudbytte

Viden:

 • Grundlæggende begreber inden for deskriptiv og analytisk statistik
 • Kvalitetskriterier i kvantitative studier, herunder reliabilitet og validitet
 • Forskningsdesign, herunder hypotesegenerering og protokoludarbejdelse i relation til kvantitative studier.

Kompetencer:

 • Indsamle, behandle, analysere og præsentere kvantitative data
 • Designe og gennemføre en mindre kvantitativ undersøgelse
 • Indgå i faglig diskussion af egne og andres resultater og undersøgelsesdesign
 • Anvende statistiksoftware.

Læringsmetoder

 • Oplæg ved underviser
 • Hands on-arbejde i statistikprogram
 • Arbejde med egne kvantitative data
 • I grupper: selvstændigt gennemføre en mindre kvantitativ undersøgelse af en selvvalgt faglig relevant problemstilling fra dataindsamling til analyse og formidling
 • Læsning af kvantitative forskningsartikler.

Kontakt

Anders Bech Christiansen

Lektor

+45 41 89 81 56