Gå til indhold

Sportsfysioterapi

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element er for studerende, som er interesserede i sportsfysioterapeutiske problematikker. Det er et praksisnært forløb, hvor du får færdigheder i mødet med personer med sportsrelaterede problematikker, lige fra forebyggelse over diagnostik og behandling til ”return to sport”.

Praktisk information

Fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 14 og maks. 26 deltagere.

Fysioterapeutuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Prøven er en intern, skriftlig og individuel opgave, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Sports physiotherapy

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Formålet med forløbet er at introducere de studerende til undersøgelse og behandling af sportsrelaterede skader med fokus på blandt andet:

 • Vævsadaptation
 • Muskuloskeletal praksis i undersøgelse og behandling med sportsmedicinske og sportsfysioterapeutiske problemstillinger
 • Anvendelse af udvalgte teknologier i forhold til test, bevægeanalyser og diagnostik
 • Strukturspecifik diagnostik
 • Forebyggelse og tilbage til sport.

Der arbejdes desuden med casebaserede problemstillinger, som gennemgås regionært for hofte, knæ, ankel og skulder, både diagnostisk og i et samlet genoptræningsforløb tilbage til sport.

Gruppevis tildeles cases med sportsrelaterede problemstillinger. Disse redegøres der for i løbet af hele perioden for det valgfrie element og ligger til grund for en gruppevis udarbejdelse og præsentation af e-poster walk i slutningen af forløbet.

Fysiske test og screeninger indgår i undersøgelsesdelen, ligesom der undervises teoretisk og praktisk i ultralydsscanning for kroppens større ekstremitetsled.

Gennem casearbejde, eksterne undervisere og idrætsfysioterapeuter fra praksis tilstræber det valgfrie element at lægge sig tæt op ad klinisk praksis fra skadens opståen til rehabilitering tilbage til sport.

Læringsudbytte

 • Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans
 • Udbygge kliniske færdigheder i undersøgelsen af specifikke problemstillinger
 • Udbygge kliniske færdigheder samt kritisk refleksion over pro- og regression af genoptræningsforløb inden for idrætsrelaterede skader
 • Begyndende kendskab til og anvendelse af ultralydsscanning
 • Reflektere kritisk over implementering af ny viden i sundhedsvidenskabelig forskning samt i klinisk forskning
 • Anvende og kritisk forholde sig til national og international forskningsbaseret viden
 • Benytte grundbegreber inden for videnskabsteori og videnskabelig metode med henblik på udvikling og dokumentation af fysioterapi
 • Demonstrere præcis og stringent skriftlig og mundtlig formuleringsevne om en fysioterapifaglig problemstilling.

Læringsmetoder

Undervisnings- og arbejdsformer består af forelæsninger, samtaleundervisning, praktiske øvelser, afprøvning af behandlingsteknikker og teknologier samt casebaseret gruppearbejde og fremlæggelse af undersøgelse og genoptræning.

Der forventes selvstændigt arbejde, blandt andet i forbindelse med casearbejde og udarbejdelse samt præsentation af e-poster.

Kontakt

Christian Neergaard

Lektor

+45 51 63 28 61