Gå til indhold

Sammenhængende patientforløb

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Patienter og borgere efterlyser langt bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. ”Hvem har overblik over min behandling?” ”Ved hjemmeplejen, at min medicin er ændret?”

Der er ikke altid sammenhæng i patienternes udrednings-, behandlings-, og rehabiliteringsforløb, og det skaber ikke alene afmagt og frustration hos patienter og pårørende – det kan også få fatale konsekvenser for patienterne.

Manglende sammenhæng mellem sektorerne er ikke en ny udfordring, men på trods af det imødegår sundhedsvæsnet ikke for alvor de problemer, som patienter og pårørende oplever i overgangene mellem afdelinger og sektorer. Det kan gøres bedre.

Derudover er der på det valgfri element fokus på at udarbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til intern prøve på semester 7.1.

Formål og indhold

Formålet med forløbet er:

 • at kunne forstå og håndtere de krav, der er fra patienter/borgere samt pårørende i et komplekst sundhedsvæsen under stadig udvikling
 • at kunne se sammenhænge og fungere i og inden for de organisatoriske strukturer, rammer og krav, der stilles til den enkelte medarbejder, og at kunne agere med klinisk lederskab
 • selvstændigt reflektere over samspil mellem sygeplejerske og borger/patient samt demonstrere forståelse for organisering, virkemåder og ansvarsfordeling i det hele sundhedsvæsen
 • selvstændigt kan opsøge, vurdere og analysere data relateret til klinisk sygeplejefaglige problemstillinger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde
 • selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje
 • selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent

Læringsmetoder

Oplyses på et senere tidspunkt

Bedømmelse/prøve

Oplyses på et senere tidspunkt

Praktisk information

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Fysioterapeut
 • Global nutrition and health
 • Psykomotorisk terapeut
 • Radiograf
 • Sygeplejerske

2 hold a maks. 40 deltagere.

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Coherent patient pathways in a challenged healthcare system

Når du starter - Litteratur

Kommer

Kontakt

Janne Friis Andersen
Lektor
jafa@kp.dk