Gå til indhold

Information om coronavirus

Sammenhængende patientforløb

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Patienter/borgere efterlyser langt bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet: ”Hvem har overblik over min behandling?” ”Ved hjemmesygeplejen, at min medicin er ændret?”

Der er ikke altid sammenhæng i patienternes udredning-, behandlings- og rehabiliteringsforløb, og det skaber ikke alene afmagt og frustration hos patienter og pårørende, men det kan også få fatale konsekvenser for patienterne.

Manglende sammenhæng mellem sektorerne er ikke en ny udfordring, men på trods af det imødegår sundhedsvæsnet ikke for alvor de problemer, som patienter og pårørende oplever i overgangene mellem afdelinger og sektorer. Det kan gøres bedre.

Undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

 Formål

  • At du kan forstå og håndtere de krav, der er fra patienter/borgere samt pårørende i et komplekst sundhedsvæsen under stadig udvikling
  • At du selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder samt udviklingen af disse
  • At du kan se sammenhænge og fungere i og inden for de organisatoriske strukturer, rammer og krav, der stilles til den enkelte medarbejder og i at kunne agere med klinisk lederskab.

Indhold

Der fokuseres på tværsektoriel udredning og sammenhængende patientforløb, herunder de kommunale tilbud til patienter og borgere samt samarbejde med almen praksis. Der inddrages aktuelle samfundstilbud, som tilbydes patienter/borgere og deres pårørende. Derudover er der i forløbet fokus på at udarbejde en klinisk (sygepleje)faglig problemstilling, forskningsmetoder, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til den interne prøve.

Læringsudbytte

Formålet med forløbet er, at du opfylder nedenstående mål for læringsudbytte med udgangspunkt i det valgfrie element:

  • Selvstændigt opsøge, vurdere og analysere data relateret til en klinisk problemstilling
  • Selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje/egen profession
  • selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.

Læringsmetoder

Undervisningsformerne i det valgfri element rummer studenterbeskrivelser, underviseroplæg, plenumdiskussioner, gruppearbejder, fremlæggelser, søgning og inddragelse af forskningslitteratur samt workshops. Undervisningen varetages af interne undervisere og relevante undervisere fra klinisk praksis.

Bedømmelse/prøve

Intern skriftlig prøve, som udarbejdes i gruppe. Opgaven består af en fællesdel og en individuel del, som dog bedømmes samlet.

Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Studerende ved Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

Min 30, max 80 (2 hold á max 40 deltagere).

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Coherent patient pathway in a Healthcare system with challenges

Når du starter - Litteratur

Bogen: Andersen J.F. & Falk K. Sundhedsvæsenet på tværs, 3 udgave, 1. oplag Munksgaard, København 2018

Kontakt

Janne Friis Andersen

Lektor

+45 51 63 26 08