Gå til indhold

Information om covid-19

Sammenhængende patientforløb

Om det valgfrie element

Patienter/borgere efterlyser langt bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. ”Hvem har overblik over min behandling?” ”Ved hjemmesygeplejen, at min medicin er ændret?” 

Der er ikke altid sammenhæng i patienternes udrednings-, behandlings- og rehabiliteringsforløb, og det skaber ikke alene afmagt og frustration hos patienter og pårørendedet kan også få fatale konsekvenser for patienterne.  

Manglende sammenhæng mellem sektorerne er ikke en ny udfordring, men på trods af det imødegår sundhedsvæsnet ikke for alvor de problemer, som patienter og pårørende oplever i overgangene mellem afdelinger og sektorer. Det kan gøres bedre.  

Praktisk information

Studerende ved Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

Min. 30, maks. 80 (2 hold á maks. 40 deltagere).

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Intern, skriftlig prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Coherent patient pathway in a Healthcare system with challenges 

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Der fokuseres på tværsektoriel udredning og sammenhængende patientforløb, herunder de kommunale tilbud til patienter og borgere samt samarbejde med almen praksis. Der inddrages aktuelle samfundstilbud, som tilbydes patienter/borgere og deres pårørende. Desuden vil der være fokus på social ulighed, kommunikation og dokumentation. Derudover er der fokus på at udarbejde en klinisk faglig problemstilling, forskningsmetoder, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler.  

Læringsudbytte 

Formålet er, at du opfylder nedenstående mål for læringsudbytte med udgangspunkt i det valgfrie element: 

  • Selvstændigt kan opsøge, vurdere og analysere data relateret til en klinisk problemstilling 
  • selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af egen profession 
  • selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent. 

Læringsmetoder 

Undervisningsformerne rummer studenterbeskrivelser, underviseroplæg, plenumdiskussioner, gruppearbejder, fremlæggelser, søgning og inddragelse af forskningslitteratur samt workshops. Undervisningen varetages af interne undervisere og relevante undervisere fra klinisk praksis. 

Kontakt

Janne Friis Andersen

Lektor

+45 51 63 26 08