Gå til indhold

Sammenhængende patientforløb som litteraturstudie

Om det valgfrie element

Patienter/borgere efterlyser langt bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. ”Hvem har overblik over min behandling?” ”Ved hjemmesygeplejen, at min medicin er ændret?”

Der er ikke altid sammenhæng i patienternes udrednings-, behandlings- og rehabiliteringsforløb, og det skaber ikke alene afmagt og frustration hos patienter og pårørende; det kan også få fatale konsekvenser for patienterne.

Ofte imødegår sundhedsvæsnet ikke for alvor de problemer, som patienter og pårørende oplever i overgangene mellem afdelinger og sektorer. Det kan gøres bedre.

Det valgfrie element kombinerer temarelateret undervisning med undervisning, der har litteraturstudie som metode.

Praktisk information

Studerende ved Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole og sygeplejestuderende fra UC Diakonissen

Min. 30 og maks. 90 deltagere

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Intern, skriftlig prøve, der består af en fællesdel, som udarbejdes i grupper, og en individuel del. Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Coherent patient pathways as a literature review

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Der fokuseres på patientovergange og sammenhængende patientforløb, herunder regionale og kommunale tilbud til patienter og borgere, samt samarbejde med almen praksis. Der inddrages aktuelle samfundstilbud, som tilbydes patienter/borgere og deres pårørende, og der vil bl.a. være fokus på social ulighed i sundhed, pårørende m.m.

Derudover er der på forløbet fokus på litteraturstudie som metode, herunder udarbejdelse af en problemstilling med undersøgelsesspørgsmål, forskningsmetoder, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til den interne, skriftlige prøve.

Læringsudbytte

Formålet er, at du opfylder nedenstående mål for læringsudbytte med udgangspunkt i det valgfrie element:

  • Selvstændigt kan opsøge, vurdere og analysere data relateret til en klinisk problemstilling
  • Selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje/egen profession
  • Selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent
  • Selvstændigt kan forstå og håndtere de krav, der er fra patienter/borgere og pårørende til et sammenhængende komplekst sundhedsvæsen under stadig udvikling
  • Selvstændigt kan arbejde med sammenhænge og fungere i de organisatoriske strukturer, rammer og krav, der stilles til den enkelte medarbejder i dagens sundhedsvæsen.

Læringsmetoder

Undervisningsformerne i det valgfrie element rummer praksisbeskrivelser, underviseroplæg som forelæsning og undervisning i klasse, gruppearbejde, fremlæggelser, søgning og inddragelse af forskningslitteratur samt workshops. Undervisningen varetages af interne undervisere og relevante undervisere fra klinisk praksis.

Kontakt

Gine Shooghi

Lektor

+45 51 63 25 72