Gå til indhold

Information om coronavirus

Innovation i praksis – Giv dine ideer vinger

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Brænder du for at skabe nye ideer, der omsættes til praksis og skaber værdi? Så er ”Innovation i Praksis” noget for dig!

I ”Innovation i Praksis” får du innovative og samarbejdsmæssige kompetencer. Forløbet kræver din aktive og kreative deltagelse, og du skal betragte dig selv som medskaber af undervisningen.

Det valgfrie element forløber over 6 uger, og i hele perioden arbejdes der i og med innovative sociale, fysiske og mentale læringsrum. Dette indebærer blandt andet viden- og dataindsamling, besøg af og i praksisfeltet og et tværprofessionelt samarbejde med medstuderende fra andre sundhedsuddannelser. Herudover er der afsat tid til gruppearbejde, hvor du skal arbejde aktivt, selvstændigt og innovativt med en sundhedsfaglig problemstilling stillet af praksis.

Undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

De kommende års befolkningsudvikling, udbredelsen af multisygdom, globale forandringer og stadig mere komplekse udfordringer for vores patienter kalder på nye tilgange i sundhedsarbejde. ”Innovation” er et centralt svar på dette.

Det valgfrie element ”Innovation i Praksis” har således til formål at sætte dig i stand til at arbejde og tænke innovativt i samarbejde med andre fagligheder, foruden at du arbejder intensivt med en konkret udfordring fra praksis i et tværfagligt team, herunder udvikler jeres egen idé, og omsætter den til et innovativt løsningsforslag, der kan blive til virkelighed.

Indhold

I det valgfrie elements første periode introduceres faget med oplæg fra interne og eksterne undervisere, innovationsspil samt arbejde med individuelt mindset og samarbejde i grupper. Dernæst arbejdes der i faglige værksteder med innovationsmetoder og procesplanlægning i relation til gruppernes arbejde med en sundhedsfaglig problemstilling.

I forløbets sidste periode arbejdes der med udvikling af personlige og faglige formidlingsmæssige kompetencer. Dette sker gennem gruppernes forberedelse og gennemførelse af pitch, hvor de innovative løsninger og procesdesigns præsenteres for og diskuteres med medstuderende og et tværfagligt panel.

Læringsudbytte

Viden

 • At opnå viden om innovationsbegrebet og relaterede begreber
 • At opnå viden om forskellige typer af innovation, fx velfærdsinnovation, social innovation mv.
 • At opnå viden om og kunne reflektere over processer, modeller og metoder i relation til innovation
 • At opnå viden om aktuelle temaer inden for innovation i sundhedssektoren og samfundet generelt
 • At opnå viden om og forståelse for behovet for innovation.

Færdigheder

 • At anvende metoder til at søge, udvælge og beskrive forsknings- og udviklingsbaseret viden med relevans for en sundhedsfaglig problemstilling og idé
 • At udvikle evnen til kritisk at vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for sundhedsprofessionel virksomhed
 • At reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for de sundhedsprofessionelles professioner og virksomhed
 • At arbejde med problemstillinger og ideer med henblik på at dække et behov eller skabe en værdi
 • At anvende innovationsmodeller til gennemførelse af innovationsprojekter.

Kompetencer

 • At opnå innovative kompetencer (kreativitet, samarbejde, navigation, handling, formidling)
 • At udvikle nye løsninger til gavn for patienter, borgere og pårørende i det danske sundhedsvæsen
 • At opnå formidlingsmæssige kompetencer og præsentere innovative løsningsforslag
 • At kunne argumentere for og begrunde nye innovative tiltag og initiativer i sundhedsvæsenet.

Læringsmetoder

 • Workshops
 • Gruppearbejde ud fra praksisproblemstillinger
 • Selvstændigt projektarbejde
 • Besøg fra praksisfeltet
 • Feltarbejde
 • Vejledning, initieret af både studerende og undervisere.

Bedømmelse/prøve

Forløbet afsluttes med en intern, skriftlig individuel prøve. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Fysioterapeut
 • Global nutrition and health
 • Psykomotorisk terapeut
 • Radiograf
 • Sygeplejerske

Min. 12 og maks. 35 deltagere

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Praksis- og Innovationshuset
Sigurdsgade 26
2200 København N
Tlf.: 70 89 09 90

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro, Praksis- og Innovationshuset i samarbejde med ergoterapeutuddannelsen og fysioterapeutuddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Innovation in Practice

Litteratur

“Innovative Studerende”, af Rohde, Lillian; Boelsmand, Jens  (2016)

Jakob Hedegaard

Konsulent

+45 51 38 04 85