Gå til indhold

Innovation i praksis – Giv dine ideer vinger

Om det valgfrie element

Innovation i praksis er for dig, der brænder for at skabe nye ideer, der omsættes til praksis og skaber værdi. Forløbet giver dig innovative og samarbejdsmæssige kompetencer og kræver aktiv og kreativ deltagelse. Du skal betragte dig selv som medskaber af undervisningen. I forløbet arbejdes der i og med sociale, fysiske og mentale læringsrum. Fokus er på viden- og dataindsamling, besøg af og i praksis og et tværprofessionelt samarbejde med medstuderende fra KP.

Praktisk information

Studerende på Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole.

Min. 16 og maks. 26 deltagere

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Praksis- og Innovationshuset
Sigurdsgade 26
2200 København N

Mundtlig gruppeprøve med individuel bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Innovation in practice

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

I det valgfrie elements første periode introduceres faget med oplæg fra interne og eksterne undervisere, innovationsspil samt arbejde med individuelt mindset og samarbejde i grupper. Dernæst arbejdes der i faglige værksteder med innovationsmetoder og procesplanlægning i relation til gruppernes arbejde med en sundhedsfaglig problemstilling.

I forløbets sidste periode arbejdes der med udvikling af personlige og faglige formidlingsmæssige kompetencer. Dette sker gennem gruppernes forberedelse og gennemførelse af pitch, hvor de innovative løsninger og procesdesigns præsenteres for og diskuteres med medstuderende og et tværfagligt panel.

Læringsudbytte

Viden om innovationsbegrebet og relaterede begreber, forskellige typer innovation, fx velfærdsinnovation, social innovation mv., samt processer, modeller og metoder i relation til innovation.

Kompetencer i kreativitet, samarbejde og handling, udvikling af nye løsninger til gavn for patienter, borgere og pårørende i det danske sundhedsvæsen, formidling, herunder at kunne præsentere innovative løsningsforslag, samt argumentation for nye innovative tiltag og initiativer i sundhedsvæsenet.

Læringsmetoder

Workshops, gruppearbejde ud fra praksisproblemstillinger, selvstændigt projektarbejde, besøg fra praksisfeltet, feltarbejde, foredrag og vejledning, initieret af både studerende og undervisere.

Kontakt

Signe Quist

Adjunkt

+45 51 63 24 23