Gå til indhold

Global sundhed

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

FN’s bæredygtighedsmål og global sundhed er rammen om dette valgfri element, som består af 3 ugers teoriundervisning og 3 ugers selvfinansieret studietur til enten Palæstina, Nepal eller Kenya. Forvent udgifter for cirka 18.000 kroner.

Studieturene tilrettelægges i samarbejde med Global Contact og er selvfinansieret. Læs mere om studieturene HER

Formål og indhold

Formålet med dette kursus at få viden om og kompetence til at analysere, diskutere og perspektivere verdenssamfundets kompleksitet og dets indflydelse på menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i udviklingslande og vores del af verden.

Der vil være fokus på blandt andet:

 • FN’s bæredygtighedsmål
 • Menneskerettigheder
 • Ændringer i sygdomsbyrderne i verden fra communicable diseases til non-communicable diseases, mental sundhed og mødre- og børnesundhed

Endvidere får du mulighed for at arbejde i dybden med sundhedsproblemstillinger, der har særlig betydning for det land, du har valgt at besøge på studieturen.

Derudover er der i forløbet fokus på at udarbejde en klinisk sundhedsfaglig problemstilling, forskningsmetoder, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til den interne prøve på forløbet.

Læringsmetoder

Undervisningen er tilrettelagt med teoretiske oplæg, gruppearbejde, selvstudie og fremlæggelse.

Bedømmelse/prøve

Følger ved semesterstart.

Praktisk information

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Fysioterapeut
 • Global nutrition and health
 • Psykomotorisk terapeut
 • Radiograf
 • Sygeplejerske

En forudsætning for deltagelse er, at ALLE eksamener til og med 6. semester er bestået, når forløbet begynder.

Dette forløb kan også ønskes af studerende fra andre skoler (fx Absalon, Diakonissen og Lillebælt).

10-20 deltagere pr. destination.

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Uge 6-11 i forårssemestret og uge 35-40 i efterårssemestret.

De første tre uger gennemføres som et teoriforløb i Danmark.
De sidste tre uger gennemføres som en på forhånd tilrettelagt (selvbetalt) studietur til den valgte destination.

Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Der vil være en selvfinansieret studietur til enten Kenya, Nepal eller Palæstina. Der forventes, at den enkelte skal bruge omkring 18.000 kr.

Kontakt

Jette Tegner
Lektor
jete@kp.dk