Gå til indhold

Global sundhed

Om det valgfrie element

Global sundhed fokuserer på befolkningers sundhed og lægger vægt på forbedring af sundhed for alle, reduktion af uligheder og beskyttelse mod globale trusler. Du kommer til at arbejde med en sygeplejefaglig problemstilling med relevans for det land, du skal besøge. Du kan vælge mellem Indien, Kenya og Nepal. Studieturen har en varighed på cirka 17-19 dage.

Praktisk information

Sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissen.

Maks. 15 deltagere på hver rejsedestination, det vil sige i alt 45 deltagere.

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Intern, skriftlig prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Egenbetaling for studietur – se priser på Global Contacts hjemmeside.

Du skal:

 • Registrere dig i MoveOn, som er KP’s portal til ansøgning og registrering
 • Udfylde en Learning Agreement
 • Gennemføre KP’s rejseprogram.

Få yderligere information om internationale studieophold via KP Intra.

Du skal selv sørge for visum, vaccination og forsikring.

Global Health

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Dette valgfrie element er bygget op om en temadel og en metodedel, der dels forbereder til forståelse af global sundhed i en international kontekst, dels er forberedelse til bachelorprojektet.

I temadelen fokuseres på professionens teorier, metoder og praksis i relation til global sundhed, herunder dilemmaer og etiske problemstillinger inden for global sundhed og FN’s verdensmål, samt professionsudøvelse i et globalt perspektiv.

I metodedelen arbejdes der – helt på samme måde som i øvrige valgfrie elementer på sygeplejerskeuddannelsen, Campus Nørrebro – med litteratursøgning som metode, og i grupper udarbejdes en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, en systematisk litteratursøgning samt kritisk vurdering af en forskningsartikel.

Undervisningen foregår på KP i uge 35 og online i uge 39. Mandag i uge 36 er der introduktion til selve studieturen, og tirsdag er der afrejse med fly, som du selv kan vælge at arrangere eller tilkøbe.

Global Contact er arrangør af studieturen. Undervisningen i udlandet fordrer aktiv deltagelse i alle programpunkter.

Læs om studieturene HER.

Indien NYHED

I Indien er der tematiske emner som traditionel medicin, ayurveda og by versus landdistrikter. Specielt for Indien er der også fire kulturelle begivenheder i løbet af ugen og to guidede ture til Kundapur og i Mangalore i weekenderne, som er inkluderet.

 • Dato: 03.09.–20.09. 2024 
 • Pris: 10.000 kr. + fly cirka 11.000 kr. m/23 kg bagage.

Kenya 

 • Dato: 03.09.–20.09. 2024 
 • Pris: 11.900 kr. + fly cirka 6.800 kr. m/23 kg bagage.

 Nepal

I Nepal er der tematiske emner som kvinders reproduktive sundhed, kasteløse og de marginaliserede i samfundet samt syreangrebsoverlevere.

 • Dato: 03.09.–20.09. 2024
 • Pris: 11.200 kr. + fly 11.000 kr. m/23 kg bagage.

OBS! Ovenstående flypriser kan ændres. Se endelige priser på Global Contacts hjemmeside.

Generelt er dette inkluderet i priserne:

 • Cirka 17-19 dages studietur
 • Flyrejse tur/retur
 • Morgenmad, frokost og aftensmad på dage med program
 • Introkursus hos Mellemfolkeligt Samvirke i København og med partner i det land, du rejser til
 • Logi og transport under hele opholdet
 • Adgang til 24 timers nødtelefon
 • Administrationsgebyr til Global Contact.

Læringsudbytte

Formålet er, at du opfylder nedenstående mål for læringsudbytte med udgangspunkt i temaet global sundhed:

 • Du kan selvstændigt opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje
 • Du kan selvstændigt beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent
 • Du kan reflektere over professionens teorier, metoder og praksis.

Læringsmetoder

Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, selvstudie og aktiv deltagelse i studietur.

Kontakt

Lisbeth Vinberg Engel

Lektor

+45 51 63 24 59