Gå til indhold

Global sundhed

Om det valgfrie element

Global sundhed fokuserer på befolkningers sundhed og lægger vægt på forbedring af sundhed for alle, reduktion af uligheder og beskyttelse mod globale trusler. Du kommer til at arbejde med en sygeplejefaglig problemstilling med relevans for det land, du skal besøge. Du kan vælge mellem Kenya, Nepal og Palæstina. Studieturen har en varighed på to uger.

Praktisk information

Det valgfrie element er kun tilgængeligt for sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 15 og maks. 45 deltagere.

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Intern, skriftlig prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Egenbetaling for studietur – se priser på Global Contacts hjemmeside: https://www.globalcontact.dk/studietur/metropol

Global Health

Indhold

Dette valgfrie element er bygget op om en temadel og en metodedel, der dels forbereder til udarbejdelse af den interne prøve, dels til forståelse af global sundhed i en international kontekst.

I temadelen fokuseres på professionens teorier, metoder og praksis i relation til global sundhed, herunder dilemmaer og etiske problemstillinger inden for global sundhed og FN’s verdensmål, samt professionsudøvelse i et globalt perspektiv. Undervisningen foregår på KP i uge 35 og et introkursus mandag og tirsdag i uge 36 i samarbejde med Global Contact, som arrangerer studieturen. Undervisningen i udlandet fordrer aktiv deltagelse i alle programpunkter.

Læs om studieturene her: https://www.globalcontact.dk/studietur/metropol 

Kenya: https://www.globalcontact.dk/studietur/metropol/kenya 

Dato: 07.09. (ankomst til Nairobi) – 23.09.
Pris: 9.900 kr. (opholdet) + fly

Nepal: https://www.globalcontact.dk/studietur/metropol/nepal

Dato: 07.09. (ankomst til Kathmandu) – 23.09.
Pris: 9.900 kr. (opholdet) + fly

Palæstina: https://www.globalcontact.dk/studietur/metropol/palaestina

Dato: 07.09. (ankomst til Tel Aviv) – 23.09.
Pris: 9.300 kr. (opholdet) + fly

I metodedelen arbejdes med litteraturstudie som metode med global sundhed som omdrejningspunkt. I forløbet udarbejdes i grupper en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, en systematisk litteratursøgning og en kritisk vurdering af en forskningsartikel. Undervisning foregår på KP i uge 35 samt online i uge 39.

Læringsudbytte

Formålet er, at du opfylder nedenstående mål for læringsudbytte med udgangspunkt i temaet global sundhed:

  • Du kan selvstændigt opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje
  • Du kan selvstændigt beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent
  • Du kan reflektere over professionens teorier, metoder og praksis.

Læringsmetoder

Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, selvstudie og aktiv deltagelse i studietur.

Kontakt

Lisbeth Vinberg Engel

Lektor

+45 51 63 24 59