Gå til indhold

Information om coronavirus

Global sundhed

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Informationsmøde

Kom til informationsmøde om forløbet ”Global sundhed” med studietur til enten Kenya, Nepal eller Palæstina mandag den 23. marts 2020 kl. 16.30-18.00 på Tagensvej 86, lokale B331

Om det valgfrie element

Dette valgfri element tager udgangspunkt i FN’s verdensmål og strategier for sundhed på verdensplan. Fokus er globaliseringens betydning for verdenssamfundets sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge samt de konsekvenser, det har for det enkelte menneskes livsvilkår og velvære.

Du skal også vælge en destination for en studietur: Kenya, Palæstina eller Nepal. Studieturen er selvfinansieret og tilrettelagt af Global Contact/Mellemfolkeligt Samvirke i samarbejde med Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelserne. I denne sammenhæng kommer du til også at arbejde med lokale sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Formål

Formålet med dette valgfri element er at få viden om og kompetence til at analysere, diskutere og perspektivere verdenssamfundets kompleksitet og dets indflydelse på menneskers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge i både lav- og højindkomstlande.

Endvidere får du mulighed for at arbejde i dybden med sundhedsproblemstillinger, der har særlig betydning for det land, du har valgt at besøge på studieturen.

Du skal selv identificere et formål med og en global sundhedsfaglig problemstilling i relation til din studietur.

Derudover er formålet med metodedelen, at du:

 • selvstændigt kan opsøge, vurdere og analysere data relateret til klinisk sygeplejefaglige problemstillinger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde
 • selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje
 • selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.

Indhold

Forløbet er på seks uger. Den første uge er teoretisk undervisning og danner baggrund for at arbejde med global sundhed. 3½ uge er tilegnet studieturen, hvorefter du i den sidste 1½ uge skal deltage i metodeundervisning på KP, hvor der er fokus på at udarbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til den interne prøve ved forløbets afslutning.

Indholdet i teoriundervisningen inden studieturen er en forberedelse til at arbejde med global sundhed. Indholdet i selve studieturen er tilrettelagt på baggrund af de særlige sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge, der kendetegner den lokale kontekst.

Indholdet i metodedelen er de første faser i litteraturstudier:

 1. Formulere undersøgelsesspørgsmål
 2. Udvikle søgestrategi, fx. valg af databaser, søgeord (PICO, PICo), in- og eksklusionsteorier
 3. Søge og udvælge litteratur vha. grovsortering af overskrifter og abstracts
 4. Indsamle og læse litteratur, fx. bestilling af litteratur i fuldtekst
 5. Kritisk vurdere litteraturen, anvend tjeklister

(med inspiration fra Rosén 2018, s. 453)

Læringsmetoder

Undervisningsformen vil være teoretiske oplæg, selvstændigt arbejde, studiebesøg og gruppearbejde. Det forventes, at du deltager i al undervisning.

Bedømmelse/prøve

Det valgfri element afsluttes med en intern, skriftlig prøve, som udarbejdes i det valgfrie elements sidste 1½ uge. Prøven består af en fællesdel, der udarbejdes i grupper fra samme valgfri element, og en individuel del. I arbejder med den første del af metoden litteraturstudier/review. Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Fysioterapeut
 • Global nutrition and health
 • Psykomotorisk terapeut
 • Radiograf
 • Sygeplejerske

En forudsætning for deltagelse er, at ALLE eksamener til og med 6. semester er bestået, når forløbet begynder.

Dette forløb kan også ønskes af studerende fra andre skoler (fx Absalon, Diakonissen og Lillebælt).

Min. 8 og maks. 15 pr. studietur

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Studieturen er selvfinansieret.

Når du starter - Litteratur

Kontakt

Jette Tegner

Lektor

+45 51 63 27 97