Gå til indhold

Mennesker med palliative og rehabiliterende behov i et tværprofessionelt perspektiv

Om det valgfrie element

Kritisk syge mennesker lever længere med livstruende sygdomme og har i løbet af deres forløb behov for både palliation og rehabilitering. Palliation og rehabilitering har begge en helhedsorienteret tilgang, og livskvalitet er i fokus.

Begge tilgange er tværprofessionelle, og dette valgfrie element giver mulighed for fordybelse i udviklings- og forskningsbaseret viden i forhold til centrale temaer inden for den palliative og rehabiliterende indsats til mennesker med livstruende sygdom.

Praktisk information

Studerende ved Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole og sygeplejestuderende fra UC Diakonissen

Min. 18 og maks. 40 deltagere

De teoretiske studier foregår på:

Københavns Professionshøjskole, Campus Hillerød
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

+ enkelte dage med studiebesøg ude af huset

Individuel intern skriftlig prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen

People with palliative and rehabilitation needs in an interprofessional perspective

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Det valgfrie element er tilrettelagt med afsæt i følgende overordnede temaer:

  • Den palliative og rehabiliterende indsats – nationalt og internationalt
  • Et patient-, pårørende- og netværksperspektiv
  • Døden og den døende.

Læringsudbytte

Du opnår bl.a. følgende inden for udvalgte centrale temaer i palliativ indsats:

  • Kan kritisk undersøge, vurdere og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden relateret til professionsfaglige problemstillinger
  • Har viden om og forståelse for metoder i tværprofessionelt arbejde og dens betydning i det palliative og rehabiliterende arbejde
  • Kan reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sundhedsprofessionel profession og sundhedsfaglig virksomhed.

Læringsmetoder

Forløbet er tilrettelagt med oplæg, øvelser og faglige refleksioner, både i klasserummet, på gulvet og i grupper. Derudover forventes det, at de studerende arbejder selvstændigt eller i grupper med en fordybelsesopgave sideløbende med den undervisning, der tilbydes. Produktet deles med medstuderende, undervisere og inviterede kliniske samarbejdspartnere på vidensdelingsseminar i den sidste uge.

Kontakt

Kirstine Winther

Lektor

+45 41 89 72 14