Gå til indhold

Information om covid-19

Tolkning og anvendelse af klinisk forskning

Om det valgfrie element

Forløbet er designet til at kvalificere den sundhedsprofessionelle til optag på forskellige professionsrettede kandidatuddannelser, herunder Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved Københavns Universitet (KU). Kurset er målrettet studerende på 7. semester samt færdiguddannede professionsbachelorer eller personer med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse med erhvervserfaring.  

Dette valgfrie element kan KUN ønskes som 1. prioritet, og KP-studerende skal – ud over at tilmelde sig – sende en motiveret ansøgning samt studiejournal.

Praktisk information

Studerende fra Københavns Professionshøjskole og eksterne kursister.

Dette forløb er åbent for eksterne ansøgere, som har en professionsbachelor i sundhed eller personer med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse med erhvervserfaring. Disse kan optages på baggrund af en motiveret ansøgning og et CV.

Min. 10 og maks. 24 deltagere.

Der er forhåndsreserveret 10 ud af de 24 pladser til eksterne kursister.

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Sigurdsgade/Tagensvej/Haraldsgade
2200 København N

Individuel skriftlig opgave, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Interpretation and application of clinical research

Dette valgfrie element kan KUN ønskes som 1. prioritet.

Ud over tilmelding på kp.dk skal studerende fra KP også sende en motiveret ansøgning og en studiejournal/karakterudskrift til uddannelsesleder Bodil Kirstine Møllerbomo@kp.dk, senest mandag i uge 14/44 kl. 10.00.  

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Den studerende opnår basal videnskabsteoretisk forståelse og færdigheder, der gør det muligt selvstændigt at formulere kliniske forskningsspørgsmål, systematisk søge i sundhedsvidenskabelige databaser, kvalitetsvurdere forskning samt kritisk afrapportere primær, videnskabelig litteratur.  

Denne viden skal give den studerende færdigheder til i højere grad selvstændigt at evidensbasere sin praksis. 

Læringsudbytte

Viden om: 

 • Sundhedsvidenskabens filosofiske og teoretiske udgangspunkter 
 • Valg af studiedesign i sundhedsvidenskab, fordele og ulemper 
 • Etiske overvejelser og forholdsregler i forskning. 

Færdigheder i: 

 • At udføre en struktureret litteratursøgning på tværs af videnskabelige databaser 
 • Kritisk at kunne vurdere kvaliteten af videnskabelig litteratur, inkl. anvendte statistiske metoder 
 • Kort og præcis skriftlig afrapportering af resultatet af en systematisk søgning. 

Kompetencer til: 

 • Formulere kliniske spørgsmål med relevans for en patientgruppe og identificere, hvilket videnskabsparadigme der kan svare på spørgsmålet 
 • Kunne besvare kliniske spørgsmål på baggrund af kritisk udvælgelse, vurdering og kondensering af sundhedsvidenskabelig forskning. 

Læringsmetoder

 • Forelæsninger 
 • Journal clubs 
 • Problembaseret læring (PBL) 
 • Gruppearbejde 
 • Selvstændigt arbejde 
 • Skriftlig feedback fra vejleder på de første 2 PBL-opgaver 
 • Aflevering af 3 PBL-opgaver, der udgør eksamen (10 ECTS-point) 
 • Særligt for eksterne kursister: En skriftlig opgave, der udgør eksamen (15 ECTS-point).

Kontakt

Bodil Kirstine Møller

Uddannelsesleder

+45 51 63 26 30