Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt valgfrit element, PMU

Selvtilrettelagt valgfrit element for Psykomotorisk terapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Den studerende har mulighed for selv at tilrettelægge det valgfrie element som et teoretisk og/eller praktisk uddannelsesforløb, der godkendes af uddannelsesinstitutionen.

Valgelementet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af afspændingspædagogisk, psykomotorisk og sundhedsmæssig, herunder sundhedspædagogisk, faglig viden og praksis i forhold til grupper eller individer på nationalt eller internationalt plan.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

  • At give den studerende mulighed for selvstændigt at dykke ned i og kvalificere sig praktisk og teoretisk inden for et særligt fagligt område med relevans for psykomotorisk praksis
  • At den studerende opnår teoretisk viden om og praktisk færdighed i forhold til at arbejde med en selvvalgt problemstilling inden for det sundhedsfaglige område med relevans for den psykomotoriske profession
  • At den studerende kan forholde sig kritisk analyserende og diskuterende til temaer og viden, der belyser problemstillingen, samt opnår kompetencer til at anvende disse i forhold til egen professionsudøvelse.

Indhold

Den studerende er selv med til at definere indholdet i det valgfrie element, der beskrives i ansøgningen og godkendes af uddannelsen (se ansøgning længere nede).

Forløbet giver mulighed for fordybelse i uddannelsen ved at supplere eller uddybe temaer, der i forvejen indgår i uddannelsen, og kan indeholde teoretiske, praktiske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb. Det kan enten gennemføres på uddannelsesinstitutionen eller på anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution samt i samarbejde med aftagere.

Læringsudbytte

  1. Redegøre for særlig viden om ét eller flere udvalgte faglige områder
  2. Gøre brug af særlige faglige færdigheder
  3. Anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden i relation til særlige problemstillinger
  4. Indgå i en kritisk diskussion af én eller flere givne faglige problemstillinger eller områder med faglig relevans
  5. Indgå i en kritisk diskussion af psykomotorisk professionsudøvelse i nationalt og internationalt perspektiv.

Læringsmetoder

Læringsmetoder defineres af den studerende og kan fx omfatte deltagelse i praksis/praktik, afprøvning af interventioner, observation, supervision, refleksion, læsning af faglitteratur og undervisningsdeltagelse på eksterne uddannelsesinstitutioner.

Bedømmelse/prøve

Det valgfrie element afsluttes med en intern prøve, som består af et to minutters videoklip, der illustrerer eller redegør for en faglig problemstilling relateret til det selvvalgte emne, samt en tekst på tre sider, der diskuterer problemstillingen med inddragelse af forskningslitteratur.

Ansøgning

Den studerende skal tilmelde sig online samt sende en ”Ansøgning til selvvalgt emne” med en beskrivelse af formål, læringsmål og indhold.

Uddannelsesinstitutionen skal godkende ansøgningen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af psykomotorisk terapeutstuderende fra Københavns Professionshøjskole

Ingen nedre eller øvre grænse.
Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Det sted, den studerende har indgået aftale om valgfrit element med.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Københavns Professionshøjskole
Campus Nordsjælland

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Anders Bech Christiansen
Lektor
ABCH@kp.dk
41 89 81 56