Gå til indhold

Selvtilrettelagt valgfrit element, PMU

Om det valgfrie element

I dette element står du selv for at tilrettelægge et teoretisk og/eller praktisk uddannelsesforløb, der godkendes af uddannelsesinstitutionen. Forløbet giver mulighed for fordybelse i uddannelsen ved at supplere eller uddybe temaer, der i forvejen indgår i uddannelsen, og kan indeholde teoretiske, praktiske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb.

Praktisk information

Psykomotorikstuderende fra Københavns Professionshøjskole

Ubegrænset

Det sted, den studerende har indgået aftale om valgfrit element med

Individuel, skriftlig opgave og videoklip. Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Ansøgning til selvtilrettelagt forløb med en beskrivelse af formål, læringsmål og indhold:

Tager du til udlandet i forbindelse med dit selvtilrettelagte forløb, skal du registrere dig i MoveOn, og du skal gennemføre et rejseprogram (rejsesikkerhedskursus og rejseerklæring) via central international enhed.

Self-planned elective module

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Du er selv med til at definere indholdet i forløbet. Forløbet beskrives i en ansøgning og godkendes af uddannelsen. Formålet med elementet er at give den studerende mulighed for selvstændigt at dykke ned i og kvalificere sig praktisk og teoretisk inden for et særligt fagligt område med relevans for psykomotorisk praksis.

Forløbet kan enten gennemføres på uddannelsesinstitutionen eller på anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution samt i samarbejde med aftagere.

Læringsudbytte

  • Redegøre for særlig viden om ét eller flere udvalgte faglige områder
  • Gøre brug af særlige faglige færdigheder
  • Anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden i relation til særlige problemstillinger
  • Indgå i en kritisk diskussion af én eller flere givne faglige problemstillinger eller områder med faglig relevans
  • Indgå i en kritisk diskussion af psykomotorisk professionsudøvelse i nationalt og internationalt perspektiv.

Læringsmetoder

Læringsmetoder defineres af den studerende og kan fx omfatte deltagelse i praksis/praktik, afprøvning af interventioner, observation, supervision, refleksion, læsning af faglitteratur og undervisningsdeltagelse på eksterne uddannelsesinstitutioner.

Kontakt

Anders Bech Christiansen

Lektor

+45 41 89 81 56

Ingrid Arild Jensen

Lektor

+45 41 89 73 08