Gå til indhold

Bioanalytisk udviklingsarbejde

Om det valgfrie element

I dette forløb beskæftiger du dig med bioanalytisk udviklingsarbejde med udgangspunkt i konkrete laboratoriemedicinske problemstillinger. Vi beskæftiger os med de af bioanalytikerprofessionens opgaver, der ligger ud over den daglige laboratoriemedicinske drift, og ser frem mod de nye opgaver, som professionen skal indtage i kommende år. Hvilke arbejdsopgaver har de bioanalytikere, der ikke står for den daglige drift af undersøgelser og analyser?

Praktisk information

Bioanalytikerstuderende ved Københavns Professionshøjskole

Min. 15 og maks. 50 deltagere.

Bioanalytikeruddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

Individuelle, skriftlige portfolioopgaver fra hvert af de tre forløb, hvoraf én trækkes ud til bedømmelse på eksamensdagen. Bedømmes internt efter 7-trinsskalaen

Development in Biomedical Laboratory Science

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

På baggrund af jeres erfaringer fra de kliniske afdelinger diskuterer vi hele professionens arbejds- og ansvarsområder. På den måde vil I få indblik i diagnostiske procedurer og problemstillinger i specialer, hvor I ikke selv har været.

Vi diskuterer ligeledes arbejdsområder, der ligger uden for de almindelige diagnostiske opgaver, I kender. I kan således få et billede af de muligheder, der er for jer i jeres fremtidige karrierer som bioanalytikere.

Forløbet er opdelt i 3 fokusområder:

  • Diagnostic Genomics
  • Evidensbaseret bioanalytisk praksis
  • Digital patologi.

Læringsudbytte

Viden om, hvordan bioanalytikere bidrager til udvikling af laboratoriemedicinsk praksis, og hvordan praksis vil udvikle sig i fremtiden.

Læringsmetoder

Undervisningen vil tage udgangspunkt i faglige oplæg, bioinformatiske computerøvelser, gruppearbejde, laboratoriearbejde, peer-feedback, selvstudie, fremlæggelser og fælles diskussioner.

Kontakt

Lisbeth Gundelach

Lektor

+45 51 38 06 35