Gå til indhold

Information om coronavirus

Bioanalytisk udviklingsarbejde

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

I dette forløb beskæftiger du dig med bioanalytisk udviklingsarbejde med udgangspunkt i konkrete laboratoriemedicinske problemstillinger. Vi beskæftiger os med de af bioanalytikerprofessionens opgaver, der ligger ud over den daglige laboratoriemedicinske drift.

Undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Hvilke arbejdsopgaver har de bioanalytikere, der ikke står for den daglige drift af undersøgelser og analyser? Vi vil gerne undersøge, hvilke udfordringer en karriere i bioanalytikerprofessionen kan byde på nu og i fremtiden.

Indhold

I dette valgfrie element vil du beskæftige dig med bioanalytisk udviklingsarbejde med udgangspunkt i konkrete laboratoriemedicinske problemstillinger.

Forløbet er opdelt i 3 fokusområder:

 • Teknologiforståelse
 • Evidensbaseret bioanalytisk praksis
 • Digital patologi.

 Læringsudbytte

Teknologiforståelse

Viden:

 • Kan reflektere over innovative løsninger på praksisrelevante problemstillinger
 • Kan reflektere over teknologier i samarbejde med relevante aktører, herunder kvalitetssikring i offentlige og private kontekster.

Færdigheder:

 • Kan anvende og vurdere innovative løsninger på praksisrelevante løsninger
 • Kan anvende og vurdere teknologier i samarbejde med relevante aktører, herunder kvalitetssikring i offentlige og private kontekster.

Kompetencer:

 • Kan selvstændigt indgå i udvikling i sundhedsvæsenets, bioanalytikerprofessionens og egen praksis på basis af videnskabelige, teknologiske og samfundsmæssige udviklingstendenser samt evidens- og erfaringsbaseret viden
 • Kan igangsætte og påtage sig ansvar for udvikling og implementering af nye sundheds-, informations- og kommunikationsteknologiske løsninger.

Evidensbaseret bioanalytisk praksis:

Viden:

 • Kan beskrive generelle præanalytiske, analytiske og postanalytiske processer
 • Kan diskutere fejltyper i præanalytiske, analytiske og postanalytiske processer på generelt såvel som specifikt niveau
 • Kan undersøge og vurdere evidensgrundlaget for laboratoriemedicinsk praksis.

Færdigheder

 • Kan formidle tilegnet viden, så denne kan anvendes af andre
 • Kan overtage og videreføre arbejde, som er startet af andre.

Kompetencer

 • Kan vurdere specifikke fejltyper for udvalgte analytter i præanalytiske, analytiske og postanalytiske processer
 • Kan anvende statistik og variationer af grafisk repræsentation af data til at argumentere for konklusioner angående analytisk kvalitet og sammenligning.

Digital patologi:                

Viden:

 • Kan reflektere over forsknings- og udviklingsbaseret viden og forskningsresultater med relevans for praksis
 • Kan reflektere over teknologier i samarbejde med relevante aktører, herunder kvalitetssikring i offentlige og private kontekster.

Færdigheder:

 • Kan kritisk vurdere evidens- og erfaringsbaseret viden i relation til professionsudøvelsen inden for relevante forsknings- og udviklingsfelter
 • Kan anvende og vurdere teknologier i samarbejde med relevante aktører, herunder kvalitetssikring i offentlige og private kontekster.

Kompetencer:

 • Kan vurdere udviklingsmæssige udfordringer og problemstillinger i relation til bioanalyse og medvirke til udvikling af laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser.

Læringsmetoder

Undervisningen vil tage udgangspunkt i faglige oplæg, gruppearbejde, laboratoriearbejde, peer-feedback, selvstudium, fremlæggelser og fælles diskussioner.

Bedømmelse/prøve

Intern skriftlig individuel prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af bioanalytikerstuderende ved Københavns Professionshøjskole

Min. 25 og maks. 70 deltagere.

Bioanalytikeruddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

Bioanalytikeruddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

Forløbet svarer til 10 ECTS-points.

Biomedical development

Når du starter - Litteratur

Der benyttes primært videnskabelig litteratur.

Kontakt

Søren Frank Jørgensen

Lektor

+45 24 29 65 17