Gå til indhold

Information om covid-19

Selvtilrettelagt valgfrit element, SYH

Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød

Om det valgfrie element

Du får som studerende mulighed for at præge din egen uddannelse gennem dette selvtilrettelagte valgfrie element. Dit selvvalgte emne skal samlet set udgøre 6 uger, men du kan planlægge forløbet praktikmoduler af 2, 4 eller 6 ugers varighed. Forløbet kan planlægges nationalt eller internationalt. 

Praktisk information

Sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole, Hillerød.

Ubegrænset

Da det er et selvtilrettelagt forløb, afhænger stedet af den studerendes plan og valg.

Individuel skriftlig opgave, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Opgavens struktur og indhold:

 1. Redegørelse for en selvvalgt sygeplejefaglig problemstilling eller udfordring.
 2. Kort redegørelse for hvorledes den selvvalgte sygeplejefaglige problemstilling/udfordring har sammenhæng med valgfagets/valgfagenes tema og indhold.
 3. En diskussion af hvorledes valgfagets/valgfagenes tema kan bidrage til eller understøtte at arbejde med den valgte problemstilling eller udfordring. Herunder skal indgå kritiske overvejelser og belæg for argumentationers gyldighed
 4. En status eller konklusion på hvilke udfordringer der præger fremtidigt arbejde med problemstillingens eller udfordringens emne. Herunder skal indgå en diskussion ift. læringsudbyttes betydning, i forhold til egen profession og udvikling inden for professionen, nationalt og internationalt.

Opgaven skal perspektivere det valgte tema i forhold til en selvvalgt sygeplejefaglig udfordring/ problemstilling for den studerende. En selvdefineret problemstilling kan være noget den studerende har undret sig over undervejs i forløbet, eller ser som en udfordring inden for sygeplejens virksomhedsområde.

Med opgaven vedlægges beskrivelser af læringsmål fra ansøgningsskemaet, der knytter sig til den studerendes valg af tema. Den studerende skal tydeligt angive hvilke af læringsmålene, som den studerende har udarbejdet opgaven ud fra.

Opgaven skal have et omfang på min. 7200 og max. 12.000 anslag, inkl. mellemrum. Hertil kommer evt. indledning, indholdsfortegnelse, referenceliste og evt. bilag–ved 1 studerende. Ved flere studerende aftales sideantallet med sura@kp.dk

Opgavens formalia vedr. oplysninger på forsiden, kildehenvisninger, opsætning osv., tager udgangspunkt i Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning ved Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Du skal uploade din opgave i WISEflow senest fredag i uge 41/11.kl. 12.00.

Litteratur: Selvvalgt

Self-planned elective module

Udfyld ansøgningsskema og send til semesterkoordinator Susan Ptak Rasmussen, sura@kp.dksenest fredag i uge 13/43. 

Endvidere udfyldes og underskrives bilaget Kontrakt. Denne skal underskrives af praktikstedet og indsendes sammen med ansøgningsskemaet om selvtilrettelagt forløb. 

Dokumentation for gennemført forløb sendes senest 14 dage efter afsluttet selvtilrettelagt forløb.  

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

 • Får mulighed for faglig fordybelse inden for mono- og tværprofessionelle faglige emner samt metodiske emner på nationalt eller internationalt plan 
 • Kan præge egen uddannelse inden for teoretiske, kliniske eller tværprofessionelle forløb inden for uddannelsens formål eller supplerende hertil 
 • Udvikler egen fagforståelse og fagidentitet 
 • Reflekterer over faglige ressourcer, viden og praksis for derigennem at kunne medvirke til fagets kvalitets- og videreudvikling.

Læringsudbytte 

Den studerende udformer selv sine læringsudbytter med udgangspunkt i læringsudbytterne for 7. semester. 

Læringsmetoder 

 • Undervisning/indhold tilrettelægges i samarbejde med den nationale eller internationale institution eller uddannelsessted og beskrives i en ugeplan. 
 • Der kan planlægges fleksibelt mellem konfrontationstid og selvstudium med respekt for ramme af konfrontationstid (30-37 timer om ugen). 
 • Forløbet kan gennemføres med teoretisk eller klinisk fokus og kan gennemføres på national eller international institution eller uddannelsesinstitution. 

Kontakt

Susan Ptak Rasmussen

Lektor

+45 41 89 85 55