Gå til indhold

Selvtilrettelagt valgfrit element, SYG Hillerød

Om det valgfrie element

Du får som studerende mulighed for at præge din egen uddannelse gennem dette selvtilrettelagte valgfrie element. Dit valgfrie element skal samlet set udgøre 6 uger, men du kan planlægge forløbet i praktikmoduler af 2-6 ugers varighed. Forløbet kan planlægges nationalt eller internationalt.

Praktisk information

Sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole.

Ubegrænset

Planlægges individuelt af den studerende.

Individuel, skriftlig opgave, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Udfyld Ansøgningsskema og ugeplan.

Udfyld bilaget Kontrakt. Denne skal underskrives af praktikstedet.

Ovenstående sendes til semesterkoordinator Maria Kortland-Raft, mkra@kp.dk, senest mandag i uge 14/44 kl. 10.00.

Hvis forløbet planlægges internationalt og har en varighed af mere end 2 uger, skal du huske at:

  • Registrere dig i MoveOn
  • Gennemføre KP’s rejseprogram, som består af et rejsesikkerhedskursus og en rejseerklæring (sendes automatisk til KP-mail efter registrering i MoveOn)
  • Udfylde en Learning Agreement/praktikkontrakt, som er en skriftlig aftale mellem dig, KP og værtsinstitutionen.

Læs mere om dine internationale studiemuligheder, eller kontakt international koordinator Mette Madsen mema@kp.dk.

Self-imposed topic/clinical practice

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

  • Du får mulighed for faglig fordybelse inden for mono- og tværprofessionelle faglige samt metodiske emner på nationalt eller internationalt plan.
  • Du kan præge egen uddannelse inden for teoretiske, kliniske eller tværprofessionelle forløb.
  • Du udvikler egen fagforståelse og fagidentitet.
  • Du reflekterer over faglige ressourcer, viden og praksis for derigennem at medvirke til fagets kvalitets- og videreudvikling.

Læringsudbytte

Du udformer selv dine læringsudbytter med udgangspunkt i læringsudbytterne for Sidste Studieår.

Læringsmetoder

  • Undervisning/indhold tilrettelægges i samarbejde med den nationale eller internationale værtsinstitution og beskrives i en ugeplan.
  • Der kan planlægges fleksibelt mellem konfrontationstid og selvstudium med respekt for ramme af konfrontationstid (30-37 timer om ugen).
  • Forløbet kan gennemføres med teoretisk eller klinisk fokus på national eller international værtsinstitution.

Kontakt

Maria Julie Kortland-Raft

Lektor

+45 41 89 70 03