Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt valgfrit element, SYH

Selvtilrettelagt valgfrit element for sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland, Hillerød.

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Som studerende skal du have mulighed for at præge din egen uddannelse.

Et selvvalgt emne skal i alt udgøre 6 uger, men kan planlægges i moduler af 2, 4 eller 6 uger. Forløbet kan planlægges nationalt eller internationalt.

Her kan du se video om selvtilrettelagt forløb: https://kp.23video.com/video/38319602/selvvalgt-emne

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål og indhold

  • Får mulighed for faglig fordybelse inden for mono- og tværprofessionelle faglige emner samt metodiske emner på nationalt eller internationalt plan
  • Kan præge egen uddannelse inden for teoretiske, kliniske eller tværprofessionelle forløb inden for uddannelsens formål eller supplerende hertil
  • Udvikler egen fagforståelse og fagidentitet
  • Reflekterer over faglige ressourcer, viden og praksis for derigennem at kunne medvirke til fagets kvalitets- og videreudvikling.

Læringsudbytte

Den studerende udformer selv sine læringsudbytter med udgangspunkt i læringsudbytterne for 7. semester. Ansøgningsskema med angivelse af læringsudbytte findes som bilag længere nede på siden her.

Læringsmetoder

  • Undervisning/indhold tilrettelægges i samarbejde med den nationale eller internationale institution eller uddannelsessted og beskrives i en ugeplan, der ligger som bilag til ansøgningsskema
  • Der kan planlægges fleksibelt mellem konfrontationstid og selvstudium med respekt for ramme af konfrontationstid (30-37 timer om ugen)
  • Forløbet kan gennemføres med teoretisk eller klinisk fokus og kan gennemføres på national eller international institution eller uddannelsesinstitution.

Bedømmelse/prøve

Prøven er en skriftlig prøve, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Ansøgning og dokumentation

Den studerende skal skrive en ”Ansøgning for selvvalgt emne”.

Desuden udfyldes og underskrives en dokumentation for kontrakt/forhåndsgodkendelse på aftalen, inkl. underskrift af praktikstedet.

Både ansøgning og dokumentation/forhåndsgodkendelse sendes til 7. semesters koordinator ved sygeplejerskeuddannelsen i Hillerød, Susan Ptak Rasmussen, sura@kp.dk, senest fredag i uge 13/43.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af Sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole fra Campus Nordsjælland, Hillerød.

Ingen nedre eller øvre grænse.
Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Da det er et selvtilrettelagt forløb, afhænger stedet af den studerendes plan og valg.

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Det kan være en uddannelse i Danmark eller et selvvalgt, klinisk ophold i Danmark eller Internationalt

10 ECTS-point.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Susan Ptak Rasmussen

Lektor

+45 41 89 85 55