Gå til indhold

Selvtilrettelagt valgfrit element, SYG Hillerød

Sygeplejerskeuddannelsen Hillerød

Om det valgfrie element

Du får som studerende mulighed for at præge din egen uddannelse gennem dette selvtilrettelagte valgfrie element. Dit selvvalgte emne skal samlet set udgøre 6 uger, men du kan planlægge forløbet i praktikmoduler af 2, 4 eller 6 ugers varighed. Forløbet kan planlægges nationalt eller internationalt.

Praktisk information

Sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole, Hillerød.

Ubegrænset

Da det er et selvtilrettelagt forløb, afhænger stedet af den studerendes plan og valg.

Individuel skriftlig opgave, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Self-imposed topic/clinical practice.

Udfyld Ansøgningsskema og send til semesterkoordinator Maria Kortland-Raft, mkra@kp.dk, senest fredag i uge 13/43.

Endvidere udfyldes og underskrives bilaget Kontrakt. Denne skal underskrives af praktikstedet og indsendes sammen med ansøgningsskemaet om selvtilrettelagt forløb.

Dokumentation for gennemført forløb sendes senest 14 dage efter afsluttet selvtilrettelagt forløb.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

  • Får mulighed for faglig fordybelse inden for mono- og tværprofessionelle faglige emner samt metodiske emner på nationalt eller internationalt plan
  • Kan præge egen uddannelse inden for teoretiske, kliniske eller tværprofessionelle forløb inden for uddannelsens formål eller supplerende hertil
  • Udvikler egen fagforståelse og fagidentitet
  • Reflekterer over faglige ressourcer, viden og praksis for derigennem at kunne medvirke til fagets kvalitets- og videreudvikling.

Læringsudbytte

Den studerende udformer selv sine læringsudbytter med udgangspunkt i læringsudbytterne for 7. semester.

Læringsmetoder

  • Undervisning/indhold tilrettelægges i samarbejde med den nationale eller internationale institution eller uddannelsessted og beskrives i en ugeplan.
  • Der kan planlægges fleksibelt mellem konfrontationstid og selvstudium med respekt for ramme af konfrontationstid (30-37 timer om ugen).
  • Forløbet kan gennemføres med teoretisk eller klinisk fokus og kan gennemføres på national eller international institution eller uddannelsesinstitution.
Titlen Tag på opdagelse med Selvvalgt emne foran billede af luftballoner der stiger til vejrs

Kontakt

Maria Julie Kortland-Raft

Lektor

+45 41 89 70 03