Gå til indhold

Information om coronavirus

Idræt og fysisk aktivitet

Kost, træning og energiomsætning

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Fokus for det valgfrie element er samspillet mellem kost, træning og energiomsætning. Der tages udgangspunkt i det voksne raske menneske, men der perspektiveres også til andre selvvalgte målgrupper.

Undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Formålet med dette valgfrie element er at kigge på samspillet mellem kost, træning og energiomsætning i hvile og arbejde. Dette sker med afsæt i teoretisk undervisning om de fysiologiske mekanismer, der ligger bag effekten af både træning og kostens effekt på præstationsevnen. Der suppleres med praktisk kendskab til forskellige fysiske test- og målemetoder samt køkkenøvelser, der fokuserer på sammensætning og forberedelse af kost til fysisk aktive personer.

Forløbet tager udgangspunkt i det voksne raske menneske, og der perspektiveres til andre selvvalgte målgrupper (fx elite, utrænede, unge, gamle, skadede, syge, overvægtige, etc.).

Indhold

Overordnet er undervisningen opdelt i tre temaer. Første tema omhandler den mere generelle eller grundlæggende del af fysiologi og ernæring i hviletilstanden.

I de efterfølgende temaer bliver fokus rettet mod metabolismen under arbejde, herunder de aerobe og anaerobe energisystemer, samt muskelstyrke. Andet tema handler således om, hvordan kroppen reagerer og adapterer til konditionstræning, mens tredje og sidste tema omhandler, hvordan kroppen reagerer og adapterer til styrketræning.

Den praktiske del af undervisningen relateres til/understøtter løbende de teoretiske elementer. Der vil indgå forskellige målinger på kroppens kredsløb og af energiomsætningen (iltoptagelsen), både i hvile og under arbejde, samt hvordan kosten influerer på disse. Dertil kommer forskellige praktisk anvendelige indirekte og direkte styrke- og konditionstests (bl.a. RM-princippet ved styrkemåling, forskellige submaximale iltoptagelsestests). Der vil også være køkkenøvelser, der fokuserer på sammensætning og forberedelse af kost til fysisk aktive personer inden for styrke- eller konditionstræningsregimer.

Der prioriteres høj deltagerinvolvering i både de teoretiske og praktiske elementer.

Læringsudbytte

Viden om:

 • Grundlæggende viden inden for lunge-, kredsløbs- og muskelfysiologi
 • Grundlæggende viden om kroppens energisystemer og metabolismen
 • Hvilke fysiologiske ændringer der sker, når man går fra hvile til at være fysisk aktiv (arbejdsfysiologi)
 • Hvilke fysiologiske adaptationer der finder sted ved træning (gentagen fysisk aktivitet), både styrkemæssigt og konditionsmæssigt (træningsfysiologi)
 • Optimal kost før, under og efter træning.

Færdigheder i:

 • I praksis at kunne anvende forskellige indirekte og direkte styrke- og konditionstests
 • I praksis at kunne måle direkte på energiomsætning og metabolismen (hvilestofskifte, submax- og max-test)
 • At kunne beregne/bestemme energibehov og substratforbrug under hvile og arbejde
 • I praksis at kunne lave ernæringsmæssig målrettet mad til fysisk aktive personer (styrke og kondition).

Kompetencer til:

 • At omsætte og anvende de(n) tilegnede viden og færdigheder i forhold til bestemte målgrupper og formål
 • At kunne optimere kost for forskellige træningsmodaliteter for at understøtte de ønskede adaptationer
 • At kunne vurdere brugen af relevante tests (iltoptagelse, blodværdier, styrke) for at monitorere og vurdere præstationsmæssige ændringer og tilhørende fysiologiske adaptationer
 • At kunne lave træningsprogram med tilhørende kostplan.

Læringsmetoder

Undervisnings- og arbejdsformen består af forelæsninger samt instruktion i og demonstration af forskellige målemetoder ved underviser, samtaleundervisning, elev-/gruppefremlæggelser af teoretisk viden samt resultater fra gruppearbejde. Arbejdet med pensum fremmes ved teoretiske og praktiske øvelser.

Bedømmelse/prøve

Prøven er en intern individuel skriftlig opgave, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Ernærings- og sundhedsstuderende og fysioterapeutstuderende.

Min. 15, max. 25 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Ernæring- og Sundhedsuddannelsen og Fysioterapeutuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

10 ECTS-point

Når du starter - Litteratur

Primær litteratur: Optimal træning (Bangsbo og Michalsik 2018), Sportsernæring (Suhr og Larsen, 2019), Træning – i forebyggelse, behandling og rehabilitering (Beyer og Klinge, 2020).

Sekundær litteratur: Oplyses ved semesterstart.

Kontakt

Michael Kristensen

Lektor

+45 24 29 63 77

Bjarki Þór Haraldsson

Lektor

+45 51 38 03 43

Tino Hoffmann Hyldig

Lektor

+45 24 29 65 39