Gå til indhold

Idræt og fysisk aktivitet – Kost, træning og energiomsætning

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element kigger på samspillet mellem kost, træning og energiomsætning i hvile og arbejde. Dette sker med afsæt i teoretisk undervisning om de fysiologiske mekanismer, der ligger bag effekten af både træning og kostens effekt på præstationsevnen.

Dette suppleres med praktisk kendskab til forskellige fysiske test- og målemetoder samt køkkenøvelse, der fokuserer på sammensætning og forberedelse af kost til fysisk aktive personer.

Praktisk information

Ernærings- og sundhedsstuderende og fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole.

Min. 15 og maks. 36 deltagere.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Prøven er en intern, individuel skriftlig opgave, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Sports and physical activity – Diet, physical training and energy metabolism

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Først ses der på den generelle eller grundlæggende del af fysiologien og ernæringen i hviletilstanden. Dette sammenholdes efterfølgende med, hvad der sker, når man er fysisk aktiv (hvile kontra arbejde).

Andet tema handler om, hvordan kroppen reagerer og adapterer på gentagen fysisk aktivitet (træning), både i forhold til styrke og kondition.

Både hvile- og arbejdsteori underbygges af praktiske øvelser.

Læringsudbytte

  • Grundlæggende viden inden for lunge-, kredsløbs- og muskelfysiologi
  • Grundlæggende viden om kroppens energisystemer og metabolismen
  • Hvilke fysiologiske ændringer der sker, når man går fra hvile til at være fysisk aktiv
  • Hvilke fysiologiske adaptationer der finder sted ved træning (gentagen fysisk aktivitet), både styrkemæssigt og konditionsmæssigt (træningsfysiologi)
  • Optimal kost før, under og efter træning
  • Kendskab til praktiske testmetoder.

Læringsmetoder

Undervisnings- og arbejdsformen består af forelæsninger samt instruktion i og demonstration af forskellige målemetoder ved underviser, samtaleundervisning, elev-/gruppefremlæggelser af teoretisk viden samt resultater fra gruppearbejde. Arbejdet med pensum fremmes ved teoretiske og praktiske øvelser.

Kort videopræsentation

Københavns Professions Højskole logo

Kontakt

Michael Kristensen

Lektor

+45 24 29 63 77

Bjarki Þór Haraldsson

Lektor

+45 51 38 03 43