Gå til indhold

Professionserfaring, nationalt, FYS Nørrebro

Om det valgfrie element

Når du vælger dette valgfrie element, har du mulighed for at tone din praksisviden.

Forløbet retter sig mod dig, som gerne vil supplere din uddannelse med mere praksiserfaring gennem kritisk undersøgelse, behandling og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt plan.

Du skal selv finde et en egnet arbejdsplads/institution, hvor praksisopholdet finder sted, og formidle kontakten mellem den og Københavns Professionshøjskole.

Praktisk information

Fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro (Sigurdsgade).

Det er en forudsætning, at den studerende har bestået alle tidligere prøver.

Selvtilrettelagt klinisk forløb, derfor ingen minimum eller maksimum.

Forløbet gennemføres på det kliniske sted, som den studerende selv har fundet og indgået kontrakt med.

Intern, skriftlig individuel prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Professional experience, nationally.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

 • Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, behandling, rådgivning og vejledning samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag
 • Varetagelse af patient-/borgerforløb
 • Monofagligt og tværfagligt samarbejde
 • Skriftlig dokumentation efter praksisstedets retningslinjer
 • Søgning, analyse og vurdering af viden relateret til det selvvalgte kliniske felt.

Læringsudbytte

Viden

 • redegøre for viden om det selvvalgte kliniske område
 • viden om det selvvalgte områdes organisationskultur og struktur.

Færdigheder

 • gøre brug af specifikke fysioterapeutiske færdigheder inden for det selvvalgte kliniske felt
 • indgå i en kritisk diskussion af erfaringsbaseret og evidensbaseret viden inden for det selvvalgte kliniske felt
 • kunne reflektere over muligheder og barrierer for den relevante fysioterapeutiske intervention i forhold til en enkelt patient/borger eller en patient-/borgergruppe.

Kompetencer

 • at identificere og reflektere over egen praksisudvikling inden for det selvvalgte kliniske felt
 • at analysere problemstillinger og udviklingsbehov i den fysioterapeutiske praksis
 • at beherske relevante kommunikationsmetoder til formidling af kliniske problemstillinger til såvel patient/borger som egen og relaterede faggrupper
 • at beherske ligeværdigt samarbejde med mono- og tværfaglige samarbejdspartnere.

Læringsmetoder

 • Selvstændig håndtering af fysioterapeutisk undersøgelse, diagnostik og behandling
 • Klinisk ræsonnering og beslutningstagen med anvendelse af teori- og forskningsbaseret viden
 • Varetage patientsikkerhed samt overholde etiske og institutionelle retningslinjer.

Kontakt

Lise Kronborg Poulsen

Lektor

+45 51 38 05 85