Gå til indhold

Information om covid-19

Professionserfaring, nationalt, FYS Nørrebro

Om det valgfrie element

Nu har du mulighed for at tone din praksisviden. 

Dette valgfrie element sig mod dig, som gerne vil supplere din uddannelse med mere praksiserfaring gennem kritisk undersøgelse, behandling og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt plan.  

Du skal selv ud og finde et en egnet arbejdsplads/institution, hvor praksisopholdet finder sted, og formidle kontakten mellem den og KP, Campus Nørrebro. 

Praktisk information

Fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro. 

Det er en forudsætning, at den studerende har bestået alle tidligere interne kliniske prøver.

Der er intet minimum eller maksimum for antal deltagere.

Forløbet gennemføres på det kliniske sted, som den studerende har indgået kontrakt med.

Intern, skriftlig individuel prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Professional experience, nationally 

Informationsbrev til selvvalgt klinisk sted (pdf)  

Kontrakt (word), som skal udfyldes af studerende og underskrives af det selvvalgte steds kontaktperson

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

 • Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, behandling, rådgivning og vejledning samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag 
 • Varetagelse af patient/borgerforløb 
 • Monofagligt og tværfagligt samarbejde 
 • Skriftlig dokumentation efter praksisstedets retningslinjer 
 • Søgning, analyse og vurdering af viden relateret til det selvvalgte kliniske felt.

Læringsudbytte 

Med udgangspunkt i det selvvalgte kliniske område/felt: 

 • Gøre brug af specifikke fysioterapeutiske færdigheder 
 • Indgå i en kritisk diskussion af erfaringsbaseret og evidensbaseret viden  
 • Kunne reflektere over muligheder og barrierer for den relevante fysioterapeutiske intervention 
 • Identificere og reflektere over egen praksisudvikling 
 • Analysere problemstillinger og udviklingsbehov i den fysioterapeutiske praksis 
 • Anvende relevante kommunikationsmetoder til formidling af kliniske problemstillinger 
 • Beherske ligeværdigt samarbejde med mono- og tværfaglige samarbejdsparter.

Læringsmetoder 

 • Selvstændig håndtering af fysioterapeutisk undersøgelse, diagnostik og behandling 
 • Klinisk ræsonnering og beslutningstagen med anvendelse af teori- og forskningsbaseret viden 
 • Varetage patientsikkerhed, overholde etiske og institutionelle retningslinjer. 

Kontakt

Karin Pedersen

Lektor

+45 51 63 25 58