Gå til indhold

Information om coronavirus

Professionserfaring, nationalt, FYN

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Når du vælger ”Professionserfaring”, har du mulighed for at tone din praksisviden.

Valgfaget retter sig mod dig, som gerne vil supplere din uddannelse med mere praksiserfaring gennem kritisk undersøgelse, behandling og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt plan. Du skal selv ud og finde et en egnet arbejdsplads/institution, hvor praksisopholdet finder sted, og formidle kontakten mellem den og Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Formålet er at få øget professionserfaring samt et yderligere nuanceret fysioterapeutisk perspektiv gennem selvstændig undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere.

Indhold

 • Fysioterapeutisk undersøgelse, diagnosticering, behandling, rådgivning og vejledning samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag
 • Varetagelse af patient-/borgerforløb
 • Monofagligt og tværfagligt samarbejde
 • Skriftlig dokumentation efter praksisstedets retningslinjer
 • Søgning, analyse og vurdering af viden relateret til det selvvalgte kliniske felt.

Læringsudbytte

 • At udvikle forøget faglig sikkerhed i relation til de professionelle færdigheder
 • At udvikle professionel identitet og evnen til at indgå i et tværfagligt og/eller interkulturelt samarbejde
 • At udvikle evnen til at redegøre for og anvende kliniske ræsonnementer inden for det selvvalgte kliniske felt.

Læringsmetoder

 • Selvstændig håndtering af fysioterapeutisk undersøgelse, diagnostik og behandling
 • Klinisk ræsonnering og beslutningstagen med anvendelse af teori- og forskningsbaseret viden
 • Varetage patientsikkerhed samt overholde etiske og institutionelle retningslinjer.

Bedømmelse/prøve

Prøve er en intern, skriftlig og individuel opgave, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

Det er en forudsætning, at den studerende har bestået alle tidligere interne kliniske prøver.

Der er intet minimum eller maksimum for antal deltagere.

Du skal selv finde en egnet arbejdsplads/institution, hvor praksisopholdet finder sted, og formidle kontakten mellem den og Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

Forløbet gennemføres på det kliniske sted, som den studerende har indgået kontrakt med.

Fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Der er hverken tilknyttet teoretiske elle kliniske undervisere til dette modul.

På arbejdspladsen skal der være tilknyttet mindst én fysioterapeut, som den studerende kan sparre med. På arbejdspladser inden for arbejdsmiljø kan det enten være en fysioterapeut eller en ergoterapeut.

Det selvvalgte arbejdssted/institutionen, du har valgt, skal forhåndsgodkendes af den kliniske koordinator, men vælger du et praksisophold, som fysioterapeutuddannelsen i forvejen har kontrakt med, kræves der ingen forhåndsgodkendelse.

Forhåndsgodkendelsen er baseret på en af dig udfyldt kontrakt, som du har ansvar for bliver underskrevet af de implicerede parter. Yderligere information, kontrakt samt brev til det kliniske sted findes på itslearning under ”Ressourcer”, svarende til 6. semesters uge 4.

Når du starter - Litteratur

Al obligatorisk litteratur til og med 6. semester på fysioterapeutuddannelsen plus relevant patient-/borgerrelateret litteratur.

Kontakt

Karin Pedersen

Lektor

+45 51 63 25 58