Gå til indhold

Akut sygepleje

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element er til dig, der brænder for den akutte somatiske sygepleje. Vi vil med udgangspunkt i klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen dykke ned i den komplekse sygepleje til patienter i akutte forløb med fokus på sygeplejerskens rolle ved observation, diagnostik og behandling.

Praktisk information

Sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissen.

Min. 15 og maks. 45 deltagere.

Københavns Professionshøjskole
Campus Hillerød
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Individuel, intern skriftlig prøve, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Emergency nursing care

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

I dette valgfrie element skal vi arbejde med akut somatisk sygepleje inden for det præhospitale område samt i primær og sekundær sektor. Med udgangspunkt i udvalgte patientforløb undervises der i struktureret dataindsamling, paraklinik, diagnostik og behandling. Vi vil tage fat på emner, som ikke – eller kun overfladisk – er berørt tidligere i uddannelsen, herunder EKG som diagnostisk værktøj, den traumatiserede patient og det akut syge barn.

Læringsudbytte

Formålet er, at du opfylder nedenstående mål for læringsudbytte med udgangspunkt i det valgfrie elements tema og den valgte kliniske problemstilling:

  • Selvstændigt kan opsøge, vurdere og analysere data relateret til en klinisk problemstilling
  • Selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af egen profession
  • Selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.

Læringsmetoder

Underviseroplæg, workshops, besøg af relevante fagprofessionelle fra praksisfeltet, fuld skala-simulation og færdighedstræning, gruppearbejde, casearbejde og systematiske søgninger knyttet til kliniske problemstillinger relateret til akutområdet.

Kontakt

Maria Als Hvam

Lektor

+45 41 89 72 04