Gå til indhold

Professionserfaring, internationalt, FYS Hillerød og Nørrebro

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element retter sig mod en videreudvikling af tidligere opnået praksiserfaring og professionelle færdigheder inden for et selvvalgt klinisk område. Man har mulighed for at omsætte teori til praksis inden for et selvvalgt klinisk felt og blive yderligere forankret i professionen.

Målet er, at den studerende bliver i stand til at bidrage til sundhedsvæsnet internationalt med et nuanceret fysioterapeutisk perspektiv i en tværprofessionel kontekst.

Forløbet retter sig mod kritisk undersøgelse, behandling og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på internationalt plan.

Praktisk information

Fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro og Campus Hillerød.

Der er intet minimim eller maksimum for antal deltagere.

De studerende finder selv kontakten til et valgfrit sted internationalt, men fysioterapeutuddannelsen v/international koordinator har forslag til, hvor man kan søge:

Disse institutioner hjælper de studerende hele vejen.

Intern, skriftlig prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Udelukkende egenbetaling.

Global Contact her en side med ideer til fonde, man kan søge til alle studierejser.

Der skal udarbejdes ansøgning til international koordinator og en Learning Agreement med praksisstedet.

Ansøgningsskema

Beskriv her formål og læringsmål samt indhold i forløbet. Beskriv desuden, hvor du skal hen samt baggrund for valg af fagligt felt inden for det fysioterapeutiske/sundhedsfaglige område og dennes relation til dit studie. Noter ligeledes relevante praktiske forhold.

Ansøgningsskemaet skal sendes til international koordinator senest søndag i uge 13/43.

Learning agreement

Udarbejd en learning agreement for forløbet, når aftalen er indgået.

Learning agreement skal afleveres til international koordinator senest tre uger før afrejse.

Du skal registrere dig via MoveOn, og du skal gennemføre et rejseprogram (rejsesikkerhedskursus og rejseerklæring) via central international enhed.

Professional international experience.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Undervisning/indhold tilrettelægges i samarbejde med den internationale institution eller uddannelsessted og beskrives i en ugeplan (bilag til ansøgning).

Der kan planlægges fleksibelt mellem konfrontationstid og selvstudie med respekt for ramme af konfrontationstid (30-37 timer pr. uge).

Det valgfrie element kan gennemføres med teoretisk eller klinisk fokus og kan gennemføres på en international institution eller uddannelsesinstitution.

Læringsudbytte

  • Mulighed for faglig fordybelse inden for mono- og tværprofessionelle faglige emner samt metodiske emner på internationalt plan
  • Prægning af egen uddannelse inden for teoretiske, kliniske eller tværprofessionelle forløb inden for uddannelsens formål eller supplerende hertil
  • Udvikling af egen fagforståelse og fagidentitet
  • Refleksion over faglige ressourcer, viden og praksis for derigennem at kunne medvirke til fagets kvalitets- og videreudvikling.

Læringsmetoder

Deltage og gennemføre praksis/udvikling/forskning.

Kontakt

Bente Annie Sørine Andersen

Lektor

+45 20 68 83 16