Gå til indhold

Professionserfaring, internationalt, FYS Hillerød og Nørrebro

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element retter sig mod en videreudvikling af tidligere opnået praksiserfaring og professionelle færdigheder inden for et selvvalgt klinisk område. Man har mulighed for at omsætte teori til praksis inden for et selvvalgt klinisk felt og blive yderligere forankret i professionen.

Målet er, at den studerende bliver i stand til at bidrage til sundhedsvæsnet internationalt med et nuanceret fysioterapeutisk perspektiv i en tværprofessionel kontekst.

Forløbet retter sig mod kritisk undersøgelse, behandling og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på internationalt plan.

Praktisk information

Fysioterapeutstuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro og Campus Hillerød.

Der er intet minimim eller maksimum for antal deltagere.

Et selvvalgt sted i udlandet.

Intern, skriftlig prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Professional international experience

Udelukkende egenbetaling

Ansøgningsskema
Beskriv her formål og læringsmål samt indhold i forløbet. Beskriv desuden, hvor du skal hen samt baggrund for valg af fagligt felt inden for det fysioterapeutiske/sundhedsfaglige område og dennes relation til dit studie. Noter ligeledes relevante praktiske forhold.

Ansøgningsskema (word)

Kontrakt
Udarbejd en kontrakt for forløbet, når aftalen er indgået

Kontrakt (word)

Man SKAL registrere sig via MoveOn, og der skal gennemføres et rejseprogram (rejsesikkerhedskursus og rejseerklæring) via central international afdeling.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Undervisning/indhold tilrettelægges i samarbejde med den internationale institution eller uddannelsessted og beskrives i en ugeplan (bilag til ansøgning).

Der kan planlægges fleksibelt mellem konfrontationstid og selvstudie med respekt for ramme af konfrontationstid (30-37 timer pr. uge).

Det valgfrie element kan gennemføres med teoretisk eller klinisk fokus og kan gennemføres på en international institution eller uddannelsesinstitution.

Læringsudbytte

  • Mulighed for faglig fordybelse inden for mono- og tværprofessionelle faglige emner samt metodiske emner på internationalt plan
  • Prægning af egen uddannelse inden for teoretiske, kliniske eller tværprofessionelle forløb inden for uddannelsens formål eller supplerende hertil
  • Udvikling af egen fagforståelse og fagidentitet
  • Refleksion over faglige ressourcer, viden og praksis for derigennem at kunne medvirke til fagets kvalitets- og videreudvikling.

Læringsmetoder

Deltage og gennemføre praksis/udvikling/forskning.

Kontakt

Bente Annie Sørine Andersen

Lektor

+45 20 68 83 16