Gå til indhold

Smerte

Om det valgfrie element

Dette valgfrie element giver dig mulighed for at udvide og styrke din forståelse for fænomenet smerte i en bio-psyko-social begrebsramme, som også inddrager historiske og kulturelle forhold til at analysere smertebilleder, klinisk ræsonnere og på denne baggrund bidrage til en tværprofessionel tilrettelæggelse af forebyggelse og behandling.

Praktisk information

Studerende ved Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole og sygeplejestuderende fra UC Diakonissen

Min. 20 og maks. 45 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Hillerød
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød

Individuel skriftlig opgave med bedømmelse efter 7-trinsskalaen

Pain

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

  • Smertedefinition og præsentation af smertemodeller og teorier
  • ”Smertens vej fra stimulus til oplevelse” med inddragelse af anatomi og fysiologi
  • Monitorering af smerteoplevelse med inddragelse af målemetoder til smertevurdering
  • Gennemgang af farmakologiske metoder til smertebehandling.

Derudover arbejder vi med kropslige perspektiver på håndtering af smerte, herunder kropsbevidsthed og kropsoplevelse, gradueret genoptræning, afspænding og fysisk aktivitet. Og vi ser på psykologiske perspektiver på håndtering af smerte som for eksempel coping, psykoedukation, mindfullnes og ACT.

Læringsudbytte

Du kan:

  • Argumentere fagligt med udgangspunkt i det enkelte menneskes mulige problemstillinger ved at diskutere med anvendelse af forskningsbaseret, tværfaglig viden
  • Indgå i tværprofessionelle relationer og samarbejde ved smerteproblematikker
  • Reflektere over, hvilken betydning samfundsmæssige og kulturelle forhold har for smerte, både i forhold til identifikation af problematikker og i tilgangen til borgeren med smerte.

Læringsmetoder

Forelæsninger, dialogbaseret undervisning med inddragelse af de studerendes erfaringer, studenterstyrede emner baseret på professionsbaserede refleksioner og studenteroplæg ud fra selvvalgte temaer.

Projektarbejde med indsamling og bearbejdning af empiri samt perspektivering til praksis med identifikation af fremtidige undersøgelsesmuligheder. I forlængelse heraf deltagelse i diskussionsfora og mulighed for gensidig feedback på den afsluttende opgave.

Kontakt

Nils Erik Sjøberg

Lektor

+45 20 71 28 51

Waltraut Lissau

Lektor

+45 41 89 85 56

Bettina Møllemand

Lektor

+45 41 89 89 03