Gå til indhold

Information om covid-19

Praktikophold i udlandet, ESU

Om det valgfrie element

Den valgfrie praktik i udlandet er et forløb, hvor den studerende på eget initiativ finder et relevant praktiksted i udlandet. Praktikstedet skal godkendes af ernærings- og sundhedsuddannelsen. Godkendelsen af praktikstedet skal være på plads, før man tilmelder sig. Forløbet strækker sig over seks uger, inkl. rejsedage.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Ubegrænset

På praksisstedet

Praktikevaluering og intern, skriftlig prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Internship abroad

Forløbet er selvfinansieret.

Praktikstedet skal godkendes af uddannelsen forud for ansøgning: 

  • Udfyld elektronisk ansøgningsskema via KP Intra –> internationale studiemuligheder.  
  • Udfyld Learning Agreement Traineeship (herunder indhentning af 3. parts forsikring fra praktiksted). Skabelon til Learning Agreement Traineeship fremsendes af Marianne Søgaard Andersen på MSAN@kp.dk  

Du skal også tilmelde dig det valgfrie element her på kp.dk.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Den studerende indgår i dagligdagen på praktikstedet og arbejder med fagligt relevante opgaver. 

Den overordnede læringsaktivitet knytter sig til, de aktiviteter som en ernæring og sundhedsprofessionel udfører i praksis. Den studerende varetager de arbejdsopgaver, der er indgået aftale med praktikstedet om at udføre og deltage i.  

Læringsudbytte 

Viden om og forståelse for…

  • professionsudøvelse i en anden kulturel kontekst 
  • sammenhængen mellem teori og praksis i en anden samfundsmæssig kontekst end den danske.  

Færdighed i at…

  • formidle viden om sundhed og ernæring i forhold til personer fra en anden samfundsmæssig kontekst samt de problematikker og udfordringer, dette medfører 
  • reflektere over normer og værdiers påvirkning af professionsudøvelsen. 

Kompetence til at…

  • stå på egne ben fagligt og professionelt i en anden samfundsmæssig kontekst og anvende den professionsbaserede viden.  
  • anvende en faglige forståelse for egen professionelle praksis og faglighed i sit kommende virke som professionsbachelor i ernæring og sundhed. 

Læringsmetoder 

Forløbet er tilrettelagt som seks ugers praktik ved en virksomhed/institution/organisation i udlandet. 

Kontakt

Marianne Søgaard Andersen

Lektor

+45 51 63 28 89