Gå til indhold

Praktikophold i udlandet, ESU

Om det valgfrie element

Den valgfrie praktik i udlandet er et forløb, hvor du på eget initiativ finder et relevant praktiksted i udlandet. Du indgår i dagligdagen på praktikstedet og arbejder med fagligt relevante opgaver. Praktikstedet skal godkendes af ernærings- og sundhedsuddannelsen. Godkendelsen af praktikstedet skal være på plads, før man tilmelder sig. Forløbet strækker sig over seks uger, inkl. rejsedage.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på ernæring og sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Ubegrænset.

På praksisstedet.

Praktikevaluering og intern, skriftlig prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Forløbet er selvfinansieret.

Praktikstedet skal godkendes af uddannelsen, før man tilmelder sig dette forløb.

Derudover er der følgende procedure:

 • Udfyld elektronisk ansøgningsskema via KP intra – internationale studiemuligheder.
 • Udfyld Learning Agreement Traineeship (herunder indhentning af 3. parts forsikring fra praktiksted). Skabelon til Learning Agreement Traineeship fremsendes af international koordinator – kontakt Marianne Søgaard Andersen på MSAN@kp.dk.
 • Tegnelse af bl.a. egen heltidsulykkesforsikring, der gælder for praktikophold i udlandet.
 • Eventuelt MRSA-tjek.
 • Praktikevaluering og aflevering af eksamensopgave i WISEflow.

Du skal registrere dig via MoveOn, og du skal gennemføre et rejseprogram (rejsesikkerhedskursus og rejseerklæring) via central international enhed.

Internship abroad.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Du indgår i dagligdagen på et praktiksted i udlandet, hvor der arbejdes med fagligt relevante opgaver. Den overordnede læringsaktivitet knytter sig til de aktiviteter, som en ernæring og sundhedsprofessionel udfører i praksis.

Læringsudbytte

Viden om og forståelse for…

 • professionsudøvelse i en anden kulturel kontekst
 • sammenhængen mellem teori og praksis i en anden samfundsmæssig kontekst end den danske.

Færdighed i at…

 • formidle viden om sundhed og ernæring i forhold til personer fra en anden samfundsmæssig kontekst samt de problematikker og udfordringer, dette medfører
 • reflektere over normer og værdiers påvirkning af professionsudøvelsen.

Kompetence til at…

 • stå på egne ben fagligt og professionelt i en anden samfundsmæssig kontekst og anvende den professionsbaserede viden
 • anvende en faglige forståelse for egen professionelle praksis og faglighed i sit kommende virke som professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Læringsmetoder

Forløbet er tilrettelagt som seks ugers praktik ved en virksomhed/institution/organisation i udlandet.

Kontakt

Marianne Søgaard Andersen

Lektor

+45 51 63 28 89