Gå til indhold

Information om coronavirus

Praktik i udlandet, ESU

Praktik i udlandet for studerende på uddannelsen Ernæring og sundhed (ESU) ved Københavns Professionshøjskole

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Den valgfrie praktik i udlandet er et forløb, hvor den studerende på eget initiativ finder et relevant praktiksted i udlandet. Praktikstedet skal godkendes af Ernærings- og sundhedsuddannelsen. Godkendelsen af praktikstedet skal være på plads, før man tilmelder sig forløbet. Forløbet strækker sig over seks uger, inkl. rejsedage.

Formål

Formålet med forløbet er, at den studerende får mulighed for at tage et praktikophold i udlandet med fokus på et område og et emne, som den studerende ønsker at fordybe sig i. Ifølge Undervisningsministeriet medvirker udlandsophold til, at studerende:

 • ”Opnår større faglig forståelse og udvikler bredere perspektiv på egen professionelle praksis og faglighed i uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed gennem at få mulighed for at sammenligne sin danske profession og sine danske metoder med tilsvarende udenlandske” (Undervisningsministeriet, 2009, s. 45)
 • ”Styrker sine professionelle og personlige egenskaber som: selvstændighed, initiativ, at kunne stå på egne ben, modenhed, fleksibilitet, selvtillid, omstillings-/forandringsparathed, mod, personligt overskud, sociale kompetencer, beslutningstagning, villighed til at lære nyt, og at man tør satse” (Undervisningsministeriet, 2009, s. 45).

Indhold

Den studerende indgår i dagligdagen på praktikstedet og arbejder med fagligt relevante opgaver.

Den overordnede læringsaktivitet knytter sig til, at den studerende skal indgå i dagligdagen på praktikstedet, herunder udføre de arbejdsopgaver, der er indgået aftale med praktikstedet om at udføre og deltage i, jf. praktikplanen/Learning Agreement for Traineeship.

Inden afrejsen udarbejdes yderligere relevante papirer i forbindelse med udlandspraktikken på KPs læringsplatform. Der henvises herudover til Ernærings- og sundhedsuddannelsens regler i forbindelse med udlandspraktik, der er samlet i dokumentet ”Udlandspraktikprocedure trin-for-trin”.

Læringsudbytte

Viden om og forståelse for

 • professionsudøvelse i en anden kulturel kontekst
 • sammenhængen mellem teori og praksis i en anden samfundsmæssig kontekst end den danske.

Færdighed i at

 • formidle viden om sundhed og ernæring i forhold til personer fra en anden samfundsmæssig kontekst samt de problematikker og udfordringer, dette medfører
 • reflektere over normer og værdiers påvirkning af professionsudøvelsen.

Kompetence til at

 • stå på egne ben fagligt og professionelt i en anden samfundsmæssig kontekst og anvende den professionsbaserede viden
 • anvende en faglige forståelse for egen professionelle praksis og faglighed i sit kommende virke som professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Læringsmetoder

Faget er tilrettelagt som seks ugers praktik ved en virksomhed/institution/organisation i udlandet.

Bedømmelse/prøve

Intern prøve

Forløbet afsluttes med en intern prøve, som vurderes af den ansvarlige underviser på forløbet. Prøven består af en skriftlig opgave og er beskrevet i et separat dokument.

Deltagelsespligt

Det hedder om deltagelsespligten i den Nationale Studieordning: ”Deltagelsespligt. De studerende har deltagelsespligt i praktikken”.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Ubegrænset

På praksisstedet

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Internship abroad

Forløbet er selvfinansieret.

Praktikstedet skal godkendes af uddannelsen forud for ansøgning.

Derudover er der følgende procedure:

 • Udfyld elektronisk ansøgningsskema via KP intra –> Internationale studiemuligheder
 • Udfyld Learning Agreement Traineeship (herunder indhentning af 3. parts forsikring fra praktiksted). Skabelon til Learning Agreement Traineeship fremsendes af international koordinator – kontakt Marianne Søgaard Andersen på MSAN@kp.dk
 • Tegning af blandt andet egen heltidsulykkesforsikring, der gælder for praktikophold i udlandet
 • Eventuelt MRSA-tjek
 • Praktikevaluering (afleveres i elektronisk form) og aflevering af eksamensopgave (se Bedømmelse/Prøve).

Når du starter - Litteratur

Bayer, M. (2001): Praktikkens skjulte læreplan, The Danish University of Education, DPU.

Chisholm, L. A. (2000): Charting a hero’s journey, New York

Gjedde Palmgren, U. (2007): Håndbog i høflighed: kulturelle koder i 11 EU-lande

Jandt, F. E. (2010): An introduction to intercultural communication: identities in a global community, LA.

Kappler, B. (2009): Maximizing study abroad, Minneapolis.

Kæstel, P., Andersen, M. S. & Friis, H. (2016): Livscyklusernæring i globalt perspektiv, I: Livscyklusernæring, Eds. Rikke Larsen & Sanna Fisker, Munksgaard.

Kæstel, P., Andersen, M. S. & Friis, H. (2016): Forebyggelse og Behandling af underernæring, I: Livscyklusernæring, Eds. Rikke Larsen & Sanna Fisker, Munksgaard.

Larsen, S. & Lundahl, F. (1999): Praktikbogen, Alinea.

Wahlgren, B. & Aarkrog, V. (2004): Teori i praksis, Hans Reitzels forlag, København.

Kontakt

Marianne Søgaard Andersen

Lektor

+45 51 63 28 89