Gå til indhold

Information om coronavirus

Hverdagsliv med alvorlig sygdom

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Med afsæt i en helhedsorienteret og tværprofessionel tilgang arbejdes med metoder og rehabiliterende indsatser, der har til formål at støtte syge mennesker og deres familie i at leve med en alvorlig sygdom.

Formål

Formålet med det valgfrie element er, at du som studerende opnår viden om og kan reflektere over teorier, metoder og rehabiliterende indsatser relateret til professionsrettede problemstillinger med fokus på patienten/borgerens hverdagsliv med alvorlig sygdom.

Formålet med den interne prøve er, at du opfylder nedenstående mål for læringsudbytte med udgangspunkt i det valgfrie element:

 • selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje/egen profession
 • selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.

Indhold

“Det er utroligt, så attraktiv en hverdag kan blive.” Sådan lyder et citat fra et af de mange mennesker, som rammes af alvorlig sygdom.

I dette valgfrie element fokuseres på den indvirkning, en alvorlig sygdom har på hverdagen, med afsæt i en sociologisk og sundhedsvidenskabelig tilgang. Undervejs i forløbet udarbejdes en professionsrettet problemstilling med tilhørende problemformulering/undersøgelsesspørgsmål, en systematisk litteratursøgning samt kritisk vurdering af en empirisk forskningsartikel. Indholdet i metodedelen er de første faser i metoden litteraturstudier/review.

Læringsmetoder

Undervisningen er tilrettelagt dels som forelæsninger og teoretiske oplæg, dels som gruppearbejde med og uden vejledning.

Bedømmelse/prøve

Semester 7 afsluttes med en intern, skriftlig prøve, som udarbejdes i forløbets sidste 1½ uge. Prøven består af en fællesdel, der udarbejdes i grupper fra samme valgfri element, og en individuel del. Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Fysioterapeut
 • Global nutrition and health
 • Psykomotorisk terapeut
 • Radiograf
 • Sygeplejerske

Max. 80 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Tagensvej 86 og Sigurdsgade 26
2200 København N

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Everyday life with serious illness

Når du starter - Litteratur

I undervisningen inddrages patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden. Herunder bl.a.:

 • Larsen, F.B., 2017. Multisygdom – hvad er problemet? I: Frølich, A., Olsen F. og Kristensen I. red. Hvidbog om multisygdom – dokumentation af multisygdom i det danske samfund. [pdf]
 • Binau, S. og A., 2009. Til sygdom os skiller – sådan overlever kærligheden, når det er svært. Gads forlag. [pdf]
 • Dalsgaard, A. og Meldgaard, L., 2018. Hverdagsliv i forbindelse med sundhed og sygdom. I: Dalsgaard, A. og Meldgaard, L., red. Sociologi for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. [pdf]
 • Henricson, M., red., 2018. Videnskabelig teori og metode. 2. udg. København: Munksgaard Danmark.

Kontakt

Helle Mathar
Lektor og semesterkoordinator
E-mail: hema@kp.dk

Marie Høyer Lundh (tovholder)
E-mail: malu@kp.dk