Gå til indhold

Hverdagsliv med alvorlig sygdom

Om det valgfrie element

Med afsæt i en sociologisk og sundhedsvidenskabelig tilgang arbejdes med teorier, metoder og rehabiliterende indsatser, der har til formål at støtte syge mennesker og deres pårørende i at leve med en alvorlig sygdom. Den temarelaterede undervisning kombineres gennem hele forløbet med metodeundervisning, der har fokus på litteraturstudie som metode.

Praktisk information

Studerende ved Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole og sygeplejestuderende fra UC Diakonissen

Min. 30 og maks. 90 deltagere.

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Tagensvej 86/Sigurdsgade 26
2200 København N

Intern skriftlig prøve, som udarbejdes i gruppe. Opgaven består af en fællesdel og en individuel del, som bedømmes samlet. Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Everyday life with serious illness – assessed through literature.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

“Det er utroligt, så attraktiv en hverdag kan blive”.

Sådan lyder et citat fra et af de mange mennesker, som rammes af alvorlig sygdom. I dette valgfrie element fokuseres på den indvirkning, en alvorlig sygdom har på hverdagen med fokus på patienter/borgere, pårørende, multisygdom/kronisk sygdom og rehabilitering.

Undervejs i forløbet udarbejdes en professionsrettet problemstilling med et tilhørende undersøgelsesspørgsmål, en systematisk litteratursøgning samt en kritisk vurdering af en forskningsartikel.

Forløbet forudsætter, at du som studerende deltager aktivt i både undervisning og gruppearbejde.

Læringsudbytte

Formålet med den interne prøve er, at du opfylder nedenstående mål for læringsudbytte med udgangspunkt i det valgfrie element:

 • Du kan selvstændigt opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af egen profession
 • Du kan selvstændigt beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent
 • Du kan reflektere over professionens teorier, metoder og praksis.

Læringsmetoder

 • Forelæsninger
 • Patient-/borger- og pårørendefortællinger
 • Holdundervisning, inkl. øvelser
 • Metodecafeer
 • Workshops
 • Konference
 • Procesdokument
 • Selvstændigt gruppearbejde.

Kontakt

Helle Vedsegaard

Lektor

+45 53 12 43 08