Gå til indhold

Information om coronavirus

Hverdagsliv med alvorlig sygdom

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Med afsæt i en sociologisk og sundhedsvidenskabelig tilgang arbejdes med teorier, metoder og rehabiliterende indsatser, der har til formål at støtte syge mennesker og deres pårørende i at leve med en alvorlig sygdom. Det valgfrie element kombinerer temarelateret undervisning med metodeundervisning og er samlet set en optakt til den interne prøve.

Undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Formålet med det valgfrie element er, at du som studerende opnår viden om og kan reflektere over teorier, metoder og rehabiliterende indsatser relateret til professionsrettede problemstillinger med fokus på patientens/borgerens hverdagsliv med alvorlig sygdom.

Indhold

“Det er utroligt, så attraktiv en hverdag kan blive”. Sådan lyder et citat fra et af de mange mennesker, som rammes af alvorlig sygdom. I dette valgfrie element fokuseres på den indvirkning, en alvorlig sygdom har på hverdagen, med afsæt i en sociologisk og sundhedsvidenskabelig tilgang. Undervejs i forløbet udarbejdes en professionsrettet problemstilling med tilhørende problemformulering/undersøgelsesspørgsmål, en systematisk litteratursøgning samt kritisk vurdering af en empirisk forskningsartikel. Indholdet i metodedelen er de første faser i metoden litteraturstudie/review.

Læringsudbytte

Formålet med den interne prøve er, at du opfylder nedenstående mål for læringsudbytte med udgangspunkt i det valgfrie element:

  • selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje/egen profession
  • selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.

Læringsmetoder

  • Forelæsninger
  • Patient- og pårørendefortællinger
  • Holdundervisning, inkl. øvelser
  • Metodecafeer
  • Workshops
  • Selvstændigt gruppearbejde.

Bedømmelse/prøve

Intern skriftlig prøve, som udarbejdes i gruppe. Opgaven består af en fællesdel og en individuel del, som dog bedømmes samlet.

Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Studerende ved Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Professionshøjskole

Min 30, max. 80 deltagere

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Tagensvej 86/Sigurdsgade 26
2200 København N

Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point

Everyday life with serious illness

Når du starter - Litteratur

I undervisningen inddrages patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden, herunder bl.a.:

Bache, M. og Østerberg, B., 2005. At være i verden med kronisk sygdom. København: Gyldendals Bogklubber. s. 27-45.

Esbensen, B. A., 2020. Kap. 7. Pårørendes oplevelser og udfordringer. I: Wittrup, K., Cumberland, M., red. Kræftsygepleje. I et forløbsperspektiv. København: Munksgaard, s. 141-159.

Henricson, M., red., 2018. Videnskabelig teori og metode. 2. udg. København: Munksgaard Danmark.

Munch, I., 2020. Paradoksale udfordringer i professionelt arbejde med sygdom og sundhed – kulturelle sundheds- og sygdomsopfattelser. I: Niklasson G., red. Sundhed, menneske og samfund. 2. udg. Samfundslitteratur. s. 39-67.

Rehabiliteringsforum Danmark, MarselisborgCentret, 2004. Rehabilitering i Danmark. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. [pdf] Tilgængelig hos: https://www.rehabiliteringsforum.dk [Set 31 aug. 2020]

Kontakt

Helle Mathar

Lektor

+45 24 85 04 84

Marie Høyer Lundh

Lektor

+45 24 29 63 36