Gå til indhold

Hverdagsliv med alvorlig sygdom

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Med afsæt i en helhedsorienteret og tværprofessionel tilgang arbejdes med metoder og rehabiliterende indsatser, der har til formål at støtte syge mennesker og deres familie i at leve med en alvorlig sygdom.

Formål og indhold

“Det er utroligt, så attraktiv en hverdag kan blive.” Sådan lyder et citat fra et af de mange mennesker, som rammes af alvorlig sygdom. Sygdommen og eventuelt behandlingen kan have fysiske såvel som psykiske og sociale følger, der medfører en forandring af hverdagslivet.

I dette valgfri element fokuseres på den indvirkning, en alvorlig sygdom har på hverdagen, herunder familie- og arbejdslivet. Med afsæt i en helhedsorienteret og tværprofessionel tilgang arbejdes med metoder og rehabiliterende indsatser, der har til formål at støtte den syge og familien i at leve med sygdommen.

Derudover er der i forløbet fokus på at udarbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, forskningsmetoder, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til intern prøve på semester 7.1.

Læringsmetoder

Undervisningen tilrettelægges med en vekselvirkning af teoretiske oplæg, plenumdiskussioner, øvelser og gruppearbejde.

Bedømmelse/prøve

Følger ved semesterstart.

Praktisk information

 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Fysioterapeut
 • Global nutrition and health
 • Psykomotorisk terapeut
 • Radiograf
 • Sygeplejerske

2 hold a maks. 40 deltagere.

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Serious disease and daily life

Når du starter - Litteratur

I undervisningen inddrages patient-/borgerviden, erfaringsbaseret viden og forskningsbaseret viden. Herunder bl.a.:

 • Bache, M. og Østerberg, B., 2005. At være i verden med kronisk sygdom. København: Gyldendals Bogklubber, s. 27-45.
 • Binau, S. og A., 2009. Til sygdom os skiller – sådan overlever kærligheden, når det er svært. Gads forlag, s. 36-47.
 • Dalsgaard, A. og Meldgaard, L., 2018. Hverdagsliv i forbindelse med sundhed og sygdom. I: Dalsgaard, A. og Meldgaard, L., red. Sociologi for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag, s. 106-111, 119-120.
 • Henricson, M., red. Videnskabelig teori og metode. 2. udg. København: Munksgaard Danmark

Kontakt

Helle Mathar
Lektor
E-mail: hema@kp.dk