Gå til indhold

Selvtilrettelagt valgfrit element, SYN

Sygeplejerskeuddannelsen Nørrebro

Om det valgfrie element

Du tilrettelægger selv et forløb, som skal godkendes af uddannelsen. Det selvtilrettelagte forløb skal udfylde min. 100 timer, hvilket du ved forløbets afslutning indsender dokumentation for. Derudover skal du deltage i metodeundervisning på KP i uge 06/35 og online i uge 10/39, hvor der er fokus på at udarbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, en systematisk litteratursøgning og en kritisk vurdering af en forskningsartikel.

Praktisk information

Sygeplejerskestuderende på Campus Nørrebro.

Ingen nedre eller øvre grænse. Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro og online.

Intern skriftlig prøve, som udarbejdes i gruppe. Opgaven består af en fællesdel og en individuel del, som bedømmes samlet. Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Self-planned elective module

Send en motiveret ansøgning med tydelig angivelse af formålet med og tilrettelæggelsen af dit selvtilrettelagte forløb til semesterkoordinator Marie Høyer Lundh (malu@kp.dk) senest mandag i uge 14/44 kl. 10.00.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Du har selv i ansøgningen formuleret et formål med dit selvtilrettelagte forløb. Derudover er formålet med den interne prøve, at du opfylder nedenstående mål for læringsudbytte med udgangspunkt i dit selvtilrettelagte forløb:

  • Du kan selvstændigt opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje.
  • Du kan selvstændigt beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.
  • Du kan reflektere over professionens teorier, metoder og praksis.

Læringsmetoder

I metodedelen vil undervisningsformen dels være teoretiske oplæg, dels selvstændigt gruppearbejde, som det forventes, at du deltager i.

Kontakt

Nina Tvistholm

Lektor

+45 51 63 27 09