Gå til indhold

Information om covid-19

Selvtilrettelagt valgfrit element, SYN

Sygeplejerskeuddannelsen Nørrebro

Om det valgfrie element

Du har selv tilrettelagt et valgfrit element, som er godkendt. Det valgfrie element skal udfylde ca. 30 timer pr. uge. Derudover skal du deltage i metodedelen på eksisterende valgfrie elementer, hvor der er fokus på at udarbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af Sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole fra Campus Nørrebro.

Ingen nedre eller øvre grænse. Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Intern skriftlig prøve, som udarbejdes i gruppe. Opgaven består af en fællesdel og en individuel del, som bedømmes samlet. Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Self-planned elective module

Send en motiveret ansøgning med tydelig angivelse af formålet med dit selvtilrettelagte forløb til lektor Marie Høyer Lundh senest mandag i uge 15/45 kl. 10.00.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Du har selv i ansøgningen formuleret et formål med dit selvtilrettelagte forløb. Derudover er formålet med metodedelen, at du:  

  • selvstændigt kan opsøge, vurdere og analysere data relateret til klinisk sygeplejefaglige problemstillinger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde 
  • selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje 
  • selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent. 

Læringsudbytte 

Det afhænger af fokus i det valgfrie element, du selv har tilrettelagt. 

Læringsmetoder 

I metodedelen vil undervisningsformen dels være teoretiske oplæg, dels gruppearbejde, som det forventes, at du deltager i. 

Kontakt

Marie Høyer Lundh

Lektor

+45 24 29 63 36