Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt valgfrit element, SYN

Selvtilrettelagt valgfrit element for sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Du har selv tilrettelagt et valgfrit element, som er godkendt. Det valgfrie element skal udfylde ca. 30 timer pr. uge. Derudover skal du deltage i metodedelen på eksisterende valgfrie elementer, hvor der er fokus på at udarbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til intern prøve.

Dele af undervisningen foregår på Nørrebro.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Du har selv i ansøgningen formuleret et formål med dit selvtilrettelagte forløb. Derudover er formålet med metodedelen, at du:

  • selvstændigt kan opsøge, vurdere og analysere data relateret til klinisk sygeplejefaglige problemstillinger inden for sygeplejerskens virksomhedsområde
  • selvstændigt kan opsøge, undersøge, vurdere, sammenfatte og formidle national og international praksis-, udviklings- og forskningsviden i argumentation for og refleksion over udvikling af sygepleje
  • selvstændigt kan beherske akademiske arbejdsmetoder og argumentere stringent og transparent.

Indhold

Indhold vil fremgå af lektionsplanen ved semesterstart.

Læringsudbytte

Det afhænger af fokus i det valgfrie element, du selv har tilrettelagt.

Læringsmetoder

I metodedelen vil undervisningsformen dels være teoretiske oplæg, dels gruppearbejde, som det forventes, at du deltager i.

Bedømmelse/prøve

Intern skriftlig prøve, som udarbejdes i gruppe. Opgaven består af en fællesdel og en individuel del, som dog bedømmes samlet.

Prøven bliver individuelt bedømt efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af Sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole fra Campus Nørrebro.

Send en motiveret ansøgning til semesterkoordinator Helle Mathar senest mandag i uge 45/15 kl. 10.00

Ingen nedre eller øvre grænse.
Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Da det er et selvtilrettelagt forløb, afhænger stedet af den studerendes plan og valg.

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Tagensvej 86
2200 København N

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Helle Mathar

Lektor

+45 24 85 04 84