Gå til indhold

Selvtilrettelagt valgfrit element, SYN

Selvtilrettelagt valgfrit element for sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole, Campus Nørrebro.

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Du kan selv tilrettelægge dit valgfrie element. Du skal beskrive det selvtilrettelagte element i en motiveret ansøgning, der sendes til semesterkoordinatoren, som du er velkommen til at kontakte, hvis du har behov for en vejledning i forhold til den motiverede ansøgning.

Derudover skal du deltage i metodedelen på et eksisterende valgfrit element, hvor der er fokus på at udarbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, forskningsmetoder, litteratursøgning og kvalitetsvurdering af forskningsartikler som optakt til intern prøve på semester 7.1. Forløbet er på 10 ECTS-points.

Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning skal indeholde følgende:

  • Titel på det valgfri element
  • Afholdelsessted for det valgfri element. (OBS: Ønsker du at gennemføre forløbet i udlandet, skal du kontakte Jette Tegner, jete@kp.dk, fra Internationalt Team, før du arrangerer kliniktilknytning. Er der i forvejen en samarbejdsaftale med det pågældende afholdelsessted, SKAL kontakten foregå via Internationalt Team.)
  • Emne for valgfrit element
  • Begrundelse for det valgte emne
  • Beskrivelse af det faglige indhold i det valgfri element
  • Beskrivelse af den praktiske og pædagogiske tilrettelæggelse, herunder den kliniske tilknytning samt dokumentation for denne, og hvordan denne tænkes inddraget i forløbet
  • Foreløbig litteratur

Ansøgningen skal maks. fylde to sider, jf. gældende tekniske retningslinjer.

Bedømmelse/prøve

Følger ved semesterstart.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af Sygeplejestuderende ved Københavns Professionshøjskole fra Campus Nørrebro.

Ingen nedre eller øvre grænse.
Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Da det er et selvtilrettelagt forløb, afhænger stedet af den studerendes plan og valg.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Sygeplejerskeuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Helle Mathar
Lektor
hema@kp.dk