Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt valgfrit element, BIO

Selvtilrettelagt valgfrit element inden for bioanalyse for bioanalytikerstuderende ved Københavns Professionshøjskole

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

I dette forløb beskæftiger du dig med et emne, som du synes er særligt interessant, inden for et bioanalytikerfagligt relevant område. Du kontakter selv et egnet sted (laboratorie, firma, institution eller andet) med en motiveret ansøgning.

Aftalen skal godkendes af 7. semester-ansvarlig på bioanalytikeruddannelsen. Det sker på baggrund af den studerendes formulering af mål, forventet læringsudbytte og relevans for den fremtidige professionsudøvelse.

Formål

Formålet med det selvtilrettelagte forløb er, at den studerende får mulighed for at uddybe og perspektivere sin bioanalytikerfaglige viden og dens anvendelse i praksis i forhold til:

  • Et specifikt område inden for bioanalytikerens arbejdsfelt
  • Et område, der kan relateres til bioanalyse, og som ses eventuelt at rumme muligheder i forhold til den fremtidige udvikling af bioanalytikerprofessionen
  • Bioanalytikerens kommunikation og samarbejde med andre professioner og med patienten.

Indhold

Indholdet vil afhænge af den aftale, den studerende har indgået, og dermed, hvor forløbet gennemføres.

Forløbet kan have et nationalt eller et internationalt fokus.

Læringsudbytte og -metoder

Afhænger af den aftale, den studerende har indgået, og dermed, hvor forløbet gennemføres.

Bedømmelse/prøve

Et individuelt skriftligt produkt på maks. tre normalsider (6.000 anslag uden mellemrum), som skal dokumentere opfyldelse af formålet med forløbet.

Den studerende vælger et format, der passer til det specifikke forløb.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af bioanalytikerstuderende ved Københavns Professionshøjskole.

Ubegrænset. Den studerende skal selv finde en plads.

Det afhænger af den aftale, den studerende har indgået, og dermed, hvor forløbet gennemføres.

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Bioanalytikeruddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Annette Stenlov

Lektor

+45 51 38 03 06