Gå til indhold

Selvtilrettelagt valgfrit element, BIO

Om det valgfrie element

I dette forløb har du mulighed for at uddybe og perspektivere din bioanalytikerfaglige viden og dens anvendelse i praksis i forhold til et selvvalgt område.

Du indgår selv aftale med praktikstedet (laboratorie, firma, institution eller andet). Og du skal selv formulere formål og forventet læringsudbytte for forløbet. Aftalen skal godkendes af  7. semester-ansvarlig på bioanalytikeruddannelsen, inden du tilmelder dig.

Praktisk information

Bioanalytikerstuderende på KP, som har indgået en aftale, der er godkendt af 7. semester-ansvarlig på BIO.

Ubegrænset.

Det afhænger af den aftale, den studerende har indgået, og dermed, hvor forløbet gennemføres.

Individuel, skriftlig prøve med bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Self-planned elective module.

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Indholdet vil afhænge af den aftale, du har indgået, og dermed, hvor forløbet gennemføres.

Læringsudbytte: Du formulerer selv læringsudbyttet, i forbindelse med at du indgår aftalen.

Læringsmetoder: Afhænger af den aftale, du har indgået, og dermed, hvor forløbet gennemføres.

 

Kontakt

Annette Stenlov

Lektor

+45 51 38 03 06