Gå til indhold

Selvtilrettelagt valgfrit element, BIO

Selvtilrettelagt valgfrit element inden for bioanalyse for bioanalytikerstuderende ved Københavns Professionshøjskole

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

I dette forløb beskæftiger du dig med et emne, som du synes er særlig interessant inden for et bioanalytikerfagligt relevant område. Du indgår selv aftale med det sted, hvor forløbet skal gennemføres. Aftalen skal godkendes af 7. semester-ansvarlig på bioanalytikeruddannelsen. Forløbet er på 10 ECTS-points.

Formål og indhold

Formålet med det selvtilrettelagte forløb er, at den studerende får mulighed for at uddybe og perspektivere sin bioanalytikerfaglige viden og dens anvendelse i praksis i forhold til:

  • Et specifikt område inden for bioanalytikerens arbejdsfelt
  • Et område, der kan relateres til bioanalyse, og som ses eventuelt at rumme muligheder i forhold til den fremtidige udvikling af bioanalytikerprofessionen
  • Bioanalytikerens kommunikation og samarbejde med andre professioner og med patienten

Den studerende kontakter selv et egnet sted (laboratorium, firma, institution eller andet) med en motiveret ansøgning.

Aftalen skal godkendes af 7. semester-ansvarlig på bioanalytikeruddannelsen. Det sker på baggrund af den studerendes formulering af mål, forventet læringsudbytte og relevans for den fremtidige professionsudøvelse.

Forløbet kan have et nationalt eller et internationalt fokus.

Læringsmetoder

Afhænger af den aftale, den studerende har indgået, og dermed, hvor forløbet gennemføres.

Bedømmelse/prøve

Individuel skriftlig refleksionsopgave.
De sidste tre dage i forløbet er afsat til at skrive opgaven. Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af bioanalytikerstuderende ved Københavns Professionshøjskole.

Ingen nedre eller øvre grænse.
Den studerende skal selv finde en egnet plads.

Det sted, den studerende har indgået aftale om valgfrit element med.

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Bioanalytikeruddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Self-planned elective module

Når du starter - Litteratur

Den studerende søger og udvælger selv litteratur, der er fagligt relevant i forhold til det emne, forløbet omhandler.

Kontakt

Annette Stenlov
Lektor
anst@kp.dk