Gå til indhold

Folkesundhed i Vietnam

Ho Chi Minh City (HCMC)

Tilmelding er lukket

Valgfrie elementer for efterår 2020 offentliggøres i uge 11.

Tilmelding vil åbne mandag d. 16/03/2020 kl. 09.00 (uge 12)
Tilmelding vil lukke igen søndag d. 29/03/2020 kl. 23.59 (uge 13)

Om det valgfrie element

Enestående mulighed for at kombinere dit studie med et udlandsophold i Vietnam. Du bliver tilknyttet University of Medicine and Pharmacy, HCMC og du vil i grupper besøge lokale hospitaler og institutioner, hvor du kommer i dialog med lokale sundhedsprofessionelle.

Første uge: undervisning i Danmark samt afrejse til Vietnam. Sidste 5 uger er et intensivt tilrettelagt studieforløb I HCMC, Vietnam. Forløbet er på 10 ECTS-points.

Formål og indhold

Valgelementets overordnede formål er:

 • At få indsigt i og udvikle en bredere forståelse af folkesundhedsbegrebet.
 • At få viden og indsigt i Public Health i Palæstina samt reflektere over international praksis
 • At få et kulturelt og sociologisk perspektiv på sundhed

Indhold:

 • Folkesundhed i et internationalt og lokalt perspektiv
 • Emner og metodologi i folkesundhed
 • Krop, kultur og etik
 • Palæstina som land, sundhedssystem og kultur
 • Public Health i HCMC/Vietnam med fokus på udvalgte emner fx HIV/AIDS, ernæring, rehabilitering, sundhed hos børn og ældre, fysioterapi/ergoterapi, psykiatri mv.
 • Studieture og besøg i lokale settings: ”Hospitals/Community Health Centers/Health Stations ect.”

Læringsmetoder

Undervisningen vil, inden afrejse til Vietnam, bestå af:

 • Teoretiske oplæg fra interne undervisere
 • Gruppearbejde og forberedende øvelser og opgaver

For at ”klæde gruppen på” til mødet med en anden kultur, få forståelse af valgelementets mål samt at møde hinanden som én samlet gruppe.

Det forventes at alle deltager aktivt og vil indgå i det forpligtende fællesskab i den tværprofessionelle gruppe som skal rejse sammen til Vietnam.

Deltagende observationer og interaktion i Vietnam som udvikles i samarbejde med den internationale institution i HCMC.

Bedømmelse/prøve

Der afholdes en mundtlig engelsk præsentation i grupper, i slutningen af 6. uge af valgfaget på HCMC-University (uge 11/40).

Derudover afsluttes det valgfrie element på 7.semester med en individuel intern prøve bestående af et skriftligt produkt (max. 3 sider + litteraturliste). Produktet bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Den interne individuelle prøve skal bestås for at kunne gå til mundtlig eksamen i bachelorprojekt på 7. semester.

Praktisk information

 • Sygeplejerske
 • Fysioterapeut
 • Psykomotorisk terapeut
 • Bioanalytiker
 • Ergoterapeut
 • Ernæring og Sundhed
 • Radiograf
 • Global nutrition and health

Minimum 8 deltagere og maksimum 18 deltagere.

Første uge: Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød (lige ved Hillerød Station) og de sidste uger i Ho Chi Minh City, Vietnam

Valgelementet udbydes i både forårs- og efterårssemesteret (Uge 6-11 i foråret og uge 35-40 i efteråret)

Valgelementet er tværprofessionelt og udbydes af Campus Nordsjælland i Hillerød

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Public Health in Vietnam – Ho Chi Minh City (HCMC)

Fly til Vietnam(Tel Aviv)
fra T/R – ca. 3600 DKK


Tuition Fee (til HCMC University

450 USD, refunderes fra SU-styrelsen

Mad og hotel
ca. 200-250 DKK per dag (inkl. internet)

Rejseforsikring, visum og vaccinationer
Skal I selv undersøge på hjemmesider

OBS: Alle deltagere som er optaget på valgelementet vil blive indkaldt til et formøde hurtigt efter deadline for tilmeldinger. Her vil I blive informeret om opholdet, rejsen samt få hjælp til processen med at få bestilt billetter.

Evt. spørgsmål kan rettes til koordinator: Wanda Breum, wabe@kp.dk

Når du starter - Litteratur

 • Jensen, Iben: Grundbog i kulturforståelse
  Roskilde Universitetsforlag 2013 (2. edition). Indledning, s. 11-17 og del 1: Kulturteorier, s. 21 – 63. (findes på pensumhylden)
 • Lindstrand A et al: Global Health. An introductory textbook.
  StudentlitteraturAB, Lund, 2006, Chapter 1- 4, p. 9 – 134

Links

http://www.who.int/countries/vnm/en/
http://www.who.int/gho/countries/vnm.pdf
http://www.who.int/countries/dnk/en/
http://www.who.int/gho/countries/dnk.pdf

Kontakt

Wanda Breum
Koordinator
Fysioterapeutuddannelsen Hillerød
E-mail: wabe@kp.dk

Stine Klein Degerbøl
Psykomotorikuddannelsen Hillerød
E-mail: stde@kp.dk

Mette Madsen
Sygeplejerske uddannelsen Hillerød
E-mail: mema@kp.dk