Gå til indhold

Folkesundhed i Vietnam

Om det valgfrie element

Enestående mulighed for at kombinere dit sundhedsstudium (alle sundhedsuddannelser i KP kan søge) med et udlandsophold i Vietnam. Du bliver tilknyttet University of Medicine and Pharmacy, HCMC, og du vil i grupper besøge lokale hospitaler og institutioner, hvor du kommer i dialog med lokale sundhedsprofessionelle og borgere. Der vil desuden være kontakt med studerende og undervisere fra HCMC University.

Praktisk information

Studerende på:
– Fysioterapeutuddannelsen
– Ergoterapeutuddannelsen
– Ernæring og sundhedsuddannelsen
– Psykomotorikuddannelsen
– Sygeplejerskeuddannelsen.

Min. 8 og maks. 18 deltagere.

Københavns Professionshøjskole
Campus Hillerød
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød (3 dage)

Samt i Ho Chi Minh City, Vietnam (5 uger)

  • Gruppefremlæggelse/Oral Presentation i HCMC Vietnam, som bedømmes bestået/ikke bestået
  • Skriftlig, individuel prøve i Danmark, som bedømmes internt efter 7-trinsskalaen

Undervisning i Danmark vil primært være på dansk og i Vietnam på engelsk.

Engelsk titel: Global Health in Vietnam.

Flybillet: fra ca. 4.000 kr. t/r, ophold/bolig/kost ca. 200 kr. pr. dag, tuition fee 450 dollars (refunderes af SU-styrelsen), vaccinationer, visum og forsikring

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Første uge: Tre undervisningsdage på Campus Hillerød og afrejse til Vietnam. Derefter fem uger i Ho Chi Minh City, Vietnam. Et fuldt tilrettelagt program venter for de fem uger i Vietnam, arrangeret af University of Medicine and Pharmacy, HCMC. I løbet af de fem uger er planlagt enkelte udflugter.

Læringsudbytte

De studerende vil opnå følgende læringsudbytte inden for global sundhed:

  • Indsigt i og en bredere forståelse af folkesundhedsbegrebet i en global kontekst
  • Viden om og indsigt i Public Health i Vietnam samt reflektere over international praksis
  • Et særlig kulturelt og sociologisk perspektiv på sundhed i en asiatisk kultur
  • Refleksioner over kulturelle værdiopfattelser og interesser for mennesket i et sundhedsperspektiv.

Læringsmetoder

Undervisningen i Danmark foregår med teoretiske oplæg samt gruppearbejde og øvelser. Fokus er på at møde en anden kultur, få forståelse af forløbets mål samt at møde hinanden som én samlet tværprofessionel gruppe.

Det forventes, at alle indgår i et forpligtende fællesskab i den tværprofessionelle gruppe, som skal rejse sammen til Vietnam.

Programmet i HCMC i Vietnam omfatter deltagende observationer samt arbejde med udvalgte opgaver i Vietnam, som udvikles af den internationale institution i HCMC.

Kontakt

Wanda Elisabeth Breum

Lektor

+45 41 89 81 35