Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt praktik i DK, ESU

Selvtilrettelagt praktik i Danmark for studerende på uddannelsen Ernæring og sundhed (ESU) ved Københavns Professionshøjskole

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester, og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Kernen i det valgfrie element er anvendelsen og transfer af allerede etablerede teorier og metoder skabt i uddannelsen til Professionsbachelor i Ernæring og sundhed. Herudover opøves gennem træning og øvelse i praktikken de professionsrettede kompetencer.

Formål

Formålet med dette valgfrie element er, at den studerende i mødet med praksis udfordrer og anvender sine på studiet allerede etablerede fag, teorier og metoder i ernæring og sundhed, praksis-, udviklings- og forskningsviden.

Indhold

Det valgfrie element retter sig mod ernærings- og sundhedsfaglig udvikling inden for professionsrettet virksomhed i Danmark og afspejler aktuelle sundhedsmæssige temaer/problemstillinger i professionen og i samfundet.

 • Før praktikken: Aflevering af “Aftaledokument” på IntraPol -> Ernæring og sundhed->Praktik -> Valgfri praktik senest i uge 20/50.
 • Praktikken løber fra og med uge 6/35 til og med halvdelen af uge 11/40. Sidste halvdel af den sidste uge er afsat til skrivning af eksamensopgave.
 • Eksamensopgave afleveres i uge 11/40 i WISEflow.

Læringsudbytte

 • At kunne udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt ernærings- og sundhedsfaglig problemstilling
 • At kunne kritisk vurdere praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden med relevans for ernærings- og sundhedsfaglig virksomhed
 • At kunne diskutere udviklings- og forskningsarbejde med relevans for ernærings- og sundhedsfaglig virksomhed
 • At kunne reflektere over muligheder og barrierer for implementering af udviklings- og forskningsresultater inden for ernærings- og sundhedsfaglig virksomhed.

Senest uge 20/50 udarbejdes et skriftligt aftaledokument til den ansvarlige for det valgfrie element, Lea Bjerre, labj@kp.dk.

Aftaledokumentet skal indeholde følgende afsnit:

 • Overskrift: Selvtilrettelagt valgfrit element – praktikophold i Danmark.
 • Et professionsrelevant tema – formålet med praktikken. Den studerende formulerer et professionsrelevant tema og opstiller en eventuel problemstilling samt beskriver praktikopholdets faglige formål.
 • Egne læringsmål. Opsætning af læringsmål i forhold til de tre taksonomier ”Viden om og forståelse for”, ”Færdighed i” og ”Kompetence til”, og på baggrund af problemstillingen udarbejder den studerende selv læringsudbyttet for det valgfrie element, differentieret i de tre taksonomier.
 • Navn og adresse på praktikstedet.
 • Praktikvært på praktikstedet. Både e-mailadresse, telefon, navn, titel, e-mailadresse på vedkommende etc.
 • Vejleder på uddannelsesinstitutionen. Ansvarlig for det valgfrie element Lea Bjerre.
 • Beskrivelse af gældende tavshedspligt på praktikstedet.
 • Opstilling af et skema: Semester, emne og litteratur. Beskriver, hvilken forventet litteratur fra de forskellige semestre den studerende vil knytte an til og anvende i praktikken.
 • Godkendelse af planen for det selvtilrettelagte valgfrie element: Underskrifter fra praktikvært, studerende og vejleder på uddannelsesinstitutionen. Den studerende laver plads til, at der kan være tre underskrifter.
 • Skema over ugerne for gennemførelsen af praktikken/forløbet. Den studerende laver et skema, der for hver uge beskriver ugentligt antal arbejdstimer, arbejdsopgaver m.m.

Aftaledokumentet skal maks. fylde 11.000 tegn (cirka 5½ side) og afleveres senest mandag klokken 12.00 i uge 20/50. Aftaledokumentet skal navngives fulde navn og studienummer, så læser har en chance for at overskue de indkomne aftaledokumenter. Aftaledokumentet modtages IKKE pr. e-mail!

Desuden skal en ugeplan udfyldes af den studerende selv og vedlægges aftaledokumentet, så man for hver uge kan se arbejdsopgaver/arbejdsplan, jf. sidste punkt i ovenfor beskrevne afsnit i aftaledokumentet.

Læringsudbytte

Den studerende opsætter sine egne læringsmål i forhold til de tre taksonomier ”Viden om og forståelse for”, ”Færdighed i” og ”Kompetence til”, og på baggrund af problemstillingen udarbejder den studerende selv læringsudbyttet for det valgfrie element, differentieret i de tre taksonomier. Disse godkendes sidenhen af den ansvarlige for forløbet.

Læringsmetoder

Det valgfrie element er tilrettelagt som seks ugers praktik ved en virksomhed/institution/organisation i Danmark.

Bedømmelse/prøve

Prøven består af en individuel skriftlig opgave, som afleveres i WISEflow senest fredag kl. 12.00 i uge 11/40. Opgaven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Ubegrænset

Selvstudie

Vejledning foregår i udgangspunktet på:

Københavns Professionshøjskole
Campus Nørrebro
Sigurdsgade 26
2200 København N

Forårssemester: Uge 6-11
Efterårssemester: Uge 35-40

Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

10 ECTS-point, i alt 6 uger.

Workplacement in Denmark for students to become bachelors in Nutrition and Health

Når du starter - Litteratur

Nielsen, Sigrun, Halvor Fauske og Pär Nygren (2007): ’Læring i fællesskab’, Dansk psykologisk forlag: København.

’Læring i fællesskab handler om praktikstuderende ved professionsuddannelserne. Bogen behandler det centrale spørgsmål: Hvordan kan praktikstudierne organiseres og gennemføres, så de studerende får de bedste muligheder for at tilegne sig de handlingskompetencer, som deres fremtidige faglige praksis vil kræve?’

Aarkrog, Vibe (2010): ’Fra teori til praksis’, Munksgaard: København.

Introduktion til videnskaben om det at handle kompetent og professionelt. Transfer i pædagogisk sammenhæng betyder “anvendelse af viden og kunnen lært i én sammenhæng til at kvalificere handling i en anden sammenhæng”. […] Bogen kan anvendes som et praksis-filosofikum for studerende ved en professionshøjskole

Kontakt