Gå til indhold

Selvtilrettelagt praktik i DK, ESU

Om det valgfrie element

Kernen i det valgfrie element er anvendelsen og transfer af allerede etablerede teorier og metoder skabt i uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed. Herudover opøves gennem træning og øvelse i praktikken de professionsrettede kompetencer.

Formålet er, at den studerende i mødet med praksis udfordrer og anvender sine på studiet allerede etablerede fag, teorier og metoder i ernæring og sundhed, praksis-, udviklings- og forskningsviden.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Ubegrænset

Praktikstedet

Individuel skriftlig opgave, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Internship in Denmark

Senest to uger inden praktikkens begyndelse uploades et aftaledokument, som man som studerende selv udarbejder og får praktikstedets underskrift på.

Aftaledokumentet skal maks. fylde 11.000 tegn (cirka 5½ side) og uploades herefter i itslearning-rummet ”Selvtilrettelagt praktik i DK, ESU” senest mandag klokken 12.00 i uge 4/33

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Det valgfrie element retter sig mod ernærings- og sundhedsfaglig udvikling inden for professionsrettet virksomhed i Danmark. Det valgfrie element afspejler aktuelle sundhedsmæssige temaer/problemstillinger i professionen og i samfundet.

Læringsudbytte

Den studerende opsætter sine egne læringsmål i forhold til de tre taksonomier ”Viden om og forståelse for”, ”Færdighed i” og ”Kompetence til”.

Læringsmetoder

Det valgfrie element er tilrettelagt som 6 ugers praktik ved en virksomhed/institution/organisation i Danmark.

Kontakt

Marianne Søgaard Andersen

Lektor

+45 51 63 28 89