Gå til indhold

Information om coronavirus

Selvtilrettelagt praktik i DK, ESU

Selvtilrettelagt praktik i Danmark for studerende på uddannelsen Ernæring og sundhed (ESU) ved Københavns Professionshøjskole

Tilmelding er lukket

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12/13 for det kommende efterårssemester og i uge 42/43 for det kommende forårssemester.

Registration for the elective module is open in week 12/13 for the spring semester and in week 42/43 for the autumn semester.

Om det valgfrie element

Kernen i det valgfrie element er anvendelsen og transfer af allerede etablerede teorier og metoder skabt i uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed. Herudover opøves gennem træning og øvelse i praktikken de professionsrettede kompetencer.

Vil du vide mere, end beskrivelsen her giver svar på? Find kontaktoplysninger nederst på siden.

Formål

Formålet med dette valgfrie element er, at den studerende i mødet med praksis udfordrer og anvender sine på studiet allerede etablerede fag, teorier og metoder i ernæring og sundhed, praksis-, udviklings- og forskningsviden.

Indhold

Det valgfrie element retter sig mod ernærings- og sundhedsfaglig udvikling inden for professionsrettet virksomhed i Danmark. Det valgfrie element afspejler aktuelle sundhedsmæssige temaer/problemstillinger i professionen og i samfundet.

Læringsudbytte

Den studerende opsætter sine egne læringsmål i forhold til de tre taksonomier ”Viden om og forståelse for”, ”Færdighed i” og ”Kompetence til”. Disse skal godkendes af den ansvarlige for det valgfrie element.

Læringsmetoder

Det valgfrie element er tilrettelagt som seks ugers praktik ved en virksomhed/institution/organisation i Danmark.

Bedømmelse/prøve

Prøven er en individuel, skriftlig opgave, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Kun til de studerende, der har 5 ECTS-point med fra afholdt praksis i Metropol Sundhedsklinikken: Alt vedrørende krav til aftaledokument og eksamensopgave overholdes, herunder inklusive portfoliobidrag, der lægges som bilag til eksamensopgaven. Dog er opgavens omfang mindre, i fald man oppebærer og kan vise gyldig dokumentation for afleveret og bestået opgave i Sundhedsklinikken, ligesom længden af praktikperioden afkortes fra seks til at vare kun tre uger.

Forløb og aftaledokument

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Ubegrænset

Praktikstedet

Ernæring- og Sundhedsuddannelsen
Københavns Professionshøjskole
Sigurdsgade 26
2200 København N

10 ECTS-point

Workplacement in Denmark for students to become bachelors in Nutrition and Health

Når du starter - Litteratur

Nielsen, Sigrun, Halvor Fauske og Pär Nygren (2007): ’Læring i fællesskab’, Dansk psykologisk forlag: København.

’Læring i fællesskab handler om praktikstudierne ved professionsuddannelserne. Bogen behandler det centrale spørgsmål: Hvordan kan praktikstudierne organiseres og gennemføres, så de studerende får de bedste muligheder for at tilegne sig de handlingskompetencer, som deres fremtidige faglige praksis vil kræve?’

Aarkrog, Vibe (2010): ’Fra teori til praksis’, Munksgaard: København.

Introduktion til videnskaben om det at handle kompetent og professionelt. Transfer i pædagogisk sammenhæng betyder “anvendelse af viden og kunnen lært i én sammenhæng til at kvalificere handling i en anden sammenhæng”. […] Bogen kan anvendes som et praksis-filosofikum for studerende ved en professionshøjskole.

Kontakt