Gå til indhold

Information om covid-19

Selvtilrettelagt praktik i DK, ESU

Om det valgfrie element

Kernen i det valgfrie element er anvendelsen og transfer af allerede etablerede teorier og metoder skabt i uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed. Herudover opøves gennem træning og øvelse i praktikken de professionsrettede kompetencer. 

Formålet er, at den studerende i mødet med praksis udfordrer og anvender sine på studiet allerede etablerede fag, teorier og metoder i ernæring og sundhed, praksis-, udviklings- og forskningsviden. 

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på Ernæring og Sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Ubegrænset

Praktikstedet

Individuel skriftlig opgave, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Studerende, der har 5 ECTSpoint med fra afholdt praksis i Sundhedsklinikkenskal skrive en mindre eksamensopgave, i fald man kan vise gyldig dokumentation for tidligere afleveret og bestået opgave, ligesom længden af praktikperioden afkortes fra seks til tre uger. 

Workplacement in Denmark for students to become bachelors in nutrition and Health 

Senest to uger inden praktikkens begyndelse uploades et aftaledokument, som man som studerende selv udarbejder og får praktikstedets underskrift på.

Aftaledokumentet skal maks. fylde 11.000 tegn (cirka 5½ side) og uploades herefter i itslearning-rummet ”Selvtilrettelagt praktik i DK, ESU” senest mandag klokken 12.00 i uge 4/33

Se krav til aftaledokument (pdf)

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Tilmeldingslink (benyt KP-login)

Til studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole: Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, , +45 51 63 24 06.

Indhold

Det valgfrie element retter sig mod ernærings- og sundhedsfaglig udvikling inden for professionsrettet virksomhed i Danmark. Det valgfrie element afspejler aktuelle sundhedsmæssige temaer/problemstillinger i professionen og i samfundet. 

Læringsudbytte 

Den studerende opsætter sine egne læringsmål i forhold til de tre taksonomier Viden om og forståelse forFærdighed i og Kompetence til. 

Læringsmetoder 

Det valgfrie element er tilrettelagt som 6 ugers praktik ved en virksomhed/institution/organisation i Danmark. 

Kontakt

Lea Bjerre

Lektor

+45 51 38 06 04