Gå til indhold

Selvtilrettelagt praktik i Danmark, ESU

Om det valgfrie element

Kernen i det valgfrie element er anvendelsen og transfer af allerede etableret viden, teorier og metoder skabt i uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed. Herudover opøves gennem træning og øvelse i praktikken de professionsrettede kompetencer.

Formålet er, at den studerende i mødet med praksis udfordrer og anvender sine på studiet allerede etablerede fag, teorier og metoder i ernæring og sundhed, praksis-, udviklings- og forskningsviden.

Praktisk information

Elementet kan kun søges af studerende på ernæring og sundhed ved Københavns Professionshøjskole.

Ubegrænset.

På praktikstedet.

Individuel skriftlig opgave, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen.

Senest to uger inden praktikkens begyndelse uploades et aftaledokument, som man som studerende selv udarbejder og får praktikstedets underskrift på.

Aftaledokumentet skal maks. fylde 11.000 tegn (cirka 5½ side) og uploades herefter i itslearning-rummet ”Selvtilrettelagt praktik i DK, ESU” senest mandag klokken 12.00 i uge 4/33

Work placement in Denmark for students to become bachelors in nutrition and health

Tilmelding til valgfrit element er åben i uge 12+13 for det kommende efterårssemester og i uge 42+43 for det kommende forårssemester.

Kontakt Tine Munch Schumann for at tilmelde dig, hvis det valgfrie element er åbent for studerende fra andre skoler end Københavns Professionshøjskole.

Tine Munch Schumann

Studieadm. koordinator

+45 51 63 24 06

Indhold

Det valgfrie element retter sig mod ernærings- og sundhedsfaglig udvikling inden for professionsrettet virksomhed i Danmark. Det valgfrie element afspejler aktuelle sundhedsmæssige temaer/problemstillinger i professionen og i samfundet. Se strukturen for forløbet: Struktur, praktik i DK, ESU.

Læringsudbytte

Den studerende formulerer og opsætter sine egne læringsmål i forhold til taksonomierne “Viden”, “Færdigheder” og “Kompetencer” og skal tage afsæt i det formål, den studerende har med den selvtilrettelagte praktik.

Læringsmålene godkendes sidenhen af den ansvarlige for praktikforløbet, typisk i forbindelse med godkendelsen af den studerendes aftaledokument.

Læringsmetoder

Det valgfrie element er tilrettelagt som seks ugers praktik ved en virksomhed/institution/organisation i Danmark.

Kontakt

Rikke Hovedskov Estrup

Adjunkt

+45 20 48 36 87