Gå til indhold
Bygning Københavns Professionshøjskole

Graviditet, fødsel og familiedannelse

At få et barn er en af de mest omvæltende begivenheder, et menneske kan komme ud for, og processer omkring familiedannelse indebærer store forandringer for de involverede. I forskningsprogrammet skaber vi viden, der skal understøtte en vidensbaseret praksis inden for reproduktiv sundhed og trivsel.

I Danmark stiger uligheden i sundhed tidligt i livet. Kvinder med kort uddannelse eller fra særlige minoritetsgrupper har øget risiko for at føde for tidligt eller at føde et barn, som er for lille eller dør. Dette skyldes ofte sociale eller helbredsmæssige forhold, men også organisatorisk/strukturelle faktorer har betydning. F.eks. er sundhedsordninger ifm. graviditet, fødsel og familiedannelse organiseret på en måde, så nogle kvinder/familier ikke får optimal gavn af dem. Det betyder, at der stadig er mange kvinder/familier, som ikke får relevant støtte eller korrekt rådgivning på rette tidspunkt, selvom vi ved, at indsatser før fødslen har størst effekt på langt sigt.

I forskningsprogrammet har vi bl.a. fokus på opsporing i graviditeten, forældreskab, tidlig forældre/barn-tilknytning, patientsikkerhed og sundhedskompetencer. Fagprofessionelle skal kunne bruge denne viden til at understøtte de fysiologiske og psykologiske processer ved graviditet, fødsel og familiedannelse med henblik på at reducere ulighed og at kvinder, mænd og børn går styrkede gennem familiedannelsesprocesser.

Fokusområder

I forskningsprogrammet lægger vi særligt vægt på følgende fokusområder:

  • Ulighed i sundhed tidligt i livet

    Kvinder med kort uddannelse eller fra bestemte etniske minoritetsgrupper har øget risiko for fosterdød, for tidlig fødsel, sygdomme hos barnet m.m. Der er dog forskel på risikoen mellem de nordiske lande, og det peger på et uudnyttet forebyggelsespotentiale i Danmark. Det undersøger vi nærmere i forskningsprogrammet for at kunne komme med bud på indsatser.

  • Kulturelle kompetencer/migrantforskning

    Der er barrierer for kvinders/familiers adgang til og brug af sundhedsydelser blandt etniske minoritetsgrupper. Kulturelle kompetencer hos de fagprofessionelle er vigtige for at løse denne udfordring. Vi skaber øget fokus på dette i undervisningen på de relevante uddannelser af de fagprofessionelle.

  • Tidlig tilknytning og sammenhængen mellem krop, psyke og kognition

    Hos det lille barn udvikles egenskaber som kontakt, tilknytningsevne og selvtillid i samspil med dets forældre, og mental nærhed og fysisk berøring er vigtige faktorer. Derudover har forældrenes egne tilknytningserfaringer fra barndommen indflydelse på deres muligheder for at sikre barnet trygge rammer. I forskningsprogrammet skaber vi viden, som de fagprofessionelle kan bruge til at hjælpe forældre med at skabe tilknytning til deres barn.

Centrale projekter

Barndommens betydning for den tidlige tilknytning – graviditet og forældreskab

I projektet undersøger vi sammenhængen mellem mors tilknytningsmønster og tilknytning til eget barn. Derudover udvikler vi et redskab til brug i svangreomsorgen til opsporing af gravide kvinder med tilknytningsvanskeligheder.

Medikalisering af graviditet og fødsel – utilsigtede følgevirkninger af indgreb i graviditet og fødsel

Indgrebsfrekvensen ved graviditet og fødsel er steget markant på danske fødesteder over de seneste 15 år. I projektet undersøger vi årsager til denne stigning og afdækker positive og negative konsekvenser for mor og barn.

MAMAACT – etnisk lighed i mor/barn-sundhed

I projektet undersøger vi, hvordan komplekse interventioner kan forankres i klinisk jordemoderpraksis, og hvordan interventioner kan sikres bæredygtighed i et sundhedsvæsen under stigende pres.

Forbedring af sundhed og trivsel i starten af livet blandt udokumenterede migrantbørn i Danmark

Dette projekt handler om sundhed og sundhedssøgende adfærd blandt gravide udokumenterede migranter og deres børn i Danmark. Projektet gennemføres i samarbejde med bl.a. Røde Kors Sundhedsklinik for Udokumenterede Migranter.

Projekter

Vil blive annonceret snarest.

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Mette Juhl

Lektor

+45 24 29 63 51