Gå til indhold
Tagensvej 18

Automatisering og databehandling i laboratorieteknologi

Moderne laboratorieteknologi er kendetegnet ved automatisering og generering af store datamængder, fx ved at laboratorierobotter gennemfører et højt antal analyser på kort tid. Vores mål med forskningsprogrammet er at sikre, at laboranterne kan leve op til de øgede krav til specialisering, planlægnings- og analysekompetencer.

Laboranter beskæftiger sig med prøvemodtagelse, prøveforberedelse, laboratorieanalyse, databehandling og afrapportering for at sikre valide og transparente data. Fremtidens laboranter skal gennemføre disse opgaver med en høj grad af specialisering i komplekse analyser og moderne laboratorieudstyr, men uden at de går på kompromis med de grundlæggende færdigheder.

Formålet med forskningsprogrammet at øge dimittendernes evne til at betjene og kvalificere moderne laboratorieudstyr og at øge deres kompetencer inden for avanceret databehandling – herunder kvalitetssikring og dataanalyse. De studerende indgår som laboranter i forskningsprogrammets aktiviteter inden for fagområdet ‘Bioaktive stoffer og biologiske processer’, som har et bredt teknisk-naturvidenskabeligt indhold. Projekterne foregår i tæt samarbejde med partnere fra universiteter og industrien i Danmark og i udlandet.

Fokusområder

I forskningsprogrammet lægger vi særligt vægt på følgende fokusområder:

 • Udvikling af sunde og sikre fødevarer

  Bioaktive stoffer kan være ønskede (fx vitaminer i fødevarer) eller uønskede (fx plantegiftstoffer). I forskningsprogrammet bidrager vi til at forstå forekomsten af bioaktive stoffer i naturen, miljøet og fødevarer og til at afdække forekomsten af sundhedsfarlige stoffer. Vores mål er at fremme udvikling af sunde og sikre fødevarer, drikkevand og medicin.

 • Forståelse af biologiske processer

  Forskere og studerende undersøger effekten af bioaktive stoffer på celle- og mikrobiologisk niveau (fx udvikling af mikrobiologisk resistens og immunologiske responsprocesser på celleniveau) og gennemfører toksikologiske vurderinger af bioaktive stoffer. Med disse aktiviteter bidrager vi til forskning i ny medicin, forståelse af resistensudvikling og udstyr til sterilisation.

 • Forsøgsplanlægning og anvendelse af it-baserede brugerflader

  For at laboranter selvstændigt kan betjene nyt højteknologisk laboratorieudstyr, skal de have evner inden for forsøgsplanlægning og anvendelse af it-baserede brugerflader. Vi giver de studerende mulighed for at træne disse evner i forskningslaboratoriet i løbet af uddannelsen.

 • Analyse af store og komplekse datasæt

  Højteknologisk laboratorieudstyr såsom massespektrometre og gen-sekventeringsudstyr skaber store og komplekse datasæt. En stor del af fremtidens laboratoriearbejde kommer derfor til at foregå ved en computer med fokus på dataanalyse, kvalitetssikring af store datasæt, dataafrapportering og planlægning af robotters arbejde. De studerende trænes i dette ved at deltage i forskningsprogrammets aktiviteter.

Centrale projekter

Natural Toxins and Drinking Water Quality - From Source to Tap (NaToxAq)

Marie Skłodowska-Curie program med 14 ph.d.-studerende og 2 forskningsassistenter, hvoraf 1 ph.d.-studerende er ansat på KP og 1 arbejder delvist på KP. Formålet med projektet er at undersøge naturlige giftstoffers forekomst i drikkevandsressourcer. Projektet er nu afsluttet og har resulteret i 10 videnskabelige- samt 2 populærvidenskabelige publikationer fra KPs side.

Development of a solution for safe, fast and easy whole room disinfection in food and ingredients factories (STERIROOOM)

I projektet udvikles metode såvel som udstyr til helrumsdesinfektion vha. ozon-gas. Projektet er finansieret af Markedsmodningsfonden.

Surface sterilization of fruits and vegetables using ozonated water (WashO3)

I projektet udvikles ozon-baserede metoder til overfladebehandling af frugt og grønt med henblik på at øge holdbarheden af disse. Projektet er finansieret af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program.

Projekter

Effect of gaseous ozone disinfection treatment on the quality of cereal grains

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål, er interesseret i at samarbejde eller ønsker mere information.

Lisbeth Elvira de Vries

Lektor

+45 51 38 06 37