Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Lederuddannelsen Københavns kommune

Diplomuddannelsen henvender sig til dig, som er leder eller lederaspirant i Københavns Kommune.

Om uddannelsen

Formålet med lederuddannelsen på diplomniveau er, at du løbende udvikler din ledelseskompetencer i overensstemmelse med de krav og forventninger der er til dig som leder i Københavns Kommune.

Formålet realiseres ved, at du tilegner dig viden om ledelsesopgavens mange facetter og at du sætter dine praksiserfaringer i spil med uddannelses teorier og metoder.

På lederuddannelsen får du på en gang en almen kompetencegivende lederuddannelse og du får udviklet dine ledelseskompetencer i overensstemmelse med de krav og forventninger, der er til dig som leder i Københavns Kommune.

På uddannelsens obligatoriske moduler foregår undervisningen på lukkede hold, hvor du møder kolleger fra alle forvaltninger i Københavns Kommune. På valgmodulerne og på afgangsprojektet deltager du på åbne hold, hvor deltagerne også kommer fra andre arbejdspladser. Du får således både indblik i andre arbejdspladser i Københavns Kommune, og udbygget dit netværk blandt ledere i og udenfor Københavns Kommune.

Indhold og opbygning

Uddannelsen Diplom i ledelse er et 2½-årigt deltidsstudium svarende til 1 årsværk (60 ECTS-point).

Uddannelsen omfatter 3 obligatoriske moduler på hver 10 ECTS-point og 3 valgmoduler på hver 5 ECTS-point samt et obligatorisk Afgangsprojekt på 15 ECTS-point. Hvert modul afsluttes med en eksamen. Alle moduler udbydes som enkeltmoduler, dog er uddannelsens grundmoduler tilrettelagt med progression svarende til følgende semesterforløb:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS-point)
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS-point)
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS-point)

Undervisningen på de lukkede obligatoriske moduler på 10 ECTS gennemføres på 7 undervisningsdage á 6 timer, 1 webinardag m. vejledning samt 4 planlagte ledelsesaktiviteter i egen praksis i løbet af en periode på cirka 16 uger.

Undervisningen på de åbne valgmoduler gennemføres på 4 undervisningsdage á 6 timer samt en studiegruppedag, hvor deltagerne selv tilrettelægger og gennemfører forskellige typer ledelsesaktiviteter på baggrund af en underviserudarbejdet ramme og opgave. Valgmodulerne forløber over en periode på 8 uger.

Aktualitet i KK-modulerne

Indholdet i undervisningen tilrettelægges løbende i overensstemmelse med aktuelle dagsordener og ledelsesmæssige problemstillinger i Københavns Kommune.

Erfaringer fra din egen ledelseshverdag danner grundlag for refleksion og diskussion i undervisningen, og aktuelt tones de obligatoriske moduler så de indholdsmæssigt og didaktisk tilgodeser de fælles københavnerrammer for ledelse:

 • Kodeks for tillid
 • Charter for arbejdsfællesskaber
 • KK´s mellemformstyre samt
 • Økonomi

Obligatoriske moduler

Diplomuddannelsen i ledelse har tre obligatoriske moduler, der alle er særligt tilpasset til Københavns Kommune.

De tre moduler har hver sit faglige fokus, og er med til at skabe sammenhæng mellem dig selv, dine medarbejderrelationer og din organisation.

På modulerne vil vi i samarbejde med dig og dine medstuderende også adressere mere forvaltningsspecifikke ledelsestemaer som f.eks. behov for kompetenceløft og faglig udvikling, rekrutteringsudfordringer, nedbringelse af sygefravær og ressource-og effektstyring.

Afgangsprojekt er ligeledes obligatorisk – du har først en diplomuddannelse i ledelse, når du har skrevet et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Specialiser dig inden for den gren af ledelse, som du brænder for – vælg et eller flere valgfrie moduler som en del af din lederuddannelse.

Københavns Professionshøjskole udbyder en lang række valgfrie moduler. Valgmodulerne er en del af Diplomuddannelsen i ledelse for ledere i Københavns Kommune, men udbydes samtidig også til andre studerende som åbne moduler.

Du kan enten tage modulerne som enkeltfag eller som en overbygning og specialisering af dit lederskab i forlængelse af grundmodulerne.

Valgmodulerne udfolder og stille skarpt på forskellige afgrænsede ledelsestematikker og giver dig mulighed for at få en fokuseret viden indenfor det pågældende moduls faglige tema.

I alle valgmoduler foregår undervisningen i en vekslen mellem oplæg, refleksion og eksempler fra deltagernes egen ledelsespraksis.

Valgmoduler

Dette er valgmoduler som udbydes både af KP og DTU, under delaftale 1 finder du valgmoduler som kun udbydes af KP

Priser

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.

Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Pris er ekskl. litteratur.

Pr. modul kr. 6.420

Pris er ekskl. litteratur.

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Priser på særlige valgmoduler er ekskl. litteratur.

kr. 15.450

Pris er ekskl. litteratur.

To forskellige delaftaler

Københavns Kommune har indgået aftale med to forskellige leverandører om diplom i ledelse Københavns Professionshøjskole og Djøf / DTU.

Begge delaftaler omfatter:

 • Særligt tilpassede obligatoriske moduler til KK
 • Et antal valgmoduler på åbne hold
 • Afgangsprojekt på åbne hold

Aftalen er gældende for alle medarbejdere i Københavns Kommune, hvor den nærmeste leder har godkendt tilmelding og deltagelse.

Til hver delaftale er knyttet et sæt af valgmoduler, der kun kan tages hos den ene leverandør. Hver aftale omfatter desuden yderligere en række valgmoduler, hvoraf nogle af dem udbydes af begge leverandører.

Tilmelding til moduler i Diplom i Ledelse på delaftale 1 hos Københavns Professionshøjskole her på siden – se obligatoriske moduler og valgmoduler

Tilmelding til moduler i Diplom i Ledelse på delaftale 2 hos Djøfs Diplomuddannelse i ledelse

De to delaftaler

Delaftalen omfatter valgmoduler vedrørende digitalisering og data, strategi og økonomi. Nedenstående valgmoduler udbydes KUN af Djøf / DTU.

 • Ledelse af digital transformation
 • Økonomisk Ledelse
 • Strategisk ledelse
 • Ledelse med data
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og forhandling

Vurdér, hvilke valgmoduler der ønskes nu eller på et senere tidspunkt. Valg af valgmoduler afgør, hvilken delaftale, uddannelsen skal tages på.

Hvis man er i tvivl om, hvilke valgmoduler man senere får brug for, ønsker valgmoduler, der går på tværs af de to delaftaler eller ønsker valgmoduler, der ikke fremgår af ovenstående oversigt, skal man som udgangspunktet vælge den delaftale, der samlet giver den laveste pris for de ønskede moduler.

Kontakt

Ved spørgsmål om valg af delaftale:

Ninna Christina Gandrup

Københavns Kommune

+45 21 65 01 71

Ved spørgsmål om undervisning, adgangskrav, optagelse, tilmelding og lignende:

Studieservice

Københavns Professionshøjskole

+45 72 48 75 40

Charlotte Løfberg Paakjær

Kursuskoordinator, DJØF

+45 33 95 96 78