Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse

Modulet sætter fokus på lederens kompetencer til at lede udvikling af skolen med henblik på styrkelse af elevernes læring og trivsel.

Dette modul på 10 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet beskæftiger vi os med mål og retning for skolens samlede opgave. Vi har fokus på ledelse af udvikling og styrkelse af det professionelle samarbejde, læringsfællesskaber og samtaler i skolen.

Som deltager på modulet vil du lære, hvordan data af forskellig art kan bidrage til at styrke det vidensgrundlag, som skolens professionelle praksis hviler på, og hvordan brug af data kan styrkes i skolens daglige arbejde.

Du lærer, hvordan du sammen med andre kan stille spørgsmål til, udvælge, indsamle og analysere data. Du vil arbejde med relevans, udsagnskraft og kvalitet af data og med etiske dilemmaer og spørgsmål, der knytter sig til en mere systematisk produktion, videregivelse og opbevaring af data om elevernes læring og trivsel i skolen.

Fagligt indhold på modulet

Det faglige indhold på modulet er bygget op om 5 hovedtemaer:

1) Strategi for skoleudvikling, herunder

 • Formålsorienteret ledelse
 • Strategisk planlægning og implementering af skolens udviklingsindsatser
 • Kapacitetsopbygning

2) Faglig ledelse i skolen, herunder

 • Elevcentreret ledelse
 • Pædagogisk/didaktisk praksis

3) Ledelse af professionelle læringsfællesskaber, herunder

 • Ledelse af team- og medarbejderlæring på et datainformeret grundlag
 • Ledelse af det tværprofessionelle samarbejde
 • Professionel beslutningskapital og dømmekraft

4) Distribueret ledelse, herunder

 • Ledelse af, gennem og omkring skolens ressourcepersoner
 • Den ansvarstagende og selvledende medarbejder

5) Dokumentation og data, herunder

 • Dataliteracy – styrkelse af skolens videngrundlag om egen virkning/effekt.

Om undervisning og eksamen

Modulet strækker sig over et semester og omfatter i alt 10 dage, hvoraf 8 er undervisningsdage a 6 timer og 2 er studiegruppedage, hvor deltagerne arbejder selvstændigt med underviserplanlagte ledelsesaktiviteter.

Modulet afsluttes med en mundtlig casebaseret eksamen.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig hovedsageligt til skoleledere, afdelingsledere, pædagogiske ledere og andre, der har ansvar for ledelse af skolens pædagogiske personale.

Men modulet vil også kunne tages af koordinatorer, vejledere og andre, der har ansvar for ledelse af udvikling af de professionelles læringsfællesskaber, og styrkelse af de professionelles kompetencer.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

 • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
 • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

I Københavns Kommune skal du bruge et rammeindkøbsordrenummer til at bestille varer og tjenesteydelser, eks. valgfrie moduler eller afgangsprojekt på en uddannelse. Det er den Kvantum-ansvarlige på din arbejdsplads, der kan hjælpe dig med rammeindkøbsordrenummer.

Hvis du ikke ved hvem, der er Kvantum-ansvarlig på din arbejdsplads, skal du kontakte din nærmeste leder, som kan oplyse dig om det.

Ved spørgsmål kan du eller din leder kontakte Københavns Kommunes indkøbssupport på 30 66 61 00 (tast 2).

Efterår 2024

Valgmoduler KK 3. kvartal 2024

Start- og slutdato

19.08.24 - 11.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731522

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Uge 34 - 41

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Hanne Marcher

Lektor

+45 41 89 87 57