Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Kvalitetsudvikling og evaluering

Øg faglighed, medarbejderengagement og kvaliteten. På modulet ’Kvalitetsudvikling og evaluering’ lærer du at lede velværdsudvikling med afsæt i viden om, hvad der virker og hvordan det virker.

Dette modul på 5 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Modulet giver dig kompetencer til at anvende evaluering som en ressource og som et ledelsesværktøj, der understøtter din faglige ledelse. Du får trænet din evne til at opbygge en stærk evalueringskultur, hvor brugen af data og evaluering danner basis for refleksioner over sammenhængen mellem organisationens indsatser og deres virkning i forhold til de fastlagte mål for kerneopgaven.

Det faglige udbytte du får med dig fra modulet er kompetencer til at:

 • Udvælge og indsamle de data, som giver relevant viden om sammenhængen mellem indsatser og deres effekter/virkning
 • Lede og understøtte stærke faglige fællesskaber kendetegnet ved et højt vidensniveau om relevante evidensbaserede metoder og en koordineret og samstemt forståelse af ”god praksis”
 • Kunne lede og facilitere udviklingsdialoger- og processer på baggrund af evalueringsviden, data og dokumentation.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med følgende hovedtemaer:

Den samfundsmæssige ramme

 • Forskellige styringsparadigmer, herunder mål- og resultatstyring
 • Forskellige vidensformer og deres anvendelse i udviklingen af faglig kvalitet, herunder evidens

Teoretiske og praktiske perspektiver

 • Metoder og greb – forskellige kvalitets-, dokumentations- og evalueringsformer og metoder, fx programteori som evalueringsredskab
 • Træning, diskussion og refleksion over brugen af forskellige typer evaluering og data

Kvalitetsstyring, dokumentation og evaluering som ledelsesmæssige udviklingsredskaber

 • Strategisk brug af dokumentation, data og evaluering i ledelse, kvalitetsstyring, organisationsudvikling og kommunikation opadtil, nedadtil og udadtil.

Modulets faglige og metodiske perspektiver bygger på national og international viden samt Københavns Professionshøjskoles egne forsknings- og udviklingsaktiviteter på området. Du vil derfor beskæftige dig med noget af den nyeste viden om ledelse og evaluering.

Om undervisning og eksamen

På modulet udvikles dine evalueringsfaglige kompetencer gennem en blanding af forsknings- og teoribaserede oplæg, casearbejde med inddragelse af dine og dine medstuderendes egne eksempler, præsentation og træning af metoder og greb, samt fælles dialog og kritisk stillingtagen til de valgte tilgange.

Modulet strækker sig over et par måneder og afvikles med 4 undervisningsdage á 6 timer og 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor udgangspunktet er en case fra egen organisation.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, der leder eller har en aktiv rolle i evaluering, dokumentation og kvalitetsudvikling på din arbejdsplads – som gerne vil være dygtigere til at anvende forskellige evalueringsforståelser, -redskaber og -datatyper til systematisk at følge og udvikle den faglige kvalitet.

Tilmelding

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i foråret 2023

 • Ansøgningsfrist d. 1. december (studiestart uge 3)
 • Ansøgningsfrist d. 15. februar (studiestart uge 15)
 • Ansøgningsfrist d. 1. juni (studiestart uge 35)
 • Ansøgningsfrist d. 1. september (studiestart uge 44/45)

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig obligatoriske moduler, valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. grundmoduler

Grundmodulerne betales i første omgang af KK, som senere internt viderefakturerer. Ved tilmelding af grundmoduler skal du derfor angive det rammeindkøbsordrenummer, som Koncernservice har oprettet for den pågældende leverandør. Herunder ses rammeindkøbsordrenumrene for leverandørerne:

Københavns Professionshøjskoles rammeindkøbsordrenummer er 4050026418

DJØF’S rammeindkøbsordrenummer er 4050093557

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

Inden tilmelding til modulerne, skal der oprettes en rammeindkøbsordre, hvis der ikke allerede er oprettet en. En rammeindkøbsordre oprettes i Kvantum af den Kvantum-ansvarlige. Det vil også være den Kvantum-ansvarlige, som kan oplyse om der allerede er oprettet en rammeindkøbsordre til den pågældende leverandør.

Ved du ikke hvem, der er den ansvarlige, kan du kontakte din nærmeste leder for oplysning om dette. Når rammeindkøbsordren er oprettet, oplyses rammeindkøbsordrenummeret til leverandøren ved tilmelding.

Det er også muligt at få hjælp hos jeres Kvantum-ansvarlige.
Hvis din leder ikke ved hvem det er, skal han/hun kontakte indkøbssupporten på tlf. 33 66 61 00 (tryk 2).

Læs mere på KKs intranet under vejledningen for rammeindkøbsordrenumre

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Forår 2024

Valgmoduler 2. kvartal KK 2024

Start- og slutdato

02.04.24 - 21.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0599905

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00