Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud

Brug faglig ledelse til at udvikle en evaluerende pædagogisk praksis

Dette modul på 5 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Det får du ud af modulet

Som faglig leder skal du sikre sammenhængen mellem målene for børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring (effekten/virkningen) og den aktuelle pædagogiske praksis og læringsmiljø (indsatsen). På dette modul træner og udvikler du din evne til at bruge evalueringsfaglige metoder og tilgange i arbejdet med at sikre sammenhængen og udvikle den pædagogiske kvalitet.

Modulet udvikler dine kompetencer til at:

 • Udvælge og indsamle relevante kvantitative og kvalitative data, der kan belyse sammenhængen mellem indsatser og effekter/virkning
 • Lede og understøtte stærke faglige fællesskaber og en samstemt tilgang til læringsmiljøet og den pædagogiske praksis
 • Kunne facilitere professionelle samtale- og feedbackprocesser med afsæt i data og dokumentation af den pædagogiske praksis
 • Organisere og forvalte tid, ressourcer og indsatser relevant i forhold til borgernes ønsker og organisationens mål og udviklingsbehov.

Fagligt indhold på modulet

Modulet fokuserer på udviklingen af den faglige leders professionelle kompetencer til at kunne iagttage, reflektere og orientere sit arbejde med den pædagogiske kvalitet ud fra forskellige begreber og forståelser af evaluering og dokumentation.

På modulet arbejder vi derfor med følgende hovedtemaer:

 • Den samfundsmæssige ramme – den styrkede pædagogiske læreplan som rammesættende styringsdokument
 • Faglig ledelse – Rolleforståelse og kernekompetencer ift. at sætte retning for den pædagogiske praksis og de professionelles læringskultur
 • Evaluering og evalueringskultur, herunder viden om evalueringsformer og -kultur samt forskellige metoder og greb til opbygning af den organisatoriske evalueringskapacitet
 • Kvalitet og kvalitetsudvikling, herunder forskellige kvalitetsforståelser og definitioner samt viden om evidensbaserede ledelsesstrategier, der kan skabe kvalitetsudvikling

Om undervisning og eksamen

Undervisningen veksler mellem præsentation af teori og metoder samt refleksion over deres relevans og anvendelse i en dagtilbudskontekst. Mellem hver undervisningsgang skal du arbejde med at omsætte din nye viden og metoder til din hverdagspraksis gennem kvalificerende ledelsesafprøvninger i din egen organisation.

Forløbet strækker sig over et par måneder og omfatter 4 undervisningsdage a 6 timer samt en studiegruppedag. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en problemstilling fra din egen praksis.

Hvem deltager?

Faglige ledere på dagtilbudsområdet.

Tilmelding

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i foråret 2023

 • Ansøgningsfrist d. 1. december (studiestart uge 3)
 • Ansøgningsfrist d. 15. februar (studiestart uge 15)
 • Ansøgningsfrist d. 1. juni (studiestart uge 35)
 • Ansøgningsfrist d. 1. september (studiestart uge 44/45)

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig obligatoriske moduler, valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. grundmoduler

Grundmodulerne betales i første omgang af KK, som senere internt viderefakturerer. Ved tilmelding af grundmoduler skal du derfor angive det rammeindkøbsordrenummer, som Koncernservice har oprettet for den pågældende leverandør. Herunder ses rammeindkøbsordrenumrene for leverandørerne:

Københavns Professionshøjskoles rammeindkøbsordrenummer er 4050026418

DJØF’S rammeindkøbsordrenummer er 4050093557

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

Inden tilmelding til modulerne, skal der oprettes en rammeindkøbsordre, hvis der ikke allerede er oprettet en. En rammeindkøbsordre oprettes i Kvantum af den Kvantum-ansvarlige. Det vil også være den Kvantum-ansvarlige, som kan oplyse om der allerede er oprettet en rammeindkøbsordre til den pågældende leverandør.

Ved du ikke hvem, der er den ansvarlige, kan du kontakte din nærmeste leder for oplysning om dette. Når rammeindkøbsordren er oprettet, oplyses rammeindkøbsordrenummeret til leverandøren ved tilmelding.

Det er også muligt at få hjælp hos jeres Kvantum-ansvarlige.
Hvis din leder ikke ved hvem det er, skal han/hun kontakte indkøbssupporten på tlf. 33 66 61 00 (tryk 2).

Læs mere på KKs intranet under vejledningen for rammeindkøbsordrenumre

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Efterår 2023

Valgmoduler 4. kvartal KK 2023

Start- og slutdato

23.10.23 - 15.12.23

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.06.23

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0548246

Forår 2024

Valgmoduler 1. kvartal KK 2024

Start- og slutdato

22.01.24 - 22.03.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0598702

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00