Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud

Brug faglig ledelse til at udvikle en evaluerende pædagogisk praksis

Dette modul på 5 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Det får du ud af modulet

Som faglig leder skal du sikre sammenhængen mellem målene for børnenes trivsel, udvikling, dannelse og læring (effekten/virkningen) og den aktuelle pædagogiske praksis og læringsmiljø (indsatsen). På dette modul træner og udvikler du din evne til at bruge evalueringsfaglige metoder og tilgange i arbejdet med at sikre sammenhængen og udvikle den pædagogiske kvalitet.

Modulet udvikler dine kompetencer til at:

 • Udvælge og indsamle relevante kvantitative og kvalitative data, der kan belyse sammenhængen mellem indsatser og effekter/virkning
 • Lede og understøtte stærke faglige fællesskaber og en samstemt tilgang til læringsmiljøet og den pædagogiske praksis
 • Kunne facilitere professionelle samtale- og feedbackprocesser med afsæt i data og dokumentation af den pædagogiske praksis
 • Organisere og forvalte tid, ressourcer og indsatser relevant i forhold til borgernes ønsker og organisationens mål og udviklingsbehov.

Fagligt indhold på modulet

Modulet fokuserer på udviklingen af den faglige leders professionelle kompetencer til at kunne iagttage, reflektere og orientere sit arbejde med den pædagogiske kvalitet ud fra forskellige begreber og forståelser af evaluering og dokumentation.

På modulet arbejder vi derfor med følgende hovedtemaer:

 • Den samfundsmæssige ramme – den styrkede pædagogiske læreplan som rammesættende styringsdokument
 • Faglig ledelse – Rolleforståelse og kernekompetencer ift. at sætte retning for den pædagogiske praksis og de professionelles læringskultur
 • Evaluering og evalueringskultur, herunder viden om evalueringsformer og -kultur samt forskellige metoder og greb til opbygning af den organisatoriske evalueringskapacitet
 • Kvalitet og kvalitetsudvikling, herunder forskellige kvalitetsforståelser og definitioner samt viden om evidensbaserede ledelsesstrategier, der kan skabe kvalitetsudvikling

Om undervisning og eksamen

Undervisningen veksler mellem præsentation af teori og metoder samt refleksion over deres relevans og anvendelse i en dagtilbudskontekst. Mellem hver undervisningsgang skal du arbejde med at omsætte din nye viden og metoder til din hverdagspraksis gennem kvalificerende ledelsesafprøvninger i din egen organisation.

Forløbet strækker sig over et par måneder og omfatter 4 undervisningsdage a 6 timer samt en studiegruppedag. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en problemstilling fra din egen praksis.

Hvem deltager?

Faglige ledere på dagtilbudsområdet.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

 • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
 • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

I Københavns Kommune skal du bruge et rammeindkøbsordrenummer til at bestille varer og tjenesteydelser, eks. valgfrie moduler eller afgangsprojekt på en uddannelse. Det er den Kvantum-ansvarlige på din arbejdsplads, der kan hjælpe dig med rammeindkøbsordrenummer.

Hvis du ikke ved hvem, der er Kvantum-ansvarlig på din arbejdsplads, skal du kontakte din nærmeste leder, som kan oplyse dig om det.

Ved spørgsmål kan du eller din leder kontakte Københavns Kommunes indkøbssupport på 30 66 61 00 (tast 2).

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Tommy Hansen

Lektor

+45 24 29 65 43