Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Proceslederforløbet

Bliv skarpere på at designe og facilitere forandringsprocesser.

Dette modul på 10 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af forløbet

Det forventes i stigende grad, at procesfacilitering og coaching er en del af lederes og nøglemedarbejderes værktøjskasse.

Med proceslederforløbet vil du få styrket disse evner – du vil blive bedre til at få samarbejdet til at lykkes, til at løsne op for fastlåste konflikter og til at få den gode forandring til at ske i din organisation.

Forløbet er sammensat af to tonede valgmoduler fra diplomuddannelsen i ledelse:

 • Ledelse og facilitering
 • Ledelse og coaching

Fagligt indhold på forløbet

På forløbet dykker vi dybt ned i de mekanismer, der opstår i forandrings- og udviklingsprocesser. Der sættes fokus på, hvordan du som procesleder kan engagere deltagere og skabe produktive, involverende læringsrum – og herigennem forankre nye processer og nye måder at gøre ting på.

På forløbet træner og lærer du:

 • En række grundlæggende metoder og værktøjer til at designe og facilitere processer
 • På procesledelsens mikroniveau bliver du trænet i teknikker fra coachens værktøjskasse såvel som en række andre værktøjer, metoder og greb.
 • På makroniveau lærer du, hvordan forskellige værktøjer kan bygges sammen til større procesdesign, der bedst muligt møder organisationens behov og passer til den specifikke kontekst.

Om undervisning og eksamen

Forløbet har fokus på at træne og styrke dine kompetencer til i praksis at tilrettelægge og gennemføre forandringsprocesser og coachende processer i din praksis.

Du skal gennem forløbet planlægge, iscenesætte og gennemføre udviklingsprocesser i din egen organisation. Gennem forløbet fungerer du og dine medstuderende som procesledere/proceskonsulenter og coaches for hinanden, så I bliver trænet i at indtage rollen som procesleder.

En del af arbejdet på forløbet foregår i de studiegrupper, vi sammensætter ved forløbets start, både i selve undervisningen og på de 5 skemasatte og faciliterede studiegruppedage.

Forløbet afvikles en dag om ugen i 15 uger inkl. eksamen og fem studiegruppedage.

Eksamen i Ledelse og facilitering handler om at skulle designe og facilitere en proces i din egen organisation. Til selve eksamen går vi tæt på de processuelle valg, overvejelser og erfaringer, du har gjort dig. Denne eksamen gennemføres som en individuel eksamen

Det får du:

 • 9 hele dag med undervisning. 5 hele skemasatte studiegruppedage med fuldt program.
 • 2 sparringssamtaler med en af forløbets undervisere, hvoraf 1 er individuel og 1 er i studiegruppen.
 • Undervisning med fokus på praktiske øvelser og med udgangspunkt i dine erfaringer og behov
 • To moduler med på diplomuddannelsen i ledelse: modulet Ledelse og facilitering og modulet Ledelse og coaching.
 • Eksamen i Ledelse og facilitering med fokus på procesdesign og -facilitering og en eksamen i coaching
 • Et netværk til fremtiden bestående af mennesker, der som dig har interesse for og kompetencer inden for design, facilitering og coaching

Hvem deltager?

Forløbet henvender sig til dig, der som en del af dit arbejde forventes at lede processer. Det kan omfatte en bred vifte af opgaver inden for den daglige ledelses- og samarbejdssfære såvel som forandrings- og udviklingsopgaver: fra coachende samtaleformer med individer og grupper over mødeledelse og facilitering af temadage til ledelse af større organisationsudviklingsprocesser.

Du arbejder:

 • som leder
 • som konsulent
 • med HR-området eller i en jobfunktion, hvor processuelle og dialogiske kompetencer er en del af dine forventede kompetencer

Fakta

Proceslederforløbet er en del af diplomuddannelsen i ledelse, men kan også tages som selvstændigt forløb. Forløbet består af to valgmoduler á 5 ECTS, samlet 10 ECTS. Hvis forløbet indgår i en fuld diplomuddannelse i ledelse, skal du således kun have yderligere ét valgmodul på 5 ECTS.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

 • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
 • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

I Københavns Kommune skal du bruge et rammeindkøbsordrenummer til at bestille varer og tjenesteydelser, eks. valgfrie moduler eller afgangsprojekt på en uddannelse. Det er den Kvantum-ansvarlige på din arbejdsplads, der kan hjælpe dig med rammeindkøbsordrenummer.

Hvis du ikke ved hvem, der er Kvantum-ansvarlig på din arbejdsplads, skal du kontakte din nærmeste leder, som kan oplyse dig om det.

Ved spørgsmål kan du eller din leder kontakte Københavns Kommunes indkøbssupport på 30 66 61 00 (tast 2).

Efterår 2024

Valgmoduler KK 3. kvartal 2024

Start- og slutdato

19.08.24 - 11.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731522

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

Uge 34 - 41

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Rander

Chefkonsulent

+45 41 89 71 97