Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

På dette modul udvikler du dine professionelle kompetencer til at lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov.

Dette modul på 10 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På modulet bliver du styrket i at facilitere læreprocesser, der bidrager til et løbende kompetenceløft blandt dine medarbejdere. Du bliver i stand til at understøtte ambitionerne bag charter for arbejdsfællesskaber og håndtere de konflikter, der kan opstå, når I skal samarbejde på tværs af strukturer. Endelig bliver du styrket i arbejdet med medarbejdertrivsel.

Det faglige indhold

Stærke og kompetente fagprofessionelle har afgørende betydning for kvalitetsniveauet i forhold til borgerne i KK. Derfor er faglig ledelse tæt på kerneopgaven og udvikling af stærke arbejdsfællesskaber inden for og på tværs af fagligheder og organisatoriske strukturer i KK centralt i dette modul.

Vi fokuserer på, hvordan du som leder kan strukturere og udvikle professionelle relationer baseret på metodevalg, data og evaluering af effekt.

Desuden arbejder vi i modulet med din ledelsesopgave i forhold til at sikre et velfungerende arbejdsmiljø med trivsel og oplevelse af tilhørsforhold til KK for medarbejderne.

På modulet arbejder vi med følgende temaer:

 • Relationer, kerneopgaven i forandring og fagprofessionelt identitetsarbejde.
 • Faglig ledelse, evaluering og data, kompetenceudvikling af fremtidens fagprofessionelle i de forskellige forvaltninger, kerneopgaven i forandring og fagprofessionelle identiteter under pres.
 • Ledelse ud fra faglige standarder, metodevalg og resultatskabelse, samt ledelse af ansvarstagende medarbejdere.
 • Tillid som afsæt for social kapital og kvalitet for borgeren.
 • Charter for arbejdsfællesskaber som ramme for ledelsesopgaven i KK
 • Flerfaglighed, relationer og ledelse af tværfagligt samarbejde, lærende fællesskaber, forskellighed og konflikthåndtering
 • Tilhørsforhold og trivsel, sygefravær, håndtering og forebyggelse
  Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og ledere

Praktiske oplysninger

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling er på 10 ECTS.
Modulet gennemføres med syv undervisningsdage á 6 timer, én webinardag med vejledning i forhold til eksamensprojekt samt fire planlagte ledelsesaktiviteter i egen praksis.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, bestående af en skriftlig synopsis med mundtligt forsvar.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

 • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
 • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

I nedenstående link kan du læse nærmere om afmeldingsregler på de særlige tilpassede grundmoduler for Københavns Kommune

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.

Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Efterår 2024

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - KK tirsdag

Start- og slutdato

27.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731498

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.990 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

27/8, 3/9, 17/9, 24/9, 8/10, 22/10, 29/10, 12/11 Aflevering uge 48 og Eksamen uge 50

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - KK onsdag

Start- og slutdato

28.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731512

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.990 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

28/8, 4/9, 18/9, 25/9, 9/10, 23/10, 30/10, 13/11 Aflevering uge 48 og Eksamen uge 50

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Susanne Ørum Foss

Videreuddannelsesleder

+45 24 29 65 13