Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Organisation, udvikling og samskabelse

Få udviklet dine kompetencer til at lede strategisk og helhedsorienteret i din del af KK.

Dette modul på 10 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Gennem dette modul udvikler du dine professionelle kompetencer som leder til at arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisering, styring og strategier med henblik på realisering af jeres organisatoriske mål. Du bliver skarpere på kompleksiteten i KK’s organisatoriske kontekst, og på din egen rolle og råderum i styringskæden.

Det faglige indhold

Det københavnske mellemformstyre, den organisatoriske struktur og de styringsmæssige konsekvenser heraf sætter rammen for dette modul. Jeres forvaltningsspecifikke styringsteknologier kobles med den økonomiske ramme og med kodeks for tillid, og skaber afsæt for jeres ledelsesmæssige arbejde med f.eks. samskabelse og strategisk udvikling.

På modulet arbejder vi med følgende temaer:

 • Det københavnske mellemformstyre, tillidsbaseret styring og øvrige styringsparadigmer i et styringsmiks på tværs af forvaltninger i KK
 • Samskabt styring – mellem hierarki og medinddragelse af borgere
 • Politisk rammestyring, styringsparadigmer, styringskæde og gensidige afhængigheder i styringen
 • Økonomistyring som afsæt for ledelsesrum og legitimitet omkring opgaveløsning og resultatskabelse, økonomisk rammestyring, budgetstyring og budgetopfølgning samt øvrige incitamentsstrukturer
 • Samskabelse med borgere, virksomheder, frivillige etc., udvikling af organisatoriske sammenhængskraft gennem arbejdsfællesskaber
 • Strategisk udvikling, innovation og effekt, kompleksitet i kerneopgaven og de organisatoriske bevægelser

Praktiske oplysninger

Organisation, udvikling og samskabelse er på 10 ECTS.  Modulet gennemføres med syv undervisningsdage á 6 timer, én webinardag med vejledning i forhold til eksamensprojekt samt fire planlagte ledelsesaktiviteter i egen praksis.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, bestående af en skriftlig projektopgave med en mundtlig prøve.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

 • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
 • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

I nedenstående link kan du læse nærmere om afmeldingsregler på de særlige tilpassede grundmoduler for Københavns Kommune

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.

Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Efterår 2024

Organisation, udvikling og samskabelse - KK mandag

Start- og slutdato

26.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731515

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.990 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

26/8, 2/9, 16/9, 23/9, 7/10, 21/10, 28/10, 11/11 Aflevering uge 48 og Eksamen uge 50

Organisation, udvikling og samskabelse - KK onsdag

Start- og slutdato

28.08.24 - 13.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731519

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.990 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

10

Hvornår

28/8, 4/9, 18/9, 25/9, 9/10, 23/10, 30/10, 13/11 Aflevering uge 48 og Eksamen uge 50

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Susanne Ørum Foss

Videreuddannelsesleder

+45 24 29 65 13