Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Organisationspsykologi og ledelse

Få blik for de organisationspsykologiske dynamikker og styrk din organisation, medarbejdere og personlige lederskab via analyse og værktøjer.

Dette modul på 5 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet får du indsigt i organisationspsykologiske teorier og metoder, som du konkret kan anvende i dit ledelsesarbejde.

Du bliver introduceret til ’psyken i organisationen’, og hvad det betyder i forhold til ledelsespositioner og -perspektiver på forskellige fænomener i din organisation.

Som leder skal du forholde dig til andres og egne tanker, følelser og forestillinger og samtidig have dynamikkerne mellem organisationsmedlemmerne for øje. Det er centralt i arbejdet med at understøtte trivslen og styrke samarbejdet omkring kerneopgaven.

På modulet kommer du til at arbejde med egen kontekst og konkrete udfordringer, som du får mulighed for at analysere og udvikle løsningsmodeller på.

Undervisningen er bygget op, så organisationspsykologisk teori og metoder diskuteres, bearbejdes og anvendes. Vi sætter teorien og metoderne i spil både ledelsesmæssigt analytisk og som refleksions- og handlingsværktøjer i relation til i dine ledelsesopgaver og din personlige ledelsesudvikling.

Det faglige indhold på modulet

Du kommer på modulet til at arbejde med analyse af organisationspsykologiske udfordringer og din ledelse heraf. Vi identificerer og undersøger organisationspsykologiske fænomener, som vi analyserer og fortolker i fællesskab. Du arbejder også selvstændigt med dette ud fra egen case. Samtidig arbejder vi med perspektiver på ledelsesmæssige handletiltag, som du kontekstualiserer og konkretiserer ift. egen case.

Undervisningen er centreret omkring fire hovedtemaer, som alle er overlappende, hvor du får præsenteret såvel nye som klassiske organisationspsykologiske teorier og begreber:

Organisationspsykologi og ledelse – i teori og praksis.

Du får indblik i, hvad organisationspsykologi handler om og introduktion til organisationspsykologiske teorier og begreber, som med eksempler kobles til din egen praksis. Vi udfolder ledelsesbegrebet og forholder det til organisationspsykologiske perspektiver og egne ledelsesudfordringer.

Ledelse og emotioner & følelser i organisationen.

Du får perspektiver på, hvad god ledelse er i tider præget af forandring, omstilling og usikkerhed. Vi retter fokus mod psykologisk sikkerhed, modstand og udvikling i organisationer, mellem mennesker med subjektive interesser, motivation, forventninger og håb, og hvordan du kan skabe dette i egen organisation.

Sammenkædende og -skabende ledelse

Hvordan spiller individ, gruppe, organisation og omverden sammen? Vi forholder os til organisationsmedlemmer på arbejdet som mennesker med individuelle perspektiver i et gruppedynamisk samspil. Derudfra undersøger vi, hvordan vi kan styrke samarbejdet omkring kerneopgaven gennem organisationspsykologiske perspektiver.

Ledelse af organisationskultur, etik og kommunikation

Vi undersøger, hvordan organisationskulturen består af psykologiske, intersubjektive mønstre, etiske fundamenter og kommunikative vaner, og hvordan du som leder aktivt kan være med til at påvirke dette med henblik på en fælles positiv udvikling og produktion.

Om undervisning og eksamen

Forløbet strækker sig over 1-2 måneder og gennemføres på 4 undervisningsdage á 6 timer samt 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor vi tager udgangspunkt i din mundtlige redegørelse for en relevant organisationspsykologisk undren eller udfordring fra dit ledelsesliv.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, der er leder, som ønsker at styrke din viden og forståelse omkring organisationspsykologisk teori og metode. Du ønsker at udvikle kompetencer ift. konkrete opgaver og udfordringer i dit ledelsesarbejde.

Du har måske brug for nye kompetencer til at forstå og handle i krise, i forandringsprocesser, i konflikter eller i forbindelse med teamudvikling. Kort sagt, der hvor mennesker mødes i organisationen, er der brug for organisationspsykologisk indsigt, der kan medvirke til god ledelse.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

  • Professionsbacheloruddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Diplomuddannelse
  • Bacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

  • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
  • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

  • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
  • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

I Københavns Kommune skal du bruge et rammeindkøbsordrenummer til at bestille varer og tjenesteydelser, eks. valgfrie moduler eller afgangsprojekt på en uddannelse. Det er den Kvantum-ansvarlige på din arbejdsplads, der kan hjælpe dig med rammeindkøbsordrenummer.

Hvis du ikke ved hvem, der er Kvantum-ansvarlig på din arbejdsplads, skal du kontakte din nærmeste leder, som kan oplyse dig om det.

Ved spørgsmål kan du eller din leder kontakte Københavns Kommunes indkøbssupport på 30 66 61 00 (tast 2).

Efterår 2024

Valgmoduler KK 4. kvartal 2024

Start- og slutdato

21.10.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731526

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Uge 43 - 51

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Rander

Chefkonsulent

+45 41 89 71 97