Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Organisationspsykologi og ledelse

Få blik for de organisationspsykologiske dynamikker og styrk din organisation, medarbejdere og personlige lederskab via analyse og værktøjer.

Dette modul på 5 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På modulet får du indsigt i organisationspsykologiske teorier og metoder, som du konkret kan anvende i dit ledelsesarbejde.

Du bliver introduceret til ’psyken i organisationen’, og hvad det betyder i forhold til ledelsespositioner og -perspektiver på forskellige fænomener i din organisation. Som leder skal du forholde dig til andres og egne tanker, følelser og forestillinger og samtidig have dynamikkerne mellem organisationsmedlemmerne for øje. Det er centralt i arbejdet med at understøtte trivslen og styrke samarbejdet omkring kerneopgaven. På modulet kommer du til at arbejde med egen kontekst og konkrete udfordringer, som du får mulighed for at analysere og udvikle løsningsmodeller på.

Undervisningen er bygget op, så organisationspsykologisk teori og metoder diskuteres, bearbejdes og anvendes. Vi sætter teorien og metoderne i spil både ledelsesmæssigt analytisk og som refleksions- og handlingsværktøjer i relation til i dine ledelsesopgaver og din personlige ledelsesudvikling.

Det faglige indhold på modulet

Du kommer på modulet til at arbejde med analyse af organisationspsykologiske udfordringer og din ledelse heraf. Vi identificerer og undersøger organisationspsykologiske fænomener, som vi analyserer og fortolker i fællesskab. Du arbejder også selvstændigt med dette ud fra egen case. Samtidig arbejder vi med perspektiver på ledelsesmæssige handletiltag, som du kontekstualiserer og konkretiserer ift. egen case.

Undervisningen er centreret omkring fire hovedtemaer, som alle er overlappende, hvor du får præsenteret såvel nye som klassiske organisationspsykologiske teorier og begreber:

Organisationspsykologi og ledelse – i teori og praksis.

Du får indblik i, hvad organisationspsykologi handler om og introduktion til organisationspsykologiske teorier og begreber, som med eksempler kobles til din egen praksis. Vi udfolder ledelsesbegrebet og forholder det til organisationspsykologiske perspektiver og egne ledelsesudfordringer.

Ledelse og emotioner & følelser i organisationen.

Du får perspektiver på, hvad god ledelse er i tider præget af forandring, omstilling og usikkerhed. Vi retter fokus mod psykologisk sikkerhed, modstand og udvikling i organisationer, mellem mennesker med subjektive interesser, motivation, forventninger og håb, og hvordan du kan skabe dette i egen organisation.

Sammenkædende og -skabende ledelse

Hvordan spiller individ, gruppe, organisation og omverden sammen? Vi forholder os til organisationsmedlemmer på arbejdet som mennesker med individuelle perspektiver i et gruppedynamisk samspil. Derudfra undersøger vi, hvordan vi kan styrke samarbejdet omkring kerneopgaven gennem organisationspsykologiske perspektiver.

Ledelse af organisationskultur, etik og kommunikation

Vi undersøger, hvordan organisationskulturen består af psykologiske, intersubjektive mønstre, etiske fundamenter og kommunikative vaner, og hvordan du som leder aktivt kan være med til at påvirke dette med henblik på en fælles positiv udvikling og produktion.

Om undervisning og eksamen

Forløbet strækker sig over 1-2 måneder og gennemføres på 4 undervisningsdage á 6 timer samt 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor vi tager udgangspunkt i din mundtlige redegørelse for en relevant organisationspsykologisk undren eller udfordring fra dit ledelsesliv.

Hvem deltager?

Modulet henvender sig til dig, der er leder, som ønsker at styrke din viden og forståelse omkring organisationspsykologisk teori og metode. Du ønsker at udvikle kompetencer ift. konkrete opgaver og udfordringer i dit ledelsesarbejde.

Du har måske brug for nye kompetencer til at forstå og handle i krise, i forandringsprocesser, i konflikter eller i forbindelse med teamudvikling. Kort sagt, der hvor mennesker mødes i organisationen, er der brug for organisationspsykologisk indsigt, der kan medvirke til god ledelse.

Tilmelding

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i foråret 2023

 • Ansøgningsfrist d. 1. december (studiestart uge 3)
 • Ansøgningsfrist d. 15. februar (studiestart uge 15)
 • Ansøgningsfrist d. 1. juni (studiestart uge 35)
 • Ansøgningsfrist d. 1. september (studiestart uge 44/45)

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig obligatoriske moduler, valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. grundmoduler

Grundmodulerne betales i første omgang af KK, som senere internt viderefakturerer. Ved tilmelding af grundmoduler skal du derfor angive det rammeindkøbsordrenummer, som Koncernservice har oprettet for den pågældende leverandør. Herunder ses rammeindkøbsordrenumrene for leverandørerne:

Københavns Professionshøjskoles rammeindkøbsordrenummer er 4050026418

DJØF’S rammeindkøbsordrenummer er 4050093557

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

Inden tilmelding til modulerne, skal der oprettes en rammeindkøbsordre, hvis der ikke allerede er oprettet en. En rammeindkøbsordre oprettes i Kvantum af den Kvantum-ansvarlige. Det vil også være den Kvantum-ansvarlige, som kan oplyse om der allerede er oprettet en rammeindkøbsordre til den pågældende leverandør.

Ved du ikke hvem, der er den ansvarlige, kan du kontakte din nærmeste leder for oplysning om dette. Når rammeindkøbsordren er oprettet, oplyses rammeindkøbsordrenummeret til leverandøren ved tilmelding.

Det er også muligt at få hjælp hos jeres Kvantum-ansvarlige.
Hvis din leder ikke ved hvem det er, skal han/hun kontakte indkøbssupporten på tlf. 33 66 61 00 (tryk 2).

Læs mere på KKs intranet under vejledningen for rammeindkøbsordrenumre

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Rander

Chefkonsulent

+45 41 89 71 97