Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Teamledelse

Lær at lede i teams og netværk på tværs af organisationen

Dette modul på 5 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På dette modul opnår du kendskab til forskellige koncepter for og forståelser af teams og ledelse af teams. Du får praktisk og teoretisk viden om, hvordan aktører og diskurser skaber forskellige vilkår for etablering, udvikling og ledelse i teams.

Den viden, du får på modulet, bliver stadig mere efterspurgt, da en stadigt større del af opgaveløsningen foregår i teams inden for og på tværs af organisationen. For at kunne udnytte de potentialer, der ligger i den teambaserede organisationsform, stilles der nye krav om andre ledelses- og styringsformer, hvilket du vil lære om på modulet.

Fagligt indhold på modulet

Formålet med valgmodulet er, at opbygge viden, færdigheder og kompetencer til at vurdere teams som organisationsform – og dermed styrke kompetencen til at tydeliggøre rammer og lede processer, der udvikler teamsamarbejde, effektivitet og performance.

I modulet sætter vi fokus på, hvordan du som leder – både teoretisk og praktisk – kan kvalificere lederteams, teamledelse og ledelse af teams. Valgmodulet handler derfor om:

 • Forståelse af teams og de særlige dynamikker og processer, der udspiller sig i teams
 • Etablering, udvikling og intervention i teams
 • Forskellige lederroller i forbindelse med ledelse af teams
 • Ledelse og facilitering af teamprocesser ved brug af redskaber og metoder til teamudvikling

Om undervisning og eksamen

Undervisningen tilrettelægges, så dine egne erfaringer og egen praksis bringes i spil. Vi arbejder med aktuelle problemstillinger, som diskuteres ud fra fagets teori og metoder.

Mellem undervisningslektionerne skal du lave afprøvninger i din egen organisation, hvor teori og modeller prøves af i forhold til de aktuelle udfordringer og problemstillinger. Afprøvningerne gøres herefter til genstand for fælles refleksioner, udvikling af prototyper og nye forståelser m.v.

Modulet strækker sig over et par måneder og afvikles som 4 undervisningsdage á 6 lektioner og en studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en konkret case fra egen organisation.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

 • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
 • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:

kr. 13.069

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.460

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:

kr. 8.540

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):

kr. 11.820

Proceslederforløb:

kr. 21.460

Afgangsprojekt

kr. 15.540

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

I Københavns Kommune skal du bruge et rammeindkøbsordrenummer til at bestille varer og tjenesteydelser, eks. valgfrie moduler eller afgangsprojekt på en uddannelse. Det er den Kvantum-ansvarlige på din arbejdsplads, der kan hjælpe dig med rammeindkøbsordrenummer.

Hvis du ikke ved hvem, der er Kvantum-ansvarlig på din arbejdsplads, skal du kontakte din nærmeste leder, som kan oplyse dig om det.

Ved spørgsmål kan du eller din leder kontakte Københavns Kommunes indkøbssupport på 30 66 61 00 (tast 2).

Efterår 2024

Valgmoduler KK 3. kvartal 2024

Start- og slutdato

19.08.24 - 11.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731522

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Uge 34 - 41

Valgmoduler KK 4. kvartal 2024

Start- og slutdato

21.10.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731526

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Uge 43 - 51

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Susanne Ørum Foss

Videreuddannelsesleder

+45 24 29 65 13