Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Ledelse og coaching

Skab rum for udvikling af ny organisatorisk viden som coachende leder

Dette modul på 5 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Som coachende leder iscenesætter du samtaler, som kan bidrage til udvikling af ny viden, forståelser og forholdemåder, der muliggør, at I kan udvikle nye vinkler og forståelser af jeres opgaver til gavn for organisationen. På dette modul får du både teoretisk og praktisk indsigt i coaching som styringsteknologi, der kan styrke samarbejdsrelationer og læring i organisationen.

Fagligt indhold på modulet

Vi arbejder med coaching som en dialogisk forholdemåde, der kan iagttages fra forskellige teoretiske perspektiver. På modulet fokuserer vi på, hvordan coaching kan spille ind i en ledelsespraksis og på, hvordan coachingteknikker og -forholdemåder kan bidrage konstruktivt til dit ledelsesarbejde.

Med afsæt i relevant teori og afprøvning af konkrete coachingredskaber udvikler du kompetencer til at forstå og bruge coaching som ledelsestænkning. Vi styrker din bevidsthed om din egen og andres positioner i jeres samarbejdsrelationer, herunder den asymmetriske relation mellem dig som leder og dine medarbejdere i forhold til at arbejde konstruktivt og samskabende. Vi kommer rundt om coachingredskaber med fokus på coachingmodeller og -spørgeteknikker.

Undervejs bliver du trænet i coaching baseret på konkrete cases fra din egen arbejdssituation og dine egne ledelsesmæssige udfordringer.

Modulet har som mål, at du:

 • opnår viden om forskellige teorier, begreber og metoder om coaching med fokus på de ledelsesmæssige, organisatoriske og kommunikative aspekter
 • bliver i stand til at identificere coaching som en styringsteknologi, der organiserer interaktioner og styrker medarbejdernes refleksioner af egen identitet i samarbejdsrelationer
 • tilegner dig praktisk erfaring med forskellige coachingmodeller, -metoder og –samtaleformer
 • opnår kompetencer til at iscenesætte professionelle samtaler, der åbner for flere perspektiver og handlemuligheder

Om undervisning og eksamen

Modulet strækker sig over en periode på 1-2 måneder og gennemføres på 5 dage tilrettelagt som 4 undervisningsdage a 6 timer (kl. 9-15) og en studiegruppedag.

Modulet er tilrettelagt, så du og dine medstuderendes egne opgaver og udfordringer udgør det centrale omdrejningspunkt i undervisningen. Du skal være forberedt på en meget høj grad af aktiv deltagelse både i undervisningen og mellem undervisningsgangene, hvor du afprøver metoder og teknikker i din praksis. Selve undervisningen er organiseret som en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, eksemplariske processer og samtaletræning.

Modulet af sluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i dine forsøg eller erfaringer med en konkret coachingproces i din egen organisation.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

 • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
 • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

I Københavns Kommune skal du bruge et rammeindkøbsordrenummer til at bestille varer og tjenesteydelser, eks. valgfrie moduler eller afgangsprojekt på en uddannelse. Det er den Kvantum-ansvarlige på din arbejdsplads, der kan hjælpe dig med rammeindkøbsordrenummer.

Hvis du ikke ved hvem, der er Kvantum-ansvarlig på din arbejdsplads, skal du kontakte din nærmeste leder, som kan oplyse dig om det.

Ved spørgsmål kan du eller din leder kontakte Københavns Kommunes indkøbssupport på 30 66 61 00 (tast 2).

Efterår 2024

Valgmoduler KK 4. kvartal 2024

Start- og slutdato

21.10.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731526

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Uge 43 - 51

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lene Nyboe Maltzahn

Lektor

+45 41 89 85 63