Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Det personlige lederskab og forandring

Få styrket din evne til at udøve et professionelt lederskab i relation til din organisation og til den konkrete kerneopgave.

Dette modul på 10 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Meld dig til KP's nyhedsbrev

Om modulet

Modulet hjælper dig til at blive skarpere på din rolle og på dit ledelsesrum i KK. Du bliver tydeligere på dine egne faglige og værdimæssige afsæt for at træde i karakter som leder, og du udvikler en plan for din egen kompetenceudvikling som leder i KK.

Det faglige indhold

På modulet har vi fokus på mennesket bag lederen, og modulet skaber indsigt i dine egne beslutnings- og handlemønstre og behov for kompetenceudvikling i forhold til at bidrage til den organisatoriske udvikling, I ønsker. På modulet betoner vi det særlige i at udvikle sit personlige lederskab i en KK- kontekst. Du kommer til at forholde dig til din egen rolle i den samlede styringskæde og tage personligt stilling til dine egne perspektiver på kodeks for tillid og charter for arbejdsfællesskaber.

I undervisningen inddrager vi problemstillinger og erfaringer fra dine og de øvrige deltageres egne organisationer for at give stof til refleksion samt for at skabe en forankring af læring og udvikling i egen praksis.

På modulet arbejder vi med følgende temaer:

 • Leder i København – den politiske kontekst for lederskabelse – KK-struktur, styreform, m.m. og københavnske lederes rolle og ansvar
 • Personlig kompetenceudvikling – kommunikation, interaktion og legitimitet med fokus på kerneopgaven og den borgernære værdiskabelse i KK
 • Mennesket og lederen – individuel lederidentitet i bevægelse, i relation til et fællesskab og koblet til den organisatoriske ramme i KK
 • Etik og professionel dømmekraft i det københavnske lederskab – at gøre det gode for de københavnske borgere og virksomheders skyld
 • Magt og tillid – at træde i karakter som leder i spændet mellem tillid – kontrol, individ-fællesskab, forandringer – stabilitet, udvikling – drift, beslutsomhed – ydmyghed, fagfaglighed og lederfaglighed
 • Paradoksledelse – usikkerhed, foranderlighed, mod og handlekraft.

Praktiske oplysninger

Det personlige lederskab og forandring er på 10 ECTS. Modulet gennemføres med syv undervisningsdage á 6 timer, én webinardag med vejledning i forhold til eksamensprojekt samt fire planlagte ledelsesaktiviteter i egen praksis.

Modulet afsluttes med en kombinationsprøve, hvor du eksamineres mundtligt på baggrund af en skriftlig refleksionsopgave.

Tilmelding

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i foråret 2023

 • Ansøgningsfrist d. 1. december (studiestart uge 3)
 • Ansøgningsfrist d. 15. februar (studiestart uge 15)
 • Ansøgningsfrist d. 1. juni (studiestart uge 35)
 • Ansøgningsfrist d. 1. september (studiestart uge 44/45)

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig obligatoriske moduler, valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. grundmoduler

Grundmodulerne betales i første omgang af KK, som senere internt viderefakturerer. Ved tilmelding af grundmoduler skal du derfor angive det rammeindkøbsordrenummer, som Koncernservice har oprettet for den pågældende leverandør. Herunder ses rammeindkøbsordrenumrene for leverandørerne:

Københavns Professionshøjskoles rammeindkøbsordrenummer er 4050026418

DJØF’S rammeindkøbsordrenummer er 4050093557

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

Inden tilmelding til modulerne, skal der oprettes en rammeindkøbsordre, hvis der ikke allerede er oprettet en. En rammeindkøbsordre oprettes i Kvantum af den Kvantum-ansvarlige. Det vil også være den Kvantum-ansvarlige, som kan oplyse om der allerede er oprettet en rammeindkøbsordre til den pågældende leverandør.

Ved du ikke hvem, der er den ansvarlige, kan du kontakte din nærmeste leder for oplysning om dette. Når rammeindkøbsordren er oprettet, oplyses rammeindkøbsordrenummeret til leverandøren ved tilmelding.

Det er også muligt at få hjælp hos jeres Kvantum-ansvarlige.
Hvis din leder ikke ved hvem det er, skal han/hun kontakte indkøbssupporten på tlf. 33 66 61 00 (tryk 2).

Læs mere på KKs intranet under vejledningen for rammeindkøbsordrenumre

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Forår 2024

Det personlige lederskab og forandring - KK tirsdag

Start- og slutdato

30.01.24 - 14.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

12.990 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0600094

Det personlige lederskab og forandring - KK onsdag

Start- og slutdato

31.01.24 - 14.06.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

12.990 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0600435

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Susanne Ørum Foss

Videreuddannelsesleder

+45 24 29 65 13