Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Afgangsprojekt

Afgangsprojektmodulet gennemføres på åbne hold, hvor ledere og medarbejdere fra KK studerer sammen med ledere og medarbejdere fra andre organisationer.

Dette modul på 15 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Formålet med det afsluttende afgangsprojekt er, at du kvalificerer dig til at træffe beslutninger og handle reflekteret og velbegrundet i forhold til komplekse ledelsesmæssige problemstillinger i din egen ledelsespraksis. Det skal ske på baggrund af viden og indsigt, der er analytisk underbygget og metodisk funderet.

Afgangsprojektet fungerer som en syntese af de ledelsesmæssige temaer, der gennem  uddannelsen har været centrale for dig – i såvel teori som praksis.  Du arbejder på den baggrund i afgangsprojektet med en selvvalgt aktuel problemstilling eller udfordring fra din praksis i KK.

Modulets tre hovedaktiviteter

 • Undersøgelser, empiriindsamling og afprøvninger i egen organisation
 • Undervisning med fokus på undersøgelsesmetoder, dataproduktion/empiriindsamling og analyse
 • Vejledning med fokus på dit arbejde med den valgte problemstilling og afgangsprojekt.

Modulets hovedtemaer

 • Valg af relevant ledelsesfaglig problemstilling fra egen organisatoriske kontekst
 • Videnskabsteoretiske og metodiske perspektiver til belysning af den ledelsesmæssige problemstilling
 • Strategiske perspektiver på den ledelsesmæssige problemstilling

Praktisk tilrettelæggelse

Modulet er tilrettelagt med fem undervisningsdage afviklet som fire undervisningsdage á seks timer, en halv introduktionsdag forud for selve forløbet samt en halv dag med fokus på eksamensstrategi efter afleveringen af det skriftlige projekt.

Desuden tilbydes hver deltager vejledning til afgangsprojektet i et omfang af samlet 10 timer. Ledere og medarbejdere fra KK får tilbud om organisering i særlige studiegrupper i forbindelse med afgangsprojektet og har mulighed for at få tildelt vejledere fra et særligt vejlederkorps, der har kendskab til KK.

Eksamensform

Eksamen er en kombinationsprøve bestående af en skriftlig projektopgave og en mundtlig eksamen på baggrund af projektopgaven.Den skriftlige projektopgave kan udarbejdes individuelt eller i grupper på max. 4 studerende. Projektopgaven skal fylde min. 40 og maks. 60 normalsider, hvis den udarbejdes individuelt.

Opgaven kan udvides progressivt hvis flere deltagere afleverer i gruppe. Projektopgavens problemformulering skal være relateret til de(n) studerendes egen organisation og behandle en ledelsesmæssig problemstilling inden for studiets fagområder i såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv. Den skriftlige opgave følges af en mundtlig eksamen. Der bedømmes efter 7-trins skalaen.

Den mundtlige eksamen har en varighed på en time ved en studerende.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

 • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
 • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

I Københavns Kommune skal du bruge et rammeindkøbsordrenummer til at bestille varer og tjenesteydelser, eks. valgfrie moduler eller afgangsprojekt på en uddannelse. Det er den Kvantum-ansvarlige på din arbejdsplads, der kan hjælpe dig med rammeindkøbsordrenummer.

Hvis du ikke ved hvem, der er Kvantum-ansvarlig på din arbejdsplads, skal du kontakte din nærmeste leder, som kan oplyse dig om det.

Ved spørgsmål kan du eller din leder kontakte Københavns Kommunes indkøbssupport på 30 66 61 00 (tast 2).

Efterår 2024

Afgangsmodul 3. kvartal KK 2024

Start- og slutdato

26.08.24 - 10.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731527

Ledighed

Ledige pladser

Pris

15.450 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

15

Hvornår

Uge 35 - 2

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Susanne Ørum Foss

Videreuddannelsesleder

+45 24 29 65 13