Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Faglig ledelse

Sæt kerneopgaven i centrum for din ledelse.

Dette modul på 5 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Du bliver klædt på til at lede udviklingen af den faglige kvalitet i opgaveløsningen på en systematisk og vidensinformeret måde – med fokus på kerneopgaven.

Du får styrket dine evner og dit mod til at gå i tæt dialog med både borgere og fagprofessionelle om kvaliteten og virkningen af de professionelle valg og indsatser. Dit organisatoriske blik bliver skærpet, og du får styrket dine evner til at skabe de nødvendige rum og rammer for de fagprofessionelles individuelle og kollektive læring og udvikling i stærke lærende arbejdsfællesskaber.

Fagligt indhold

På modulet arbejder vi med følgende temaer:

 • Faglig ledelse
 • Professionelle samtaler og distribueret ledelse
 • Databrug og undersøgelse af egen praksis
 • Faglig udvikling som kulturudvikling

Modulet har som mål, at du udvikler kompetencer til at:

 • Kommunikere tydeligt indadtil og udadtil om mål og retning for kvaliteten og virkningen af organisationens velfærdsleverancer
 • Kunne arbejde målrettet og kompetent med at udvikle de organisatoriske, strukturelle og processuelle rammer for organisationens arbejde
 • Udvælge og indsamle relevante kvantitative og kvalitative data, som kan skabe viden om og refleksion over sammenhængen mellem organisationens indsatser og effekter/virkning for borgerne
 • Give faglig sparring og feedback samt understøtte professionelle samtaler på individ- og gruppeniveau om kerneopgavens kvalitet og udvikling.

Om undervisning og eksamen

I undervisningen skaber vi en tæt kobling mellem teori og praksis ved at sætte konkrete udfordringer og dilemmaer fra din egen organisation og ledelsespraksis i spil. Mellem undervisningsdagene gennemfører du forskellige afprøvninger i din egen organisation.

Forløbet strækker sig over et par måneder, og modulet omfatter 4 undervisningsdage a 6 timer samt en studiegruppedag. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i eksempler fra din egen organisation.

Hvem deltager?

Modulet retter sig mod dig, der ønsker at blive skarpere på den del af din ledelsesopgave, der handler om at udvikle organisationens kapacitet og den faglige kvalitet i opgaveløsningen – med kerneopgaven, borgeren og borgerens oplevelse i centrum.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

 • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
 • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

I Københavns Kommune skal du bruge et rammeindkøbsordrenummer til at bestille varer og tjenesteydelser, eks. valgfrie moduler eller afgangsprojekt på en uddannelse. Det er den Kvantum-ansvarlige på din arbejdsplads, der kan hjælpe dig med rammeindkøbsordrenummer.

Hvis du ikke ved hvem, der er Kvantum-ansvarlig på din arbejdsplads, skal du kontakte din nærmeste leder, som kan oplyse dig om det.

Ved spørgsmål kan du eller din leder kontakte Københavns Kommunes indkøbssupport på 30 66 61 00 (tast 2).

Efterår 2024

Valgmoduler KK 4. kvartal 2024

Start- og slutdato

21.10.24 - 20.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731526

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Uge 43 - 51

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Rander

Chefkonsulent

+45 41 89 71 97