Gå til indhold
""

Ledelse og kompetenceudvikling

Styrk dine kvalifikationer i forhold til kompetenceudvikling i egen organisation

Dette modul på 5 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

Løbende udvikling af medarbejdernes viden og kompetencer er en af organisationens vigtigste ressourcer. Det er samtidig et nøgleelement i organisationens mulighed for at sikre konkurrencedygtigheden på et stadigt mere krævende og komplekst arbejdsmarked.

På modulet får du både teoretisk og praktisk viden til at analysere organisatoriske kompetencer og færdigheder til at arbejde med ledelses-, personale- og kompetenceudvikling i din egen organisation.

Du bliver rustet til at se udviklingspotentialet i konflikter mellem forskellige aktørers forestillinger om kompetenceudvikling, organisationens visioner og dens strategier.

Du lærer, hvordan kompetenceudvikling som læringsproces kan iscenesættes og faciliteres i den daglige praksis. Dine egne organisatoriske udfordringer bliver bragt i et teoretisk refleksivt spil og diskuteres i forhold til relevante teorier, værktøjer og metoder.

Fagligt indhold på modulet

Modulet bygger på en grundtanke om, at den individuelle kompetenceudvikling ikke kan adskilles fra den strategiske organisatoriske kompetenceudvikling. Det kræver stor ledelsesmæssig opmærksomhed at skabe rammer og vilkår for vedligeholdelse og udvikling af lederes og medarbejderes kompetencer i samspillet med den organisatoriske udvikling.

Modulet er derfor bygget op omkring tre hovedtemaer:

 • Læring i den praksis, som nye kompetencer både udvikles i og udspiller sig i.
 • Organisationen som kompleks arena for udvikling
 • Uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling i praksis

Vi fokuserer på koblingen mellem udvikling af den enkeltes kompetencer og den specifikke organisatoriske kontekst, som disse kompetencer skal bruges i. Vi undersøger samspillet mellem organisation, individ og læring.

Om undervisning og eksamen

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske perspektiver og inddragelse samt bearbejdning af praksis og erfaringer fra egen organisation.

Forløbet strækker sig over et par måneder, og modulet afvikles som 4 undervisningsdage á 6 lektioner og 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en problemstilling eller case fra egen organisation.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

 • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
 • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

I Københavns Kommune skal du bruge et rammeindkøbsordrenummer til at bestille varer og tjenesteydelser, eks. valgfrie moduler eller afgangsprojekt på en uddannelse. Det er den Kvantum-ansvarlige på din arbejdsplads, der kan hjælpe dig med rammeindkøbsordrenummer.

Hvis du ikke ved hvem, der er Kvantum-ansvarlig på din arbejdsplads, skal du kontakte din nærmeste leder, som kan oplyse dig om det.

Ved spørgsmål kan du eller din leder kontakte Københavns Kommunes indkøbssupport på 30 66 61 00 (tast 2).

Efterår 2024

Valgmoduler KK 3. kvartal 2024

Start- og slutdato

19.08.24 - 11.10.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0731522

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Se pris på næste side under Vælg modul

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Uge 34 - 41

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Ulla Senger

Lektor

+45 23 73 33 05