Gå til indhold
Illustration i simpel streg-design af Københavns kommune

Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud

Dette valgmodul fokuserer på udviklingen af den faglige ledelses professionelle kompetencer til at kunne iagttage, reflektere og orientere sit arbejde med at lede og organisere læringsmiljøer.

Dette modul på 5 ECTS er en del af lederuddannelsen københavns kommune. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På dette modul får du viden og færdigheder til at lede og organisere arbejdet med at udvikle en pædagogisk praksis baseret på refleksion og fagligt velbegrundede valg i forhold til dagtilbuddets læringsmiljø. Afsættet er intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan.

Du får trænet dine kompetencer til at kommunikere tydeligt både indadtil og udadtil om mål og retning for læringsmiljøets pædagogiske kvalitet. Du får også trænet dine færdigheder til at give faglig feedback og at understøtte professionelle samtaler på individ- og gruppeniveau omkring kerneopgavens kvalitet og udvikling.

Fagligt indhold på modulet

På modulet arbejder vi med følgende hovedtemaer:

Samfundsmæssige rammer
 • Den styrkede pædagogiske læreplan som et rammesættende styringsdokument
 • At træffe valg på baggrund af forskningsinformeret og lokalt genereret viden koblet til et lokalt strategisk fokus
Faglig ledelse af refleksion og læring
 • Facilitering af de professionelles læreprocesser med fokus på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes udbytte
 • Udvikling af den professionelle dømmekraft, valg af pædagogiske metoder og greb
 • At skabe, udvælge og anvende data og dokumentationsformer målrettet udviklingen af læringsmiljøer for alle børn og professionelle
Organisering
 • Organisering af professionelle læringsfællesskaber og udvikling af kollaborative arbejdsformer, fælles forståelser og sammenhængende praksisser

Om undervisning og eksamen

Forløbet strækker sig over 1-2 måneder, og gennemføres på 4 undervisningsdage a 6 timer samt 1 studiegruppedag.

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor vi tager udgangspunkt i din egen ledelsespraksis.

Hvem deltager?

Valgmodulet henvender sig til ledelsen af dagtilbud herunder de faglige ledere, som arbejder med implementering af den styrkede læreplan og udvikling af dagtilbuddets pædagogiske praksis.

Ansøgning

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Derudover skal du have ledelsesansvar eller forvente at få tillagt ledelsesfunktioner. Det vil således være en fordel, hvis du i forbindelse med uddannelsens gennemførelse har ledelsesopgaver i større eller mindre omfang.

Undtagelse

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være kopi af eksamensbevis.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring det være sig i form af et CV, lønseddel, udtalelse fra leder eller lignende

OBS
Du skal huske at angive din arbejdsmail, EAN-nummer, bruger-ID og rammeindkøbsordrenummer når du tilmelder dig.

Ansøgningsfrist til moduler i efteråret 2024 og foråret 2025

 • Ansøgningsfrist i efteråret 2024 er d. 1. juni
 • Ansøgningsfrist i foråret 2025 er d. 1. december

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb, vil tilmeldingen stadig være åben.

Du kan afmelde dig moduler op til 3 uger før studiestart.

Hvis du framelder dig valgmoduler og afgangsprojektmoduler op til 10 dage før studiestart vil der blive refunderet 50 % af prisen.

Hvis du framelder dig senere end 10 dage før studiestart, skal du betale det fulde beløb for modulet.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk 

Obligatoriske moduler

KK betaler en samlet holdpris for hver af de obligatoriske moduler. Du vil derfor ikke modtage en faktura fra KP, når du tilmelder dig obligatoriske moduler.
Du vil senere modtage en intern faktura fra Koncernservice.

Vejledende deltagerpris:
kr. 12.990

Valgmoduler

Pr. modul kr. 6.420

Særlige valgmoduler

Ledelse og coaching:
kr. 8.490

Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS):
kr. 11.750

Proceslederforløb:
kr. 21.330

Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft:
kr. 10.500

Afgangsprojekt

kr. 15.450

NB

Priser er ekskl. litteratur.

Til ordrer vedr. valgfrie moduler og afgangsprojekt

I Københavns Kommune skal du bruge et rammeindkøbsordrenummer til at bestille varer og tjenesteydelser, eks. valgfrie moduler eller afgangsprojekt på en uddannelse. Det er den Kvantum-ansvarlige på din arbejdsplads, der kan hjælpe dig med rammeindkøbsordrenummer.

Hvis du ikke ved hvem, der er Kvantum-ansvarlig på din arbejdsplads, skal du kontakte din nærmeste leder, som kan oplyse dig om det.

Ved spørgsmål kan du eller din leder kontakte Københavns Kommunes indkøbssupport på 30 66 61 00 (tast 2).

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold.

Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Studieservice

+45 72 48 75 40

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Margrethe Andersen

Chefkonsulent

+45 41 89 85 64