Genveje


Kom til åbent hus 2019
Lærerstuderende undervises i biologi

Lærer

Vær med til at forme og udvikle morgendagens skole.

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi fremtidens lærere i moderne studierammer. Her får du de bedste muligheder for at specialisere dig i lige præcis det, du brænder for. Du møder engagerede undervisere, der ved, hvad der skal til, for at du bliver en dygtig lærer.

Læreruddannelsen har både vinter- og sommeroptag

Vi har åbent for ansøgninger til vinterstart på læreruddannelsen på Campus Carlsberg (februar 2019) indtil d. 10. januar 2019

Læs mere om, hvordan du søger om optagelse og om adgangskrav her:
Optagelse på læreruddannelsen på Campus Carlsberg, Bornholm og i Helsingør på tidligere Professionshøjskolen UCC

Søg om optagelse på ansøgningsportalen

OBS: Grundet systemsammenlægninger kan der ikke ansøges i perioden 23. november til midten af december. Vi åbner for ansøgninger igen i midten af december.

Kom til åbent hus i uge 9

Ved Åbent hus kommer du helt tæt på uddannelserne på Københavns Professionshøjskole.
Læs mere om åbent hus i uge 9

Uddannelsen

Med en læreruddannelse bliver du ekspert i at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning og de andre opgaver, en lærer løser. Uddannelsen giver både teoretisk indsigt og praktisk erfaring, så du allerede under din uddannelse får en fornemmelse af, hvad du interesserer dig for som lærer, og hvor du vil arbejde.

Du kan tone din læreruddannelse i den retning, du selv ønsker, med en af de mange forskellige specialiseringsmuligheder. Du kan f.eks. vælge at fordybe dig inden for et af dine fag eller vælge en profil som sproglærer eller naturfagslærer. Du kan også tone din uddannelse i retning af det specialpædagogiske område.

Meritlærer

Hvis du allerede har en afsluttet, videregående uddannelse, kan du læse til meritlærer. Meritlæreruddannelsen er en særligt tilrettelagt uddannelse for dig, der enten har en kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en erhvervsrettet uddannelse, og som ønsker en supplerende uddannelse.


Job og karriere

Omkring 2/3 af de studerende på læreruddannelsen bliver folkeskolelærere. Som folkeskolelærer kan du f.eks. få job på en almindelig kommuneskole, et 10. klasses center, en skoleafdeling på et sygehus eller et asylcenter. Arbejdet som lærer indebærer en afvekslende dagligdag. Ud over at undervise omfatter lærerjobbet opgaver som forældremøder, skole-hjem-samtaler, lærermøder og ekskursioner.

Den sidste tredjedel er beskæftiget med anden undervisning, f.eks. på private skoler, efterskoler, erhvervsskoler, højskoler, voksenundervisning og sociale institutioner. Nogle lærere ansættes i private virksomheder, som skolekonsulenter i forvaltninger eller rejser til udlandet som lærer. 

Fakta

Læreruddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse, der tager 4 år. Du opnår titlen professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Meritlæreruddannelsen er en fleksibelt tilrettelagt, mellemlang videregående uddannelse, der udbydes som en betalings- og deltidsuddannelse. Som udgangspunkt tager uddannelsen 3½ år at gennemføre, men kan tage kortere eller længere tid alt efter eventuel merit for moduler og jobbelastning ved siden af. Du tilrettelægger selv som studerende dit studieforløb semester for semester.

På læreruddannelsen er der både studiestart sommer og vinter.

Ansøgningsfrister

  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Meritlæreruddannelsen har sine egne ansøgningsfrister, og ansøgning sker direkte til Københavns Professionshøjskole og ikke gennem kvote 1 og 2 i Den Koordinerede Tilmelding.

Adgangskvotienter 2018
Alle optaget

Uddannelsessteder

Når du læser til lærer på Københavns Professionshøjskole, kan du være tilknyttet et af fem forskellige uddannelsessteder. Læs om studielivet på de fem uddannelsessteder:

  • Studieliv i Helsingør på tidligere Professionshøjskolen UCC - nyetableret uddannelse, mere information følger snarest muligt

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole
Den 1. marts 2018 fusionerede professionshøjskolerne UCC og Metropol. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser fra sommeren 2018, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole. Med fusionen vil vi sikre stærkere faglige miljøer og skabe de bedste rammer for dit studieliv.