Gå til indhold
Studerende i auditorium

Optagelse og vejledning

Få svar på dine spørgsmål om ansøgningsfrister, adgangskrav, optagelse, studiestart mm.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, så kontakt os endelig.

E-mail: optagelse@kp.dk
Tlf.: 72 48 75 41

Telefontider

Mandag, onsdag og fredag: kl. 09.00-11.30
Tirsdag: kl. 12.30-14.30
Torsdag: Lukket

E-mail: sikkermail-stu-su@kp.dk
Telefon: 72 48 75 42

Telefonen er åben mandag, onsdag og fredag kl. 9.00-11.30 og tirsdag kl. 12.30-14.30.
Personlig henvendelse på Humletorvet 3, K3.09 kan kun ske efter aftale.

Du søger SU online på minSU: www.su.dk. Her kan du også læse mere om de aktuelle satser og betingelser for at modtage støtte. For at få adgang til minSU skal du bruge MitID.

Ved spørgsmål der relaterer sig til den enkelte uddannelse f.eks. indhold og opbygning, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra en anden professionshøjskole og eksamen, kan du kontakte studievejledningen.

Du kan ringe til 72 48 75 46 eller sende en mail til studievejledning@kp.dk, hvor den studievejleder, som er knyttet til din uddannelse, vil besvare din mail”

Sådan søger du

Når du søger ind på uddannelsen, skal du huske følgende:

 1. Undersøg om du opfylder alle adgangskrav for uddannelsen (kvote 1 og kvote 2), herunder de eventuelle specifikke krav.
 2. Sammenlign adgangskvotienten fra sidste år med din egen – overvej om du skal søge ind via kvote 1 eller kvote 2.
 3. Tjek ansøgningsfrister
 4. Få styr på, hvad du skal vedhæfte af dokumentation
 5. Overvej om du bør søge en standby-plads
 6. Ansøg om optagelse på www.optagelse.dk – du skal bruge dit MitID til at logge ind*
 7. Du får svar på din ansøgning d. 28. juli

*Hvis du som udenlandsk ansøger søger uden MitID, skal du inden ansøgningsfristen d. 15. marts sende din underskriftside fra optagelse.dk til os på e-mail: optagelse@kp.dk

Hvis du har søgt om optagelse på en eller flere af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du løbende mulighed for at se en status på din ansøgning på nemStudie.dk. Meddelelser som fx rykkerskrivelser og afgørelser vil fremgå på nemStudie.dk.

NemStudie.dk – Spørgsmål og svar

Her kan du få vigtig information og svar om nemstudie.dk

Hvordan logger jeg på nemStudie?

Har du MitID, skal du bruge det til log-in. Hvis du fx er udenlandsk ansøger eller har du ikke MitID, skal du logge dig på med din e-mailadresse.

Kan jeg ansøge via min mobiltelefon eller tablet?

Nej, du kan ikke søge via din mobiltelefon eller tablet. Du skal bruge en computer. Brug Google Chrome som browser.

Hvordan ændrer jeg i min profil?

Når du har været logget på nemStudie første gang og din profil er oprettet, så kan du efterfølgende alene rette i din mailadresse og telefonnummer.

Hvordan kan jeg følge status på min ansøgning?

Du får en advisering pr. mail, når der er en ny besked i nemStudie vedrørende din ansøgning (husk også at kigge i dit spamfilter).

Du kan læse beskeden i nemStudie. Hvis du bliver bedt om dokumentation ifm. din ansøgning, fx dit eksamensbevis, skal du også gøre det i nemStudie.

Hvordan kan jeg kommunikere med KP om min ansøgning?

Du kan kontakte KP optagelse på mail: optagelse@kp.dk

Jeg har ikke mulighed for at indscanne mine bilag – hvad gør jeg?

Du kan tage et tydeligt foto med din mobiltelefon og indsende som bilag til din ansøgning.

Hvordan ved jeg om min ansøgning har mangler?

Du får en advisering pr. mail, hvis KP efterlyser dokumentation (husk også at kigge i dit spamfilter). Selve beskeden skal du læse i nemStudie.

Hvordan og hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning i nemStudie. Hvornår du får svar, afhænger af, om du har søgt i ordinært optag på optagelse.dk eller ledige pladser på nemStudie.dk.

Læs mere om svartider på de relevante uddannelsessider på kp.dk.

Kan jeg søge om optagelse på flere uddannelser? Og hvordan gør jeg?

Du skal udfylde en ansøgning for hver uddannelse, du ønsker at søge.

Hvordan kan jeg annullere min ansøgning?

Har du søgt via optagelse.dk skal du annullere din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl.12.00.

Hvis du har søgt en ledig plads via nemStudie, kan du annullere din ansøgning på nemStudie ved at:

 1. Vælg menuen ’Ansøgninger’
 2. Vælg den relevante uddannelse
 3. Annuller din ansøgning, nederst på skærmbilledet. Der går nogle minutter fra du har indsendt din ansøgning, før det er muligt at annullere.

Du får svar på din ansøgning d. 28. juli. Svaret sendes til den e-mail, du har oplyst i din ansøgning.

Du vil kun få tilbudt én studieplads, når du har søgt via optagelse.dk. Hvis du ikke optages på en uddannelse, vil du modtage et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding, som håndterer ansøgningerne.

Får du tilbudt en studieplads, skal du svare enten ja tak eller nej tak til pladsen på nemStudie.dk.

Hvis du ikke har fået tilbudt en studieplads, kan du se om der er ledige studiepladser.

Adgangskrav

For at søge om optagelse på Københavns Professionshøjskoles uddannelser skal du opfylde både generelle og specifikke adgangskrav til den enkelte uddannelse.

Det er vigtigt, at du orienterer dig om uddannelsens adgangskrav og finder ud af, om du skal søge optagelse i kvote 1 eller kvote 2. Nedenfor kan du se sidste års adgangskvotienter i kvote 1 til de enkelte uddannelser.

Adgangskvotienter

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en uddannelse via kvote 1 ved sidste optagelse. Bemærk, at adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år. Kvotefordelingen viser, hvor mange studerende, der bliver optaget i kvote 1 og kvote 2 på Københavns Professionshøjskole.

Motiveret ansøgning

På næsten alle KP’s uddannelser skal du skrive en motiveret ansøgning, når du søger ind via kvote 2. Undtagelserne er pædagog- og læreruddannelsen, hvor du ikke skal skrive en motiveret ansøgning. Den motiverede ansøgning er lidt som en jobansøgning, hvor du med dine egne ord kan fortælle om dig selv, din viden og dine færdigheder og kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på.

Dokumentation

Her kan du få overblik over, hvilken dokumentation du skal vedhæfte, når du søger optagelse på en af KP’s uddannelser.

Når du søger ind på KP, skal du uploade dokumentation for et af følgende adgangsgrundlag som bilag til din ansøgning på www.optagelse.dk:

Adgangsgrundlag (kvote 1 og kvote 2):

 • Dit gymnasiale eksamensbevis
 • Dit adgangsgivende eksamensbevis for SOSU-assistent, kontoruddannelse, PGU eller anden erhvervsuddannelse
 • Prøvebevis for eventuelt beståede specifikke adgangskrav
 • Evt. beståede dele af anden videregående uddannelse

Hvis du søger en individuel kompetencevurdering (IKV), vil der være yderligere dokumentation, du skal uploade. Læs mere om IKV.

På KP beder vi som udgangspunkt ikke om dokumentation for dine kvote 2-erfaringer. Dvs. du behøver ikke uploade lønsedler, højskolebeviser, rejsedokumenter, m.v. Det er dog helt afgørende, at du præcist angiver samtlige af dine kvote 2-aktiviteter på www.optagelse.dk. Du vil kunne blive bedt om at forevise de nævnte kvote 2-aktiviteter på forlangende inden for få dage. Vær opmærksom på, at du underskriver med dit MitID under strafansvar på, at de oplysninger, du angiver i din ansøgning, er korrekte.

Eksamensbeviser fra undervisning, der afsluttes efter kvote 2-fristen, kan uploades frem til 5. juli kl. 12.00 på www.optagelse.dk.

Har du ikke afsluttet den adgangsgivende eksamen inden fristen den 5. juli kl. 12, bedes du vedhæfte dokumentation for dine foreløbige resultater, samt information om forventet dato for afslutning. KP vil derefter vurdere, om du kan indstilles til betinget optagelse.

Ved ansøgning om optagelse skal du oplyse om gennemførte og beståede uddannelseselementer fra anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Du skal vedhæfte dokumentation for de beståede dele.

Dokumentfalsk er ulovligt ifølge Straffelovens §171. Dokumentfalsk indebærer typisk forfalskning af underskrift, ændring af dokumentets indhold, fx tal, eller misbrug af en fuldmagt eller tilsvarende.

KP har desværre hvert år erfaringer med ansøgere, der forfalsker dokumenter. Dokumentfalsk politianmeldes altid. Der er i de sager, hvor KP har indgivet politianmeldelse, faldet domme lydende på betinget fængsel og samfundstjeneste.

Betinget optag

Du kan blive betinget optaget, hvis du søger ind, før du opfylder enkelte specifikke adgangskrav.

Betinget optagelse betyder, at du betragtes som optaget under den forudsætning, at du inden studiestart dokumenterer, at du fx gennem din supplering opfylder alle adgangskrav.

Det vil sige, at du godt kan søge ind, selvom du mangler et specifikt fag. Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, så skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået de specifikke fag.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Læs mere om de specifikke adgangskrav under den enkelte uddannelse.

Vær opmærksom på at fra 1. maj 2022 kan gymnasial supplering trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned, hvis du supplerer for at opfylde specifikke adgangskrav. Læs mere om genberegning af gennemsnit nedenfor.

Du kan søge betinget optagelse på alle KP’s uddannelser på nær fysioterapeut-, jordemoder- og psykomotorikuddannelsen. På disse uddannelser skal du have bestået alle eksaminer senest 5. juli. Du kan derfor ikke supplere i sommerferien eller i løbet af efteråret.

Til samtlige KP’s uddannelser skal sprogkravet for ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen være opfyldt inden studiestart.

Når du søger om betinget optagelse, skal det fremgå i din ansøgning på optagelse.dk, at du supplerer. Når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk er det derfor vigtigt, at du sætter flueben i “Beståede og forventede beståede prøver” og skriver, hvilke specifikke fag du er ved at supplere.

Indsend dokumentation for dine beståede eksaminer

Senest 14 dage inden studiestart skal du indsende dit suppleringsbevis til optagelse@kp.dk

Vedhæft dit prøvebevis som en pdf, og skriv uddannelsens navn i emnefeltet. Har vi ikke modtaget din dokumentation for, at du opfylder adgangskravene inden studiestart, eller hvis du ikke består dit suppleringskursus, vil du få et afslag på din ansøgning og en eventuelt tilbudt studieplads vil blive trukket tilbage.

Får du tilbudt betinget optagelse, bortfalder dine lavere prioriteter

Hvis du får tilbudt betinget optagelse og ikke består dit suppleringskursus, vil du ikke blive tilbudt en plads på en af de lavere prioriterede uddannelser, og du vil dermed ikke blive tilbudt en studieplads ved optagelsen samme år. Du har herefter kun mulighed for at søge de steder, der har ledige pladser.

Du har mulighed for at supplere i enkelte fag på suppleringskursus, hvis du mangler et specifikt fag for at blive optaget. Supplering kan ofte foregå henover en sommerferie og hænger tæt sammen med betinget optagelse.

Der er flere forskellige måder at supplere på – der er ingen, der er bedre eller mere rigtige end andre: Suppleringen kan foregå enten som gymnasial supplering, HF-enkeltfag, forkurser eller adgangskurser – indholdet er næsten det samme – det er tilrettelæggelsen, der varierer.

Du kan læse mere om de forskellige muligheder for supplering på Uddannelsesguiden.

Hvis du afslutter din gymnasiale eksamen efter d. 1. maj 2022, er du omfattet af reglerne om genberegning af gennemsnit, hvis du supplerer i specifikke adgangskrav til den/de uddannelser, du søger ind på.

Karakterer for supplering gennemført efter 1. maj 2022 indgår i genberegningen af dit gennemsnit, hvis karakteren for suppleringsfaget trækker gennemsnittet ned.
Det er ikke muligt at forbedre dit gymnasiale gennemsnit ved supplering.

Du skal være særligt opmærksom på dette, hvis du søger betinget optagelse mhp. at supplere efter d. 5. juli, da en betinget studieplads kan annulleres, hvis dit genberegnede gennemsnit ligger under årets adgangskvotient.

Du kan læse mere om genberegning af gennemsnit ifm. supplering på UddannelsesGuiden.

Dispensation

Der kan i forbindelse med din ansøgning om optagelse være særlige forhold, der gør, at du skal søge om dispensation fra optagelsesreglerne.
Du kan nedenfor læse mere om at søge dispensation

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse (dansk eller udenlandsk), kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny uddannelse, hvis der er ledige pladser på den søgte uddannelse.

Vi kan i ganske få tilfælde dispensere fra Kandidatreglen, hvis du pga. usædvanlige forhold ikke har mulighed for at gøre brug af din kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

Usædvanlige forhold kan f.eks. være alvorlig sygdom, som gør, at du er blevet uarbejdsdygtig inden for dit erhverv og derfor er forhindret i at anvende din kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Du skal medsende dokumentation for de usædvanlige forhold, du begrunder din dispensationsansøgning med.

Når vi vurderer din dispensationsansøgning, kigger vi på om dine muligheder for at anvende din tidligere uddannelse er udtømte, herunder om din afsluttede kandidatuddannelse kan give ansættelse i andre jobs end dem/det du hidtil har haft.

Bemærk at arbejdsløshed eller et ønske om karriereskift ikke kan give dispensation fra kandidatreglen.

Hvis din ansøgning om dispensation fra kandidatreglen imødekommes, indgår du i optagelsesrunden på lige fod med andre ansøgere i hhv. kvote 1 og/eller 2.

Hvis din ansøgning om dispensation ikke imødekommes, kan du kun optages på den søgte uddannelse, hvis der er ledige pladser. Ansøgere omfattet af kandidatreglen optages på eventuelle ledige pladser på baggrund af vurdering iht. kvote 2-kriterierne på den søgte uddannelse. Ledige pladser i efteroptaget besættes iht. til enten kvote 1 eller kvote 2-kriterierne.

Fristen for at søge dispensation for kandidatreglen er d. 15. marts kl. 12.00.

Du kan søge dispensation, hvis usædvanlige forhold i din studietid har påvirket dit gymnasiale gennemsnit negativt.

Du skal medsende dokumentation for de forhold, du begrunder din ansøgning med samt evt. en udtalelse fra din skole, der bekræfter disse forholds påvirkning på dine opnåede resultater.

Hvis du tidligere har været optaget på den søgte uddannelse (enten ved KP eller en anden institution) og har opbrugt prøveforsøg.

Du kan læse mere om at søge genoptagelse/genindskrivning her.

For at søge dispensation i forbindelse med din ansøgning om optagelse på KP bedes du udfylde et dispensationsskema og vedhæfte dette samt relevant dokumentation til din ansøgning.

UddannelsesGuiden kan du læse mere om at søge dispensation.

Optagelsessamtale

For nogle af KP’s uddannelser skal du igennem en optagelsessamtale for at blive optaget.

Det gælder nedenstående uddannelser. Læs mere om optagelsessamtalerne her:

Individuel kompetencevurdering

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen og gøre dig optagelsesberettiget.

Bemærk at du altid skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Det er dit ansvar at indsamle og vedhæfte relevant dokumentation for de individuelle kompetencer, du ønsker inddraget i vurderingen. Hvis du får en positiv individuel kompetencevurdering, gælder den kun til den pågældende uddannelse. Hvis du søger om optagelse på mere end én uddannelse og ved flere institutioner, skal du derfor søge IKV til hver af disse.

Imødekommes din ansøgning om særlig tilladelse, vil du blive prøvet i kvote 2 og få endeligt svar om optagelse d. 28. juli som de øvrige ansøgere til den pågældende uddannelse.

Kontakt Optagelsen, hvis du har spørgsmål til individuel kompetencevurdering.

Sådan søger du om IKV:

Ansøg via www.optagelse.dk inden d. 15. marts kl. 12.00 og angiv, at du søger optagelse med særlig tilladelse.

Skriv og vedhæft 1 sides ansøgning, hvori du beskriver din motivation for uddannelsen og samtidig uddyber og redegør for, hvilke erfaringer/kompetencer du har, og hvordan de kan sidestilles med de formelle adgangskrav.
Du kan hente inspiration på www.minkompetencemappe.dk og uploade den udfyldte kompetencemappe som pdf-dokument til din ansøgning.

Vedhæft dokumentation for din uddannelseserfaring, arbejdserfaring, kurser, fag, m.v., der understøtter de faglige kompetencer, du har beskrevet i din ansøgning.

Bemærk at du skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav til uddannelsen eller dokumentere, at du er tilmeldt fagene med henblik på færdiggørelse inden studiestart. Se oversigt over uddannelser her.

Følg de øvrige retningslinjer for kvote 2-ansøgere.

nemStudie.dk

Følg din ansøgning på nemStudie.dk og se beskeder fra KP’s optagelsesteam, fx hvis din ansøgning mangler adgangsgivende dokumentation eller lignende. Hvis du får tilbudt en studieplads, skal du også takke ja eller nej på nemStudie.dk

Det er vigtigt, at du også siger nej tak, hvis du ikke ønsker studie- eller standby-pladsen, så kan vi nemlig hurtigst muligt tilbyde den til en anden ansøger.

Merit

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse om beståede eller gennemførte danske eller udenlandske uddannelseselementer og relevant beskæftigelse.

Hvis du har afsluttet uddannelseselementer fra andre videregående uddannelser, skal du angive dette ved ansøgning om optagelse. Et afsluttet uddannelsesforløb er et studieforløb på en videregående uddannelse, som du har afsluttet med eksamen/prøve.

Når du i din ansøgning på www.optagelse.dk angiver dine tidligere afsluttede uddannelsesforløb, skal du uploade dokumentation i form af eksamensbevis og/eller bekræftet karakterudskrift. Det er den enkelte uddannelse, der vurderer, om du er berettiget til obligatorisk merit.

I særlige tilfælde kan tidligere beskæftigelse og erhvervserfaring give merit.

Hvis du vurderer, at du har kompetencer med dig fra tidligere beskæftigelse, som står mål med indholdet i uddannelseselementer, skal du dokumentere varighed og omfang af disse ved ansættelseskontrakter, lønsedler, jobbeskrivelser eller udtalelser fra arbejdsgiver. Dokumentationen skal vedhæftes din ansøgning på www.optagelse.dk

Vurderingen af din beskæftigelse kan suppleres med samtaler, hvis uddannelsen skønner det nødvendigt. Det er den enkelte uddannelse, der vurderer, om du er berettiget til obligatorisk merit.

Merit betyder, at et eller flere af de fag, du har bestået på en tidligere dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, træder i stedet for fag på den uddannelse, du er optaget på.

At der er tale om obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit.

Når du har oplyst om beståede eller gennemførte dele af videregående uddannelse, vil KP i hvert tilfælde foretage en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

Du kan ikke deltage i undervisningen eller gå til prøve i de uddannelsesdele, du får merit for.

I forbindelse med ansøgning om optagelse på en af KP’s uddannelser har du pligt til at oplyse om følgende:

Gennemført uddannelse

Du skal oplyse om du tidligere har gennemført en videregående uddannelse, det kan eks. være at du har en bachelor- eller en kandidatgrad.

Beståede dele af videregående uddannelse

Du skal oplyse om beståede dele af en videregående uddannelse, også selvom denne er afbrudt. Det kan fx være en enkelt eksamen, et helt modul eller et semester.

Beskæftigelse

Hvis du har haft relevant beskæftigelse i forhold til den/de uddannelser du søger ind på, skal du også oplyse om og dokumentere dette.

Det er op til KP at afgøre, om de beståede uddannelseselementer og/ eller beskæftigelse kan sidestilles med uddannelseselementer på den uddannelse, du søger om optagelse på.

Obligatorisk merit betyder, at der er dele af uddannelsen du ikke skal deltage i. Dette kan betyde, at du skal springe et eller flere moduler over, fordi du tidligere har bestået fag, som svarer til det pågældende modul. Meritvurderingen kan også betyde, at du ikke skal starte på 1. semester men senere i uddannelsen, svarende til hvad du tidligere har bestået og dermed får merit for.

Meritvurderingen foretages som udgangspunkt først efter, du er blevet optaget. Du vil i din postkasse til Digital Post modtage afgørelsen på, om du skal have obligatorisk merit.

Du kan klage over uddannelsesinstitutionens afgørelse om merit inden for to uger efter, du har fået besked om afgørelsen. I afgørelsen vil der fremgå en klagevejledning.

Tidligere indskrevet på samme uddannelse

Hvis du søger optagelse på en uddannelse, du tidligere har været optaget på enten på KP eller en anden uddannelsesinstitution, er der særlige forhold, du skal være opmærksom på.

Bemærk at hvis du før har været indskrevet på samme uddannelse enten på KP eller en anden uddannelsesinstitution, kan du tidligst blive genoptaget eller genindskrevet på uddannelsen 5 måneder efter, at du udmeldte dig, eller blev udmeldt af institutionen/KP.

Hvis du tidligere har været indskrevet på uddannelsen, enten på KP eller en anden uddannelsesinstitution, men ikke har bestået første studieår, skal du søge om genoptagelse gennem Den Koordinerede Tilmelding via www.optagelse.dk.

Ansøgningsfristen for at søge genoptagelse er d. 15. marts kl. 12.00.

Du skal i din ansøgning oplyse, at du tidligere har været optaget på uddannelsen samt dokumentere evt. beståede dele af uddannelsen ved en studiejournal fra uddannelsesstedet.

Du skal opfylde de gældende adgangskrav til uddannelsen og i øvrigt følge de generelle retningslinjer for ansøgning i kvote 1 eller 2.

Dispensation

Hvis du i forbindelse med din tidligere optagelse på uddannelsen har opbrugt prøveforsøg til en eksamen skal du søge dispensation. Du finder skema til ansøgning om dispensation her.

Din dispensationsansøgning skal uploades som bilag til din ansøgning i www.optagelse.dk.

Du modtager svar på din ansøgning d. 28. juli.

Hvis du tidligere har været indskrevet på uddannelsen, og har bestået, hvad der svarer til første studieår, skal du søge om genindskrivning.

Du søger genindskrivning online via formular til ansøgning om genindskrivning.

Du skal vedhæfte relevant dokumentation for din uddannelsesbaggrund.
Bemærk at du skal opfylde de gældende adgangskrav til uddannelsen.

Dispensation

Hvis du i forbindelse med din tidligere optagelse på uddannelsen har opbrugt prøveforsøg til en eksamen skal du søge dispensation. Du finder skema til ansøgning om dispensation her.
Din dispensationsansøgning skal vedhæftes som bilag i ansøgningsformularen.

Ansøgningsfrister for genindskrivning

 • 1. maj for indskrivning til efterårssemesteret
 • 1. november for indskrivning til forårssemesteret

Efter fristerne behandles de modtagne ansøgninger. Du kan forvente svar hurtigst muligt herefter, dog ikke tidligere end 14 dage efter fristerne. I nogle tilfælde kan vi først give svar få uger før studiestart. Du modtager svar på ansøgningen i din postkasse til Digital Post.

Kontakt Studievejledningen, hvis du har spørgsmål til genindskrivning/indskrivning.

For lærer- og pædagoguddannelsen, kontakt Lena Walsh på lewa@kp.dk eller telefon +45 41 89 88 74.

Du skal være opmærksom på, at der ofte er forskelle på tidligere og nuværende uddannelsesordninger. Derfor er det en god idé at orientere dig om uddannelsens nuværende opbygning, før du søger om genindskrivning/indskrivning på Københavns Professionshøjskole.

Samtidig skal du være indstillet på, at en genindskrivning/indskrivning ofte kan give et lidt uhensigtsmæssigt studieforløb. Fx at du kommer på hold, hvor undervisningen har været i gang i en periode, og du derfor forventes at yde en stor selvstændig indsats for at samle stoffet op.

I andre tilfælde bliver det nødvendigt at følge undervisning på to årgange samtidigt – det har den ulempe, at praktikperioderne ligger forskudt. Derfor vil dine praktikperioder ikke nødvendigvis passe med et hold, hvor du følger undervisning – og du kan derfor komme til at gå glip af en del af undervisningen.

Studerer du på en tilsvarende uddannelse i et af de nordiske lande og ønsker indskrivning på Københavns Professionshøjskole, skal du søge ind via Den Koordinerede tilmelding på www.optagelse.dk inden d. 15. marts.

Efterfølgende vil du få meritvurderet din uddannelse og få godskrevet den del, der svarer til den danske uddannelse.

Overflytning

Du kan ansøge om overflytning til Københavns Professionshøjskoles grunduddannelser, når du har bestået dit første studieår, for pædagoguddannelsen gælder det dog, at du skal have bestået fællesdelen.

Vi optager kun ansøgere såfremt, der er ledige studiepladser på det semester eller modul, der ansøges til.

Du skal benytte nedenstående formular til ansøgning og uploade den information, du bliver bedt om.

Vær opmærksom på, at dokumentation fra din afsenderinstitution skal indeholde information om beståede prøver, praktikforløb/klinisk undervisning samt antal forsøg ved prøver. Spørg studieadministrationen på dit nuværende uddannelsessted, hvor du enten selv kan anskaffe en sådan (fx via en selvbetjeningsløsning online) eller om de kan hjælpe dig.

Praktiske oplysninger om overflytning

 • 1. maj for overflytning til efterårssemestret.
 • 1. november for overflytning til forårssemestret.

Efter fristerne behandles de modtagne ansøgninger. Du kan forvente svar hurtigst muligt herefter, dog ikke tidligere end 14 dage efter fristerne. I nogle tilfælde kan vi først give svar få uger før studiestart. Du modtager svar på ansøgningen i din postkasse til Digital Post og bliver herefter bedt om at bekræfte, at du ønsker den tilbudte studieplads. Når en overflytning kan lade sig gøre, giver vi også besked til dit nuværende uddannelsessted.

Ansøgninger modtaget rettidigt før ovennævnte frister kommer først i køen til de pladser, der er ledige. Du kan kontakte Studieservice, hvis du vil høre nærmere om evt. ledige pladser efter fristerne.

Kontakt Studievejledningen, hvis du har spørgsmål til overflytning.

For lærer- og pædagoguddannelsen, kontakt Lena Walsh på lewa@kp.dk eller telefon +45 41 89 88 74.

Vær opmærksom på, at du skal søge om SU til din nye uddannelse via MinSU på www.su.dk.

Hvis du har spørgsmål til SU og overflytning kan du kontakte SU-vejledningen på KP.

Du skal være opmærksom på, at der ofte er forskelle på uddannelsernes studieordninger. Derfor er det en god idé at orientere dig om uddannelsens opbygning, før du søger om overflytning til Københavns Professionshøjskole.

Samtidig skal du være indstillet på, at en overflytning ofte kan give et lidt uhensigtsmæssigt studieforløb. Fx at du kommer på hold, hvor undervisningen har været i gang i en periode, og du derfor forventes at yde en stor selvstændig indsats for at samle stoffet op.

I andre tilfælde bliver det nødvendigt at følge undervisning på to årgange samtidigt – det har den ulempe, at praktikperioderne ligger forskudt.

Derfor vil dine praktikperioder ikke nødvendigvis passe med et hold, hvor du følger undervisning – og du kan derfor komme til at gå glip af en del af undervisningen.

Overflytning kan i enkelte tilfælde betyde et helt års ekstra studietid.

Studerer du på en tilsvarende uddannelse i et af de nordiske lande og ønsker overflytning til Københavns Professionshøjskole, skal du søge ind via Den Koordinerede tilmelding på www.optagelse.dk inden d. 15. marts. Efterfølgende vil du få meritvurderet din uddannelse fra dit hjemland og få godskrevet den del, der svarer til den danske uddannelse.

Du kan læse mere om muligheden hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Se “Bekendtgørelse om adgang erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser” (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 97 af 25/01/2021

Udenlandsk eksamen og opholdstilladelse

Læs hvordan du skal forholde dig, hvis du har en udenlandsk eksamen.

Har du en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen, skal du søge i kvote 2 med ansøgningsfrist d. 15. marts kl. 12.

Hvis dine eksamensbeviser ikke er på enten dansk, et af de øvrige nordiske sprog eller engelsk, skal du – ud over kopier af de originale dokumenter – også sørge for, at din ansøgning indeholder officielle oversættelser til et af disse sprog.

Hvis du søger optagelse på en uddannelse, der har specifikke adgangskrav, skal vi bruge information om hvor mange undervisningstimer, du har haft i de krævede fag for at vurdere, om du opfylder adgangskravene. Du bedes få din skole til at udfylde og underskrive denne formular (verification form) og uploade denne til din ansøgning i www.optagelse.dk.

Er du i tvivl om din udenlandske eksamen er adgangsgivende, eller om du opfylder de specifikke danske fagniveauer, så kan du selv undersøge det i Eksamenshåndbogen.

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen fra et land udenfor Norden, gælder følgende sprogkrav, som skal være bestået inden studiestart:

 • Studieprøven i dansk (modul 6 i Danskuddannelse 3, alle 4 delelementer)
 • HF-enkeltfag Dansk som andetsprog på A-niveau eller HF-enkeltfag Dansk på A-niveau
 • Dokumentere, at du har dansk på et tilsvarende niveau, fx via en individuel kompetencevurdering i dansk A på et VUC-center.
 • Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge (FIF) fra KP’s læreruddannelse eller pædagoguddannelse, hvis du søger optagelse på KP’s læreruddannelse eller pædagoguddannelse (gælder ikke andre uddannelser).

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, er det din opholdstilladelse der afgør, om du skal betale studieafgift (tuition fees) for at læse på en videregående uddannelse i Danmark.
Følgende opholdstilladelser giver ret til fritagelse for betaling af studieafgift:

 • Permanent/tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold.
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse mhp. midlertidigt ophold efter Udlændingelovens § 7 eller § 8, stk. 1 og 2.
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse mhp. midlertidigt ophold efter Udlændingelovens § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter § 7 eller § 8, stk. 1 og 2.
 • Opholdstilladelse efter Udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse mv., jf. Udlændingelovens § 9 a.
 • Opholdstilladelse meddelt efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.
 • Opholdstilladelse meddelt efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine
 • Ophold efter EU-retten, EØS-aftalen eller andre internationale aftaler, Danmark har indgået, som giver ligestilling med danske statsborgere.

Din opholdstilladelse (opholdskort) skal vedhæftes din ansøgning i www.optagelse.dk. Du skal ligeledes vedhæfte opholdsbrevet, som du har modtaget fra den myndighed, der har udstedt dit opholdsbevis.

Er du EU/EØS-statsborger, skal du vedhæfte kopi af dit registreringsbevis.

Er du i tvivl om din opholdstilladelse giver ret til fritagelse for betaling af studieafgift, er du velkommen til at kontakte Optagelsesteamet.

Er du statsborger fra et land uden for EU/EØS, og har du ikke en opholdstilladelse der giver dig ret til fritagelse for betaling af studieafgift, skal du betale for at læse på en videregående uddannelse i Danmark.

Som selvbetalende studerende skal du opfylde de samme adgangskrav som andre ansøgere. Desuden skal du være opmærksom, at du skal have bestået og dokumenteret ”Studieprøven i dansk” eller tilsvarende senest ved studiestart.

Ved behandlingen af din ansøgning vil du modtage en besked, hvor vi beder dig tilkendegive, at du ønsker at fortsætte ansøgningsprocessen som betalingsansøger. KP skal modtage svar inden for 10 dage fra afsendelse af besked om tilkendegivelse for at kunne fortsætte behandlingen af din ansøgning til den pågældende uddannelse. Tilbydes du optagelse, skal du derfor selv betale for din uddannelse, og din optagelse vil være betinget af, at du betaler for 1. semester inden studiestart.

Du modtager, som andre ansøgere, svar på din ansøgning i udgangen af juli, hvor du, efter bekræftelse af studieplads, vil modtage særskilt information om pris og betaling.

Prisen for KP’s uddannelser varierer fra omkring kr. 25.000 til 45.000 pr. semester. Uddannelserne har varighed af fx 4-8 semestre. Kontakt optagelse@kp.dk for vejledende pris på den pågældende uddannelse, som du ønsker at søge ind på.

Standby-plads

Find ud af, om det kunne være relevant for dig at søge en standby-plads.

En standby-plads er en ventelisteplads, hvor du kan få tilbudt en studieplads med kort varsel enten før eller umiddelbart efter studiestart.

Hvis du d. 28. juli får tilbudt en standby-plads, betyder det, at du er kommet på en prioriteret venteliste, som vi bruger, hvis der bliver ledige pladser i forbindelse med den pågældende studiestart. Det vil fremgå af tilbuddet om standbyplads, hvorvidt der er tale om en standbyplads til studiestart i september eller februar.

Du kan søge standby, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit gennemsnit er højt nok, eller om dine samlede kvote 2-kvalifikationer er tilstrækkelige til, at du kan tilbydes en studieplads.

Vi har et begrænset antal standby-pladser på hver uddannelse, så dét, at du søger standby, er ikke ensbetydende med, at du får tilbudt en standby-plads.

Du skal være opmærksom på, at hvis du får tilbudt en standby-plads, så får du ikke tilbudt en studieplads på et af dine lavere prioriterede uddannelsesønsker. En standby-plads “tæller” som et tilbud om optagelse. Du har med andre ord en plads, men du ved ikke, hvornår du kan begynde.

Bemærk at ansøgere, som er omfattet af kandidatreglen, ikke kan søge standbypladser.

Hvis du står standby, og vi ikke inden standbyperiodens udløb kan tilbyde dig at starte på uddannelsen til den pågældende studiestart, modtager du tilsagn om garanteret optagelse til studiestart året efter.

Har du stået standby til studiestart i september, modtager du tilsagn om optagelse til september året efter. Har du stået standby til februar, modtager du tilsagn til februar året efter.

For at gøre brug af dit tilsagn, skal du inden d. 5. juli året efter ansøge via www.optagelse.dk. Du skal i din ansøgning oplyse, at du har tilsagn og uploade kopi af dit tilsagnsbrev som bilag til din ansøgning.

Bemærk at dit tilsagn bortfalder, hvis du optages på en anden uddannelse, som du har prioriteret højere end den uddannelse hvortil du har tilsagn.

Ledige pladser

På tværs af KP’s uddannelsessteder har vi regelmæssigt ledige pladser, som du kan søge om, såfremt du opfylder optagelseskravene til den pågældende uddannelse.

Ledige pladser på Københavns Professionshøjskole bliver annonceret 28. juli.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets liste over ledige pladser kan du desuden se, om der er ledige pladser på andre uddannelsesinstitutioner nationalt.