Gå til indhold

Overflytning

Går du på en anden uddannelsesinstitution – men vil gerne studere på KP? Så søg om overflytning.

Du kan ansøge om overflytning til Københavns Professionshøjskoles grunduddannelser, når du har bestået dit første studieår. Hvis du går på pædagoguddannelsen på en anden professionshøjskole, skal du dog have bestået fællesdelen.

Vi optager kun ansøgere, hvis der er ledige pladser på det ansøgte semester eller modul.

Du skal benytte vores formular til ansøgning om overflytning – og uploade den i din ansøgning.

Dokumentation

Dokumentation fra din nuværende uddannelsesinstitution skal indeholde følgende oplysninger:

  • Beståede prøver
  • Praktikforløb/klinisk undervisning
  • Antal forsøg ved prøver

Kontakt evt. studieadministrationen på dit nuværende uddannelsessted for at få hjælp til at anskaffe de nødvendige informationer/dokumentation.

Inden du søger overflytning

Du skal være opmærksom på, at der ofte er forskelle på uddannelsernes studieordninger.

Det er derfor en god idé at orientere dig om uddannelsens opbygning, før du søger om overflytning til Københavns Professionshøjskole.

Samtidig skal du være indstillet på, at en overflytning ofte kan give et lidt uhensigtsmæssigt studieforløb.

Fx at du kommer på hold, hvor undervisningen har været i gang i en periode, og du derfor forventes at yde en stor selvstændig indsats for at samle stoffet op. I andre tilfælde bliver det nødvendigt at følge undervisning på to årgange samtidigt. Det har den ulempe, at praktikperioderne ligger forskudt. Derfor vil dine praktikperioder ikke nødvendigvis passe med et hold, hvor du følger undervisning – og du kan derfor komme til at gå glip af en del af undervisningen.

Overflytning kan i enkelte tilfælde betyde et helt års ekstra studietid.

Sådan søger du

  • 1. maj for overflytning til efterårssemestret
  • 1. november for overflytning til forårssemestret

Efter fristerne behandler vi de modtagne ansøgninger.

Svar fra os

Du kan forvente svar hurtigst muligt herefter – tidligst 14 dage efter fristen. I visse tilfælde kan vi først give svar få uger før studiestart.

Du modtager svar på ansøgningen i din postkasse til Digital Post.

I brevet bliver du bedt om at bekræfte, at du ønsker den tilbudte studieplads. Når en overflytning kan lade sig gøre, giver vi også besked til dit nuværende uddannelsessted.

Først i køen

Hvis du søger om overflytning før de nævnte frister, kommer du forrest i køen til de ledige pladser.

Vær opmærksom på, at du skal søge om SU til dit nye uddannelsessted via MinSU på www.su.dk.

Hvis du har spørgsmål til SU og overflytning kan du kontakte SU-vejledningen på KP.

Studerer du på en tilsvarende uddannelse i et af de nordiske lande og ønsker overflytning til Københavns Professionshøjskole, er det en god idé at kontakte studievejledningen på KP, inden du søger.

Du skal du søge ind via Den Koordinerede Tilmelding på www.optagelse.dk inden d. 15. marts.

Efterfølgende vil du få meritvurderet din uddannelse fra dit hjemland og få godskrevet den del, der svarer til den danske uddannelse.

Du kan læse mere om muligheden hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Se “Bekendtgørelse om adgang erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser” (adgangsbekendtgørelsen).

Kontakt Studievejledningen, hvis du har spørgsmål til overflytning.

For lærer- og pædagoguddannelsen, kontakt den studieadministrative koordinator:

Lena Walsh

Studieadm. koordinator

+45 41 89 88 74

Kontakt

Studievejledningen

Københavns Professionshøjskole (KP)

+45 72 48 75 46

Telefontider

se telefontider