Gå til indhold

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

Bliv kvalificeret til at varetage mere komplekse funktioner og udviklingsopgaver i den offentlige forvaltning.

Nyhedsbrev

Det får du ud af diplom i offentlig forvaltning og administration

Med en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration får du en dybere teoretisk indsigt i den offentlige forvaltnings forskellige områder.  Du bliver i stand til at bruge den teoretiske viden i dit arbejde og at kunne analysere, vurdere og løse forskelligartede problemstillinger.

Det er målet, at du som færdiguddannet kan bidrage selvstændigt, reflekterende og proaktivt til samarbejdet i den offentlige forvaltning, institutioner og organisationer og i den interne og eksterne kommunikation.

Læs her, hvad diplomstuderende Jeanette Kenny har fået ud af uddannelsen.

Hvem deltager?

Uddannelsen er for dig, som arbejder med – eller har lyst til at arbejde med – offentlig forvaltning og administration i fx en kommune, en region eller en statslig institution. Du vil få et netværk med de andre studerende, som kan være til gavn for dig i din fremtidige opgaveløsning. Opfylder du ikke adgangskrav til diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, som du kan læse om i ”praktiske oplysninger” nedenfor, kan det være, at akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er noget for dig.

Her kan du læse diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Du kan tage uddannelsen i København, Fredericia og på Bornholm. Se under det enkelte modul, hvor det udbydes.

Moduler på diplom i offentlig forvaltning og administration

Hvis du ønsker at tage hele diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, kan du læse mere om uddannelsens opbygning her.

Alle moduler kan også tages selvstændigt, hvis du ønsker at opkvalificere dig inden for et særligt fagområde. Nedenfor kan du læse mere om de enkelte moduler.

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Diplomuddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en deltidsuddannelse og er opbygget af uafhængige moduler, som du selv sammensætter efter dine interesser og behov. Du har derved mulighed for at følge det faglige spor, som du har mest brug for professionelt. Vi hjælper gerne med at tilrettelægge dit forløb, så det passer dig bedst muligt.

Diplomuddannelsen sammensættes af:

 • Tre obligatoriske moduler (25 ECTS)
 • En række valgfri moduler (20 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS).

Tilsammen er diplomuddannelsen på 60 ECTS-point eller ét årsværk. Et studenterårsværk er ca. 1650 studenterarbejdstimer, når alt er talt med – dvs. undervisning, forberedelse, opgaveløsning, eksamen mv. Da hvert modul svarer til ca. 250 arbejdstimer, må man regne med en betydelig selvstændig studieaktivitet.

Fleksibel diplomuddannelse

Hvis du ønsker at undersøge muligheden for at sammensætte en fleksibel diplomuddannelse med et særligt fagligt fokus, men hvor det samlede indhold ikke opfylder kravene til en bestemt diplomuddannelse, skal du kontakte studieadministrationen på evu@kp.dk for at få udarbejdet en personlig uddannelsesplan i samarbejde med en studievejleder.

KP Konsulentuddannelsen

KP Konsulentuddannelsen er et 1-årigt intensivt forløb for dig, der er erfaren konsulent i det offentlige og gerne vil hæve kvaliteten i din opgaveløsning.

Ring efter Oraklet

Har I behov for rådgivning om uddannelsesmuligheder? Oraklet fra Københavns Professionshøjskole kender svarene på de fleste spørgsmål om uddannelse. Ring til os og book en aftale, så kommer vi ud på jeres arbejdsplads.

Forvaltningsuddannelserne tilbyder – helt gratis – tre forskellige arrangementer hos jer.
I forbindelse med fx jeres afdelingsseminarer, workshops, fælles møder eller andre typer af samlinger for kolleger og medarbejdere, kommer Oraklet fra KP gerne ud på jeres arbejdsplads med et indslag om uddannelsesmuligheder og kompetenceudvikling. Vi giver også individuel vejledning og konkrete smagsprøver på vores undervisning.

Læs mere om vores tilbud via menuen herunder, eller kontakt os for en snak om jeres behov.

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55

Oplæg og spørgsmål om det samlede uddannelsessystem og KP’s uddannelser inden for offentlig forvaltning og administration. Hvordan ser morgendagens offentlige administration ud, og hvilke krav stiller det til kompetenceniveauet?

Hør om uddannelsernes opbygning, optagelse og adgangskrav, hvordan undervisningen er tilrettelagt, undervisningsmaterialer og forberedelse, hvad uddannelse koster mm.

Når man starter på uddannelse, er det vigtigt at lande på det rigtige niveau og få passende udfordringer på kanten af ens forudsætninger. Med en individuel samtale med Oraklet fra KP, kan du få afklaret dine kompetencer og uddannelsesmuligheder. Samtalen peger hen imod, hvad dit næste skridt kan være.

Oraklerne kan give smagsprøver på udvalgte moduler i fx Forvaltningsret, Organisationspsykologi og Digitale forandringsprocesser mv. Få inspiration til nye måder at arbejde med jeres faglighed i morgendagens offentlige forvaltning. Smagsprøverne kan give jer:

 • Et lille kig ind i faglige dimensioner
 • Et møde med nogle af vores undervisere
 • En afprøvning af deltagernes interesse for at tage en uddannelse

Oraklet modtager spørgsmål fra alle, der arbejder med offentlig administration i staten, kommuner og regioner, og som er optaget af at få afklaret spørgsmål om uddannelse og kompetenceudvikling.

Når I holder temadage, gå hjem-møder, inspirationsdage, klubmøder eller afdelingsarrangementer – tænk Oraklet ind som en del af jeres program. Vi kan også komme ud på en helt almindelig dag på kontoret, hvor I efter et tidsskema får individuelle råd og vejledning fra Oraklet fra KP.

Oraklerne er lektorer og uddannelseskonsulenter, som står for akademi- og diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration på Københavns Professionshøjskole. Oraklerne kender jeres muligheder for uddannelse og udvikling og kan give jer et lille skub i den rigtige retning.

Praktiske oplysninger

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse.

Kontakt os på:

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Ansøger har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Ansøger har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag sig.
 • Ansøger er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk. Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Hvornår får jeg svar?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Betingelser for framelding

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Betaling

Når du er blevet optaget på den uddannelse, du har søgt, sender vi en faktura til den betaler, du har opgivet på din ansøgning. Fakturaen skal betales i henhold til den betalingsfrist, som står på fakturaen.

Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen, få vejledning, gå til eksamen og deltage i studiestøttende aktiviteter.

Priser

Diplomuddannelserne udbydes under Lov om Åben Uddannelse med deltagerbetaling.

Prisen fremgår af beskrivelsen af hver enkelt modul. Prisen dækker undervisning, deltagelse i de studiestøttende tilbud, vejledning og eksamen i det semester, hvor du er tilmeldt modulet.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Muligheder for økonomisk støtte

Den kommunale kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr. inden for en periode på 12 måneder til efter- og videreuddannelse, hvis du er kommunalt ansat og omfattet af en overenskomst med FOA, 3F, Dansk Metal, BUPL, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening eller Forhandlingskartellet.

https://denkommunalekompetencefond.dk/

Den regionale kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond kan støtte med op til 25.000 kr., fortrinsvis til kompetencegivende efter- og videreuddannelse, hvis du er medarbejder ansat på overenskomst/aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Socialrådgiverforening, FOA – Fag og Arbejde, HK Kommunal, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogerne, Teknisk Landsforbund, 3F Fagligt Fælles Forbund, Maskinmestrenes Forening eller Konstruktørforeningen.

https://www.denregionalekompetencefond.dk/

Den statslige kompetencefond

Du kan søge den statslige kompetencefond, hvis du er omfattet af fællesoverenskomsterne mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Finansministeriet og Akademikerne.

Du kan også søge, hvis du er ansat i staten på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

http://kompetenceudvikling.dk/fonden

Omstillingsfonden

Er du faglært eller ufaglært kan du søge Omstillingsfonden om op til 10.000 kr. årligt til opkvalificere dig ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser.

Muligheden for støtte i 2022 fra Omstillingsfonden fortsætter under forudsætning af, at ændringsforslag på finansloven for 2022 om forlængelse af Omstillingsfonden til hele 2022 godkendes.

Læs om Omstillingsfonden

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Få oplysninger og vejledning om SVU på www.svu.dk

Det er et krav for at søge merit, at du er optaget på en diplomuddannelse hos Københavns Professionshøjskole. Vi forhåndsvurderer ikke meritansøgninger. Når du er optaget, kan du få mere information om at søge merit på KP’s intranet.

Udenlandske uddannelser

Hvis der er tale om udenlandske uddannelser, henvises til Styrelsen for International Uddannelse på www.fivu.dk. Vi kan ikke behandle en meritansøgning vedrørende en udenlandsk uddannelse, uden at denne først er blevet vurderet af Styrelsen for International Uddannelse.

Adgangsbevis

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til diplomuddannelserne, men har realkompetencer, som du mener kan sidestilles med adgangskravene, kan du søge om at blive realkompetencevurderet til et adgangsbevis.

Hvis dine realkompetencer anerkendes, får du et adgangsbevis, og kan optages på uddannelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan søge et adgangsbevis, kan du bede om en screening i forhold til adgangsbevis ved at sende dit cv til evu@kp.dk.

Selve ansøgningen om adgangsbevis skal indeholde følgende:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • Dokumentation for dine kurser uddannelser og erhvervserfaringer (og så vidt muligt dine øvrige erfaringer, fx som frivillig, idrætstræner eller hvad du ellers finder relevant).

Ansøgningsskemaer

Hvis du søger om adgangsbevis med udgangspunkt i dit samlede uddannelses- og erfaringsgrundlag:

Hvis du kun søger om realkompetencevurdering i forhold til de 2 års erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

Det hele sendes til studieservice på evu@kp.dk.

Du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4-6 uger, fra vi har modtaget din ansøgning om RKV. I forbindelse med helligdage og ferier kan der være længere sagsbehandlingstid.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at få faglig vejledning i forhold til udarbejdelse af din ansøgning. Send en mail til studieservice på evu@kp.dk.

Realkompetencevurdering til et adgangsbevis er gratis.

Kompetencebevis

Hvis du har viden og erfaring fra både arbejds- og fritidslivet, som du har erhvervet uden for det formelle uddannelsessystem, kan du søge om at få en samlet vurdering af disse kompetencer i forhold til et modul på en af KP’s diplomuddannelser.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan søge et kompetencebevis, kan du bede om en screening i forhold til kompetencebevis ved at sende en mail til evu@kp.dk med dokumentation for det, du mener, er på niveau med det modul, du vil søge for.

Selve ansøgningen om kompetencebevis skal indeholde følgende:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • Dit CV
 • Dokumentation for dine kurser uddannelser og erhvervserfaringer (og så vidt muligt dine øvrige erfaringer, fx som frivillig, idrætstræner eller hvad du ellers finder relevant).
Ansøgningsskema

Det hele sendes til studieservice på evu@kp.dk.

Du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4-6 uger, fra vi har modtaget din ansøgning om RKV. I forbindelse med helligdage og ferier kan der være længere sagsbehandlingstid.

Vær opmærksom på, at du har mulighed for at få faglig vejledning i forhold til udarbejdelse af din ansøgning. Send en mail til studieservice på evu@kp.dk.

Det er gratis for personer med uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau at blive realkompetencevurderet til et kompetencebevis (fx ufaglærte og faglærte). For alle andre koster det 2.500 kr.

Uddannelsesbevis

Du kan søge om en vurdering af, hvorvidt dine realkompetencer svarer til indhold og mål i en hel uddannelse. Hvis dette er tilfældet, får du et uddannelsesbevis.

Dette vil kun finde sted i sjældne tilfælde og forudsætter, at du forud kan dokumentere målopfyldelse i uddannelsens samlede moduler. Kontakt studieadministrationen på evu@kp.dk.

Prisen for et uddannelsesbevis vil være fra 25.000 kr.

En akademi- eller diplomuddannelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette jævnfør gældende bekendtgørelse.

Det er gratis at søge om dispensation fra 6-årsreglen. Du kan tidligst ansøge efter dit 5. studieår, og du skal forvente en sagsbehandling på ca. 4 uger, fra vi har modtaget din ansøgning. Bemærk dog at der i forbindelse med helligdage og ferier kan være længere sagsbehandlingstid.

Du søger ved at udfylde denne formular

Studiestart

Startdatoen for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk

Hvad er ECTS?

ECTS-point er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad.

Hvert modul i en uddannelse tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, vi vurderer, at du som studerende skal yde for at gennemføre det enkelte modul.

 • 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår.
 • 10 ECTS-point svarer til 275 timers arbejde.
 • 5 ECTS-point svarer til 137,5 timers arbejde.

Studiestøttende aktiviteter

Som studerende på Københavns Professionshøjskoles akademi- og diplomuddannelser har du mulighed for gratis at deltage i en række studiestøttende aktiviteter i forbindelse med dit studie.

Du kan vælge ét eller flere kurser efter behov på det tidspunkt i studiet, hvor det er relevant for dig. Du må deltage på en hvilken som helst af de mulige lokationer, uanset hvor du normalt har undervisning. Deltagelse i aktiviteterne kræver, at vi har modtaget betaling for din deltagelse i modulundervisningen i det pågældende semester.

Læs mere om studiestøttende aktiviteter

Studiemiljø

På KP tilbyder vi en lang række faciliteter og muligheder til dig i forbindelse med din uddannelse.

Undervisningssted

Undervisningsstedet for hvert enkelt modul fremgår af modulbeskrivelsen.

Hovedparten af vores undervisning finder sted på Tagensvej 18 i København, men kan du også tage nogle diplommoduler på Campus Carlsberg i København og på Campus Nordsjælland i Hillerød, hvor du også kan læse hele diplomuddannelsen i ledelse.

På uddannelsesstedet er der studieområder med læsefaciliteter og gruppearbejdspladser, så I kan rykke ud af undervisningslokalet eller arbejde før eller efter undervisningen. Videreuddannelsens campus på Tagensvej 18 er udelukkende for studerende på diplom- og akademiuddannelser.

Biblioteket

Biblioteket udlåner og formidler viden om litteratur, og bibliotekets medarbejdere hjælper gerne.

Studiestøttende aktiviteter

KP tilbyder forskellige gratis studiestøttende kurser til diplomstuderende.

Hvis du ønsker at tilmelde dig en prøve, som du tidligere har været tilmeldt, men ikke har gennemført, skal du gøre det ved at sende os en mail på evu@kp.dk. I mailen skal du oplyse modulets titel, hvornår du var tilmeldt og dit studienummer. Du vil herefter blive kontaktet af den studieadministrative koordinator for det pågældende modul med oplysninger om, hvornår du kan komme til en ny prøve.