Gå til indhold

Fra data til udvikling af praksis

Styrk din evne til refleksion og evaluering af data, der understøtter borgerrettede indsatser i den offentlige sektor.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Arbejdet med data i den offentlige sektor stiller høje krav til medarbejderes evne til at bygge bro mellem forvaltningens- og fagprofessionernes ansvarsområder. Modulet har til formål at styrke dine evner i at arbejde med data, der kan understøtte borgerrettede indsatser i den offentlige sektor.

Det faglige indhold

Modulet har vægt på to perspektiver på arbejdet med data. Det ene handler om analyse af data, hvor du vil tilegne dig centrale begreber og metoder inden for evalueringsteori til at indsamle, bearbejde og præsentere data.

Det andet perspektiv giver dig en forståelse for, at der altid er værdier på spil i arbejdet med data. På modulet arbejder vi ud fra den forståelse, at det er mennesker, der tolker mening ud af det, der måles på, og data skal derfor tænkes ind i organisationens arbejdsgange og den måde, kerneopgaven varetages.

Det helt afgørende for at dataunderstøtte kerneopgaven er, at arbejdet med data giver mening for de medarbejdere, der er leverer kerneopgaven. På modulet vil vi derfor gå i dyden med:

 • At identificere behovet for viden i en konkret borgerrettet indsats
 • At vurdere hvilke former for data, der kan bidrage med den viden, der er behov for
 • Hvordan man formidler data til ledere og medarbejdere på en meningsfuld måde

Modulets omfang

 • 5 ECTS: 5 dage a 6 timer
 • Eksamen: Mundtlig prøve på basis af eksamensoplæg

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Fra data til udvikling af praksis

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0699876

Ledighed

Ledige pladser

Pris

7.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Efterår 2025

Fra data til udvikling af praksis

Start- og slutdato

Efterår 2025

Tilmeldingsfrist

01.06.25

Nummer

0875097

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

ECTS

5

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Nina Rasmussen

Lektor

+45 24 29 64 08